2011, ΤΟΜΟΣ 28, ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ 1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

CONSORT 2010
Ενισχυμένα Πρότυπα Αναφοράς Δοκιμών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ − ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:
Σ. Κόκκαλη, Χ. Μπίρτσου, A.M. Χάιδιτς

ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟΣ ΕΚΔΟΤΗΣ
Αλέξης Μπένος
Καθηγητής Κοινωνικής Ιατρικής & Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας,
Ιατρική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη

εισαγωγη

CONSORT 2010 (Consolidated Standards of Reporting Trials –
Ενισχυμένα Πρότυπα Αναφοράς Δοκιμών)
Α. Μπένος
ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ

ανασκοπηση

CONSORT 2010, επεξήγηση και επεξεργασία.
Αναθεωρημένες οδηγίες για την καταγραφή
των τυχαιοποιημένων δοκιμών παράλληλων ομάδων
D. Moher, S. Hopewell, K.F. Schulz, V. Montori, P.C. Gøtzsche,
P.J. Devereaux, D. Elbourne, M. Egger, D.G. Altman

ΠΕΡΙΛΗΨΗ | ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ