2016, ΤΟΜΟΣ 33, ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ 2

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΙΔΡΥΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΟΜΟΤΙΜΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ

"Role of Emeriti in the dissemination of knowledge and culture in Europe"

29-30 Σεπτεμβρίου και 1η Οκτωβρίου, 2016, Αθήνα, Ελλάδα

Υπό την Αιγίδα της Α.Ε. του Προέδρου της Δημοκρατίας
Κυρίου Προκοπίου Παυλοπούλου

τομος περιληψεων

ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ I-III
ΣΥΝΕΔΡΙΑ V
ΣΥΝΕΔΡΙΑ VII
ΣΥΝΕΔΡΙΑ VIII
ΣΥΝΕΔΡΙΑ IX
ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ

ευρετηριο
ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ