Τελ. ενημέρωση:

   15-Nov-2008
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 2008, 25(Συμπληρωματικό τεύχος 1):65-71

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Mήνυμα 10: «Ενημερωθείτε για τους κινδύνους του αλκοόλ»

P. Anderson
Department of Health, Government of Catalonia

Η κατανάλωση αλκοόλ έχει κατά καιρούς συνδεθεί με αρκετά ατυχήματα όπως για παράδειγμα τροχαία, πτώσεις, πνιγμούς, εγκαύματα και εκδηλώσεις βίας. Παρόλες τις προσπάθειες και τις εφαρμογές πρακτικών τόσο σε κοινοτικό όσο και εθνικό επιίπεδο, το μέγεθος των τραυματισμών που οφείλονται σε κατανάλωση αλκοόλ και αφορούν κυρίως νέους, είναι πολύ μεγάλο σε πολλές Ευρωπαϊκές χώρες. Συνεπώς, ο προσδιορισμός αποτελεσματικών πρακτικών που μειώνουν τον κίνδυνο τραυματισμών απο κατανάλωση αλκοόλ είναι ένας σημαντικό στόχος για τη δημόσια υγεία. Αυτή η εργασία στοχεύει: (α) να περιγράψει την έκταση του προβλήματος και τις κοινωνικο-οικονομικές επιπτώσεις των ατυχημάτων που προκαλούνται από χρήση αλκοόλ στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, (β) να επισημάνει τους υποκείμενους παράγοντες κινδύνου, και (γ) να παρουσιάσει τις επιστημονικά αποδεδειγμένες πρακτικές που μειώνουν την πιθανότητα ατυχημάτων από αλκοόλ. Μερικές από αυτές τις πρακτικές έχουν συμπεριληφθεί στον Eυρωπαϊκό Kώδικα Κατά των Aτυχημάτων, προκειμένου το κοινό να ενημερωθεί σχετικά με την πρόληψη των ακούσιων τραυματισμών.

Λέξεις ευρετηρίου: Aλκοόλ, Aτύχημα, Ευρωπαϊκός Κώδικας Κατά των Ατυχημάτων, Πόση, Πρόληψη.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής