2008, ΤΟΜΟΣ 25, ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ 1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΚΚΑ
Ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟΙ ΕΚΔΟΤΕΣ
Ε.Θ. Πετρίδου, Ε. Γερμενή, Α. Ντιναπόγιας

αρθρο συνταξης

Ο Ευρωπαϊκός Κώδικας Κατά των Ατυχημάτων (ΕΚΚΑ)
Ε.Θ. Πετρίδου, Ε. Γερμενή, Α. Ντιναπόγιας
ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ (PDF)

ανασκοπησεις

Mήνυμα 1: «Οδηγείτε με ασφάλεια»
Mήνυμα 2: «Φροντίστε για την ασφάλειά σας ως χρήστης του δρόμου»
M. Segui-Gomez, F.J. Lopez-Valdes, Α. Τσιριγώτη, Α. Ντιναπόγιας
ΠΕΡΙΛΗΨΗ | ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ (PDF)

Mήνυμα 3: «Προλάβετε τις πτώσεις»
E. Negri
ΠΕΡΙΛΗΨΗ | ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ (PDF)

Mήνυμα 4: «Προφυλαχθείτε από τις δηλητηριάσεις»
D. Kendrick
ΠΕΡΙΛΗΨΗ | ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ (PDF)

Mήνυμα 5: «Ενημερωθείτε για τους κινδύνους της φωτιάς»
M.E. Bényi, Ε.Γ. Μάντη
ΠΕΡΙΛΗΨΗ | ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ (PDF)

Mήνυμα 6: «Φροντίστε για την ασφάλειά σας όταν βρίσκεστε κοντά σε νερό»
E. Γερμενή, A. Τερζίδης, E.Θ. Πετρίδου
ΠΕΡΙΛΗΨΗ | ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ (PDF)

Mήνυμα 7: «Αθληθείτε με ασφάλεια»
Γ. Λαβράνος, Ν. Σκεντέρης, Β. Καλαμπόκη, G. Masanotti, Ε.Θ. Πετρίδου
ΠΕΡΙΛΗΨΗ | ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ (PDF)

Mήνυμα 8: «Χρησιμοποιείτε ασφαλή προϊόντα»
M. Barrow
ΠΕΡΙΛΗΨΗ | ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ (PDF)

Mήνυμα 9: «Φροντίστε για την ασφάλειά σας στην εργασία σας»
Ι.Θ. Βλαχαντώνη, K. Kuhn
ΠΕΡΙΛΗΨΗ | ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ (PDF)

Mήνυμα 10: «Ενημερωθείτε για τους κινδύνους του αλκοόλ»
P. Anderson
ΠΕΡΙΛΗΨΗ | ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ (PDF)