Τελ. ενημέρωση:

   08-Mar-2007
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 23(4), Ιούλιος-Αύγουστος 2006, 365-374

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Επιδημιολογία του οξέος στεφανιαίου συνδρόμου στην Ελλάδα.
Σκοποί, σχεδιασμός και αρχικά χαρακτηριστικά των ασθενών της επιδημιολογικής μελέτης GREECS

Γ. Κουρλαμπά,1 Χ. Πίτσαβος,1 Δ. Παναγιωτάκος,2 Α. Αντωνούλας,3 Σ. Ζόμπολος,4 Γ. Κογιάς,5 Γ. Μαντάς,6 Π. Στραβοπόδης,7 Χ. Στεφανάδης1
1Α΄ Καρδιολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Αθηνών
2Τμήμα Διατροφής-Διαιτολογίας, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Αθήνα
3Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας, Λαμία
4Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας, Καλαμάτα
5Γενικό Νοσοκομείο Καρδίτσας, Καρδίτσα
6Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας, Χαλκίδα
7Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου, Ζάκυνθος

ΣΚΟΠΟΣ Η παρούσα μελέτη (GREECS) πραγματοποιήθηκε με σκοπό να εκτιμήσει την ετήσια επίπτωση του οξέoς στεφανιαίου συνδρόμου (ΟΣΣ) και να αποτιμήσει το ρόλο κλινικών και βιοχημικών χαρακτηριστικών, καθώς και χαρακτηριστικών που σχετίζονται με τον τρόπο ζωής και τη συμπεριφορά των ατόμων, στη βαρύτητα της νόσου. Σε αυτή την εργασία παρουσιάζεται ο σχεδιασμός, η μεθοδολογία της μελέτης, καθώς και ποικίλα χαρακτηριστικά των ασθενών που εισήχθησαν στη μελέτη.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Επιλέχθηκε ένα δείγμα 6 νοσοκομείων από αστικές και αγροτικές περιοχές της Ελλάδας. Σε αυτά τα νοσοκομεία καταγράφηκαν (σχεδόν) όλες οι εισαγωγές ΟΣΣ, από τον Οκτώβριο του 2003 έως και το Σεπτέμβριο του 2004. Καταγράφηκαν κοινωνικά, δημογραφικά, κλινικά, διατροφικά, ψυχολογικά και άλλα χαρακτηριστικά που σχετίζονται με τον τρόπο ζωής.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Στη μελέτη συμπεριελήφθησαν 2172 ασθενείς (76% άνδρες και 24% γυναίκες). Η αδρή ετήσια επίπτωση ήταν 22,6 ανά 10.000 άτομα και η υψηλότερη συχνότητα των εισαγωγών παρατηρήθηκε το χειμώνα. Η ενδονοσοκομειακή θνητότητα ήταν 4,3%. Η πλέον συνηθισμένη διάγνωση εξόδου για τους άνδρες ήταν το οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου (ΟΕΜ), ενώ για τις γυναίκες ήταν η ασταθής στηθάγχη (ΑΣ). Υπήρχε ισχυρή σχέση ανάμεσα στη βαρύτητα της νόσου (ΑΣ ή ΟΕΜ) και τον επιπολασμό της υπέρτασης, του διαβήτη και του οικογενειακού ιστορικού στεφανιαίας νόσου (Ρ<0,01). Επιπλέον, αντίστροφη σχέση παρατηρήθηκε ανάμεσα στην τήρηση της μεσογειακής διατροφής, τη φυσική άσκηση, τη διακοπή του καπνίσματος και τη βαρύτητα του ΟΣΣ.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η παρούσα μελέτη φιλοδοξεί να παρουσιάσει τρέχοντα στοιχεία σχετικά με την ετήσια επίπτωση των ΟΣΣ, στην Ελλάδα, καθώς και τη σχέση του σύγχρονου τρόπου ζωής με τη βαρύτητα και την πρόγνωση των ασθενών αυτών.

Λέξεις ευρετηρίου: Βαρύτητα οξέος στεφανιαίου συνδρόμου, Διάγνωση εξόδου, Επίπτωση στεφανιαίας νόσου, Κλινικά χαρακτηριστικά.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής