Τελ. ενημέρωση:

   15-Nov-2008
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 2008, 25(Συμπληρωματικό τεύχος 1):34-39

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Mήνυμα 5: «Ενημερωθείτε για τους κινδύνους της φωτιάς»

M.E. Bényi 1, Ε.Γ. Μάντη2
1National Centre for Healthcare Audit and Inspection, Hungary,
2Kέντρο Έρευνας και Πρόληψης Ατυχημάτων (ΚΕΠΑ), Εργαστήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών

Τα εγκαύματα είναι μία από τις κύριες αιτίες τραυματισμού και θανάτου παιδιών και ηλικιωμένων άνω των 65 ετών. Παρόλο που η πιο σοβαρή έκβαση ενός εγκαύματος είναι ο θάνατος, εξηγώντας ένα μεγάλο ποσοστό θνησιμότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τα εγκαύματα μπορούν να προκαλέσουν μόνιμες σωματικές και ψυχολογικές βλάβες. Επομένως, η ενημέρωση του γενικού πληθυσμού σε ό,τι αφορά τους παράγοντες κινδύνου και τους ορθούς τρόπους αντιμετώπισης της φωτιάς μπορεί να έχει θετικά αποτελέσματα στη μείωση της σοβαρότητας ή ακόμα και της συχνότητας των εγκαυμάτων. Αυτή η εργασία στοχεύει: (α) να περιγράψει την έκταση του προβλήματος και τις κοινωνικο-οικονομικές επιπτώσεις των εγκαυμάτων στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, (β) να επισημάνει τους υποκείμενους παράγοντες κινδύνου, και (γ) να παρουσιάσει τις επιστημονικά αποδεδειγμένες πρακτικές που μειώνουν την πιθανότητα εγκαυμάτων. Μερικές από αυτές τις πρακτικές έχουν συμπεριληφθεί στον Eυρωπαϊκό Kώδικα Κατά των Aτυχημάτων, προκειμένου το κοινό να ενημερωθεί σχετικά με την πρόληψη των ακούσιων τραυματισμών.

Λέξεις ευρετηρίου: Ατύχημα, Έγκαυμα, Eυρωπαϊκός Κώδικας Κατά των Ατυχημάτων, Κάψιμο, Πρακτική, Πρόληψη, Τραυματισμός, Φωτιά.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής