Τελ. ενημέρωση:

   09-Sep-2014
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 31(Συμπληρωματικό τεύχος 1) 2014, 43-51

ΕΙΔΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

Διευρύνοντας την πρόσβαση σε υπηρεσίες θεραπείας της εξάρτησης
μέσω της ενσωμάτωσης δομών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας
Από την επιταγή στην επιλογή

K. Σουλιώτης,1,2 X. Γκόλνα,3,4 M. Μαλλιώρη,5 Ξ. Κοντιάδης,1 Ε. Θηραίος,6,7 Χ. Λιονής8
1Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Σχολή Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Κόρινθος
2Κέντρο Μελετών Υπηρεσιών Υγείας, Εργαστήριο Υγιεινής - Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα
3Εργαστήριο Υγιεινής - Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα
4Επιστημονική Εταιρεία Δημόσιων Πολιτικών για τις Ηπατίτιδες B και C
5Α' Ψυχιατρική Κλινική, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα
6Ιατρική Εταιρεία Αθηνών, Αθήνα
7Κέντρο Υγείας Βάρης, Βάρη
8Κλινική Κοινωνικής και Οικογενειακής Ιατρικής, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ηράκλειο

Η αποτελεσματικότητα της εφαρμογής των πολιτικών για την αντιμετώπιση της εξάρτησης από ναρκωτικά συναρτάται με την ουσιαστική συμμετοχή σε αυτήν της κοινωνίας και των θεσμών που τη συνθέτουν. Στο πλαίσιο αυτό, ο σχεδιασμός οφείλει να αποσκοπεί στην παραγωγή και εφαρμογή μέτρων και παρεμβάσεων που εδράζονται σε επιστημονικά τεκμηριωμένες πρακτικές, αξιοποιούν στο βέλτιστο βαθμό τους διαθέσιμους ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους και στοχεύουν στην όσο το δυνατόν «ομαλοποίηση» της διαχείρισης της εξάρτησης από το σύστημα υγείας. Ιδιαίτερα σε μια εποχή που χαρακτηρίζεται από δυσχερείς οικονομικά και κοινωνικά συνθήκες και όπου πόροι δεν μπορούν να σπαταλούνται σε κανένα επίπεδο παροχής δημόσιας και δωρεάν υπηρεσίας, η επιλογή της διαμόρφωσης του συστήματος παροχής υπηρεσιών θεραπείας της εξάρτησης οφείλει να είναι όχι μόνο προσεκτική αλλά και εμπεριστατωμένη, προκειμένου να τύχει της πολιτικής νομιμοποίησης, της οικονομικής υποστήριξης και της κοινωνικής αποδοχής. Η «επιταγή» της διεύρυνσης της φαρμακευτικά υποστηριζόμενης θεραπείας της εξάρτησης με ενσωμάτωση και δομών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, επιβεβαιώνεται στην πράξη τόσο για λόγους βελτιστοποίησης της διαχείρισης των πόρων και της ποιότητας ζωής των εξαρτημένων ατόμων όσο και για την αποτροπή του «στίγματος» που συχνά συνοδεύει τους εξαρτημένους ασθενείς. Ιδιαίτερα για την Ελλάδα, η «επιταγή» της διεύρυνσης του συστήματος θεραπείας της εξάρτησης και διασύνδεσής του με τις υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας οφείλει να είναι και «επιλογή» του συστήματος υγείας, προκειμένου να διασφαλιστεί η συνεχιζόμενη βιωσιμότητα των προγραμμάτων θεραπείας και η συστηματικά επαρκής κάλυψη της ζήτησης για υπηρεσίες θεραπείας. Για να υλοποιηθεί αυτή, προαπαιτούνται: καταγραφή και επιλογή των δομών που συμμετέχουν στη διεύρυνση, επαρκής και συνεχιζόμενη εκπαίδευση του προσωπικού υγείας και υποστήριξη με την ενιαία διαχείριση της νόσου, ανεξαρτήτως τύπου δομής και γεωγραφίας, υπέρ τελικά του θεραπευόμενου και της κοινωνίας.

Λέξεις ευρετηρίου: Oλοκληρωμένη διαχείριση εξάρτησης από οπιοειδή, Στίγμα, Πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, Οικονομική αποτελεσματικότητα, Εκπαίδευση γενικών και ειδικών ιατρών.

© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής