Τελ. ενημέρωση:

   06-Jul-2004
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 20(4), Ιούλιος-Αύγουστος 2003, 425-445

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Συστοιχίες και πολυπλεκτική αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης
Επαναστατικές μέθοδοι Μοριακής Βιολογίας με εφαρμογές στη βιοϊατρική πράξη

Α. Βελεγράκη,1 Μ.Ε. Καμπούρης2
1Κέντρο Αναφοράς Μυκητιάσεων (ΚΕΕΛ), Εργαστήριο Μικροβιολογίας, Ιατρικό Τμήμα, Πανεπιστήμιο Αθηνών
2The Cancer Institute of N. Jersey, Department of Molecular Genetics,
Microbiology and Immunology, Robert Wood Johnson Medical School, New Bruuswick, NJ, USA

Aπό την πληθώρα μεθόδων Μοριακής Βιολογίας, η πολυπλεκτική αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης και οι μικροσυστοιχίες παρουσιάζουν εξαιρετικό ενδιαφέρον. Και οι δύο αυτές μέθοδοι αποτελούν, σε διαφορετικούς βαθμούς, θεαματικές βελτιώσεις υπαρχουσών τεχνικών, επιφέροντας σε αυτές εξελικτική πρόοδο. Και στις δύο περιπτώσεις επιτεύχθηκε, κατά τάξεις μεγέθους, πολλαπλασιασμός της αποτελεσματικότητας των αρχικών μεθόδων, γεγονός που οδήγησε στην ανάπτυξη μιας σειράς συναφών πεδίων για ανάλυση, επεξεργασία και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων. Ειδικά οι συστοιχίες επέτρεψαν τη δημιουργία νέων υποκλάδων στις Βιοεπιστήμες, καθώς προσφέρουν στο μέγιστο βαθμό την ικανότητα που έγινε γνωστή ως «παράλληλη επεξεργασία υψηλού ρυθμού διεκπεραίωσης». Με τον τρόπο αυτόν εμφανίστηκαν η Γονιδιωματική, η Φαρμακογονιδιωματική, η Πρωτεϊνωματική, η Μεταβολισμική, η Τοξικογενετική/Τοξικογονιδιωματική, η Γενετική Οικοτοξικολογία και η Βιοπληροφορική. Παρά τις τεράστιες απαιτήσεις επαλήθευσης, σχεδιασμού, υποδομής, τεχνογνωσίας και εξειδικευμένης ανάπτυξης, ο συνδυασμός των δύο μεθόδων, υποστηριζόμενος από σύγχρονες τεχνικές δημιουργίας, ανίχνευσης, αξιολόγησης και ανάλυσης σήματος, επιτρέπει δυσθεώρητα επίπεδα αναλυτικής εξέτασης μικρού όγκου δειγμάτων, με εξαιρετικές εφαρμογές στην εργαστηριακή διάγνωση. Όμως, οι εφαρμογές στο χώρο της διάγνωσης φέρουν έντονα τα σημάδια άλλων κλάδων, όπως της Γενετικής, που είχαν στραφεί νωρίτερα σε αυτές τις τεχνικές και απ. όπου μετασκευάστηκαν για να χρησιμοποιηθούν στον έλεγχο κλινικών δειγμάτων. Παρόλα αυτά και παρά τα προβλήματα που προέρχονται από τις μη βελτιστοποιημένες συστοιχίες (σχεδιασμένες για την πολυανίχνευση κατηγοριών βιομακρομορίων μικρού αριθμού οργανισμών), είναι δεδομένο ότι η νέα, συζευγμένη μεθοδολογία δυνητικά μπορεί να προσφέρει την εξαιρετική διακριτική ικανότητα που απαιτείται για την ιχνηλάτηση όλο και περισσότερων παθογόνων παραγόντων (λοιμογόνων ή όχι). Μεσοπρόθεσμα, φαίνεται πως η νέα μεθοδολογία αποτελεί μονόδρομο στην αυξανόμενη πολυπλοκότητα των διαγνωστικών προκλήσεων.

Λέξεις ευρετηρίου: Διαγνωστική μεθοδολογία, Πολυπλεκτική PCR, Συστοιχίες.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής