ΜΑΡΤΙΟΣ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2001, ΤΟΜΟΣ 18, ΤΕΥΧΟΣ 2

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
Μέρος 1ο

ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟΣ ΕΚΔΟΤΗΣ
Γ. Υφαντόπουλος

αρθρο συνταξης

Η "κοινωνική" ποιότητα ζωής
Γ. Υφαντόπουλος
ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ (PDF)

ανασκοπησεις

Η ποιότητα ζωής και τα ποιοτικώς σταθμισμένα έτη επιβίωσης
ως παράμετροι μέτρησης της υγείας

Γ. Υφαντόπουλος
ΠΕΡΙΛΗΨΗ | ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ (PDF)

Χρήσεις και εφαρμογές των εργαλείων μέτρησης της ποιότητας ζωής στην υγεία.
Η υπάρχουσα κατάσταση στην Ισπανία

M. Roset, M. Herdman, X. Badia, E. Baró
ΠΕΡΙΛΗΨΗ | ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ (PDF)

ερευνητικες εργασιες

H κλίμακα SF-12 της Alberta
J.A. Johnson, A.S. Pickard
ΠΕΡΙΛΗΨΗ | ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ (PDF)

Κοινωνικοοικονομική αξιολόγηση της μεταμόσχευσης νεφρών στη Γερμανία
W. Greiner, K. Obermann, J.-M. Graf v.d Schulenburg
ΠΕΡΙΛΗΨΗ | ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ (PDF)

Σύγκριση των κλιμάκων 15D και EQ-5D
στη μέτρηση της σχετιζόμενης με την υγεία ποιότητας ζωής

H. Sintonen
ΠΕΡΙΛΗΨΗ | ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ (PDF)

O πόνος ως παράμετρος έκβασης διαφόρων αναισθησιολογικών
και αναλγητικών τεχνικών

K. Αθανασιάδης, A. Χριστοδουλοπούλου, A. Καρόκης, Σ. Παπασπύρου, Γ. Πιερράκος, Γ. Υφαντόπουλος
ΠΕΡΙΛΗΨΗ | ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ (PDF)

Ανισότητες στην κατάσταση υγείας και στην παροχή υπηρεσιών στην Ουγγαρία
Á. Szende, L. Molnár
ΠΕΡΙΛΗΨΗ | ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ (PDF)

αρθρο τεχνικης

Η ελληνική απόδοση του EuroQol EQ-5D
Γ. Yφαντόπουλος
ΠΕΡΙΛΗΨΗ | ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ (PDF)

συνεχιζομενη ιατρικη εκπαιδευση

Αρχές αξιολόγησης της βιβλιογραφίας
στα πλαίσια της βασισμένης στις ενδείξεις Ιατρικής

Π.A. Σκαπινάκης, N. Stimpson, H.V. Thomas, F. Dunstan, R. Araya, G. Lewis
ΠΕΡΙΛΗΨΗ | ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ (PDF)