Τελ. ενημέρωση:

   21-Jan-2019
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 36(1), Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2019, 114-116

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

Αναιμία που σχετίζεται με αυτοάνοση ηπατοπάθεια σε γυναίκα μέσης ηλικίας

Ν.Δ. Καρακούσης,1 Β. Κολώνια,1 Α.Δ. Σαλταμαύρος,1 Π. Ντέλλας,2 K. Kαλίγερος1
1Β΄ Παθολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Σισμανόγλειο», Αθήνα,
2Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (MSc), Κλινικές Εφαρμογές Μοριακής Ιατρικής, Τμήμα Ανοσολογίας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Λάρισα

Η αυτοάνοση ηπατίτιδα και η πρωτοπαθής χολική χολαγγειίτιδα μπορούν να συνυπάρξουν ως σύνδρομο αλληλοεπικάλυψης. Σε γυναίκα μέσης ηλικίας με αναιμία και ασκιτική συλλογή, μετά από κατάλληλο κλινικό και εργαστηριακό έλεγχο, καθώς και ηπατική βιοψία, αναδείχθηκε αυτοάνοση ηπατοπάθεια ως το αίτιο της αναιμίας της. Αυτή η διαπίστωση έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά περιπτώσεων στην παγκόσμια βιβλιογραφία συσχέτισης συνδρόμου αλληλοεπικάλυψης με αναιμία.

Λέξεις ευρετηρίου: Αυτοάνοση αιμολυτική αναιμία, Αυτοάνοση ηπατίτιδα, Oυρσοδεοξυχολικó οξύ, Πρωτοπαθής χολική χολαγγειίτιδα, Σύνδρομο αλληλοεπικάλυψης.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής