ΜΑΡΤΙΟΣ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2018, ΤΟΜΟΣ 35, ΤΕΥΧΟΣ 2

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ανασκοπησεις

Τα λάθη είναι ανθρώπινα (μέρος ΙΙ).
Μέτρα για την πρόληψη και τη διαχείριση των ιατρογενών λαθών
Θ. Αδαμακίδου, Μ.Λ. Τσαντίδου
ΠΕΡΙΛΗΨΗ | ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ

Σύνδρομο Trousseau. Σύγχρονοι προβληματισμοί και αμφιγνωμίες
Β. Κυριαζή
ΠΕΡΙΛΗΨΗ | ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ

Σύνδρομο ανήσυχων ποδιών και εγκυμοσύνη
Μ.Tσεκούρα, Ε. Μπίλλη
ΠΕΡΙΛΗΨΗ | ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ

Φυσική δραστηριότητα, άσκηση και ποιότητα ζωής φροντιστών ατόμων
με ψυχικά νοσήματα
Θ. Ζαχαρής, Β. Ζήση
ΠΕΡΙΛΗΨΗ | ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ

Κλινική αναγνώριση, επικοινωνιακές δεξιότητες και θεραπευτικές παρεμβάσεις
σε άτομα με σύνδρομο Rett
Λ. Βωνιάτη, Ι. Χαραλάμπους
ΠΕΡΙΛΗΨΗ | ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ

ερευνητικες εργασιες

Συνδυαστική θεραπεία έναντι πολυανθεκτικών στελεχών K. pneumoniae
που παράγουν καρβαπενεμάσες σε ένα in vitro δυναμικό μοντέλο
φαρμακοκινητικής προσομοίωσης
Μ. Τσάλα, Σ. Βουρλή, Γ. Δαΐκος, Α. Τσακρής, Σ. Πουρνάρας, Ι. Μελετιάδης
ΠΕΡΙΛΗΨΗ | ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ

Συσχέτιση ιατρικών και δημογραφικών παραγόντων
με την ποιότητα ζωής γυναικών με καρκίνο του μαστού
Α. Παλαιογιαννίδου, Σ. Τριανταφυλλίδου, Φ. Αναγνωστόπουλος, Δ. Παλιούρας
ΠΕΡΙΛΗΨΗ | ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ

Οικονομική κρίση και σχετιζόμενη με την υγεία ποιότητα ζωής ηλικιωμένων
Ε.Κ. Καρανικόλα, Ε.Χ. Δημόπουλος, Δ.Α. Νιάκας, Β.Ο. Αλετράς
ΠΕΡΙΛΗΨΗ | ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ

Εκτίμηση των παραγόντων παρακίνησης για την καλύτερη απόδοση του ιατρικού
και του νοσηλευτικού προσωπικού στις υπηρεσίες υγείας
Β. Γκιόκα, Α. Πετράκος, Μ. Σαρρής, Α. Γούλα, Ι. Νικολαδός, Κ. Σπέης
ΠΕΡΙΛΗΨΗ | ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ

Διερεύνηση γνώσεων και πεποιθήσεων μαθητών Λυκείου νησιωτικής περιοχής
της Ελλάδας για τον ιό των ανθρώπινων θηλωμάτων
Α. Ευκαρπίδης, Γ. Κουλιεράκης, Π. Ευκαρπίδης, Μ. Σακελλαρίου, Α. Ταξίδης
ΠΕΡΙΛΗΨΗ | ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ

ειδικα αρθρα

Χρήση αποτελεσμάτων εργαστηριακών εξετάσεων ασθενών
για εσωτερικό έλεγχο ποιότητας σε βιοχημικά εργαστήρια
Μ. Σταμούλη, Α. Πουλιάκης, Α. Μουρτζίκου, Π. Καρκαλούσος
ΠΕΡΙΛΗΨΗ | ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ

Προγράμματα αγωγής υγείας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση
Γ. Καδιγιαννόπουλος, Ε. Γαλανοπούλου, Α. Γαλανόπουλος
ΠΕΡΙΛΗΨΗ | ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ

εφαρμοσμενη ιατρικη ερευνα

Μέθοδοι συλλογής δεδομένων στην ποιοτική έρευνα
Π. Γαλάνης
ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ

συνεχιζομενη ιατρικη εκπαιδευση

Acid-Base Balance-Electrolyte Quiz – Case 64
The decreased sodium chloride reabsorption in the early distal convoluted tubules
A. Liontos, T. Panagiotopoulou, E. Tzavella, M. Elisaf
ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ

Vascular Diseases Quiz – Case 46
May-Thurner syndrome; CT or MR venography
N. Patelis, C. Klonaris
ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ

Medical Imaging Quiz – Case 48
Primary vertebra lymphoma
E. Botsa, I. Thanou, A. Koundouraki, L. Thanos
ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ

Hematology Quiz – Case 58
Diagnosis: Clozapine induced agranulocytosis
A. Halioti, S. Hatzidavid, M. Tambaki, E. Cholongitas, N.A. Viniou, P. Diamantopoulos
ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ

Electrocardiogram Quiz – Case 40
Diagnosis: Severe mitral stenosis
G.S. Shergill, N.S. Neki, A.S. Dhanju, S. Aloona, A. Vaid, R. Bhardwaj
ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ

Surgery Quiz – Case 12
Acute inflammatory mass above the inguinal ligament:
Inguinal lymphadenitis or Amyand's hernia with acute appendicitis?
K. Blouhos, K. Boulas, K. Iatropoulou, N. Barettas, A. Hatzigeorgiadis
ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ