Τελ. ενημέρωση:

   23-Mar-2015
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 32(2), Μάρτιος-Απρίλιος 2015, 236-244

ΕΙΔΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

Οδοντιατρικό management

Κ. Κατσαλιάκη,1 Μ. Δόβρος2
1Σχολή Οικονομίας, Διοίκησης και Νομικών Επιστημών, Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας, Θεσσαλονίκη
2Οδοντιατρικός Σύλλογος Δράμας, Δράμα

Η σύγχρονη οδοντιατρική αγορά χαρακτηρίζεται τόσο από τις δυσμενείς επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης, όσο και από τον έντονο ανταγωνισμό. Η υιοθέτηση αρχών διοίκησης και marketing, με αποδεδειγμένο όφελος στο χώρο των επιχειρήσεων, μπορούν να βοηθήσει τους οδοντιάτρους στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης, του πληθωρισμού και του ανταγωνισμού, αναγνωρίζοντας και αξιοποιώντας τις υπάρχουσες ευκαιρίες. Το παρόν άρθρο αποσκοπεί στην αποτύπωση λειτουργιών του management και εργαλείων του marketing με εφαρμογή στις οδοντιατρικές υπηρεσίες και καταγραφή των αναμενόμενων ωφελειών. Επιπρόσθετα, αναλύονται βασικά χαρακτηριστικά των οδοντιατρικών υπηρεσιών στην Ελλάδα και προτάσεις υιοθέτησης των πρακτικών management και marketing.

Λέξεις ευρετηρίου: Ζήτηση υπηρεσιών, Management, Marketing, Οδοντίατροι, Υπηρεσίες υγείας.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής