ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2003, ΤΟΜΟΣ 20, ΤΕΥΧΟΣ 4

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

νεα απ' ολο τον κοσμο
ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ (PDF)

αρθρο συνταξης

Υπολογιστική Βιολογία και Μοριακή Ιατρική
Ε. Βάντζος, Α.Γ. Παπαβασιλείου
ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ (PDF)

ανασκοπησεις

Ανθελονοσιακά φάρμακα
Ε.Θ. Πιπεράκη, Ν.Ι. Λεγάκης
ΠΕΡΙΛΗΨΗ | ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ (PDF)

Αντι-ιικά φάρμακα στη HIV-λοίμωξη. Νεφροτοξικότητα
και χορήγηση σε ασθενείς με νεφρική ανεπάρκεια

Ε. Σαμπατάκου
ΠΕΡΙΛΗΨΗ | ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ (PDF)

Λιποπρωτεΐνες και αθηροσκλήρυνση
Κ. Κωτσοβασίλης, Θ.Α. Μπέη
ΠΕΡΙΛΗΨΗ | ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ (PDF)

Νεοφανείς παρασιτικές ζωονόσοι που μεταδίδονται με το νερό και τα τρόφιμα
Ν.Μ. Καποτάς
ΠΕΡΙΛΗΨΗ | ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ (PDF)

Συστοιχίες και πολυπλεκτική αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης.
Επαναστατικές μέθοδοι Μοριακής Βιολογίας με εφαρμογές στη βιοϊατρική πράξη

Α. Βελεγράκη, Μ.Ε. Καμπούρης
ΠΕΡΙΛΗΨΗ | ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ (PDF)

νεκρολογία

Κωνσταντίνος Γαρδίκας. Ο Δάσκαλος της Ιατρικής
Ε. Ανευλαβής, Θ. Οικονομόπουλος
ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ (PDF)

αλληλογραφία
ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ (PDF)