2018, ΤΟΜΟΣ 35, ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ 1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Οικονομική κρίση και ψυχική υγεία:
Σύστημα υγείας – κατάθλιψη – αυτοκτονικότητα και εγκληματικότητα

ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟΙ ΕΚΔΟΤΕΣ

Μαρίνα Οικονόμου1–Κυριάκος Σουλιώτης2

1Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ψυχιατρικής, Α' Ψυχιατρική Κλινική - Αιγινήτειο Νοσοκομείο,
Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ και Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής (ΕΠΙΨΥ)
2Αναπληρωτής Καθηγητής Πολιτικής Υγείας, Σχολή Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών,
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και Αναπληρωτής Διευθυντής, LSE Enterprise -
Ομάδα Έρευνας Τεχνολογιών Υγείας

Το παρόν αφιερώνεται στη μνήμη του Καθηγητή Κώστα Στεφανή

αρθρο συνταξης

Οικονομική κρίση και υγεία: Μια ψύχραιμη προσέγγιση στη βάση τεκμηρίων
Μ. Οικονόμου, Κ. Σουλιώτης
ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ

ανασκοπησεις

Οι επιπτώσεις της κρίσης στην υγεία και το σύστημα υγείας:
Σκέψεις και δεδομένα για την ελληνική περίπτωση
Κ. Σουλιώτης, Τζ. Παπαδονικολάκη, Μ. Παπαγεωργίου, Μ. Οικονόμου
ΠΕΡΙΛΗΨΗ | ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ

Η ψυχική υγεία στην Ελλάδα της οικονομικής κρίσης:
Κοινωνικοοικονομικοί προσδιοριστές της κατάθλιψης
Μ. Οικονόμου, Μ. Χαρίτση, Λ.Ε. Πέππου, Ε. Διέτη, Κ. Σουλιώτης
ΠΕΡΙΛΗΨΗ | ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ

Aυτοκτονικότητα και οικονομική ύφεση: διεθνή και ελληνικά δεδομένα
Μ. Οικονόμου, Θ. Παπασλάνης, Μ. Χαρίτση, Ε. Διέτη, Κ. Σουλιώτης
ΠΕΡΙΛΗΨΗ | ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ

Υπάρχει επίδραση της οικονομικής ύφεσης στην εγκληματικότητα;
Αναλύοντας τα δεδομένα από την πρόσφατη διεθνή και ελληνική κρίση
Γ. Κωνσταντακόπουλος, Γ. Τσούβελας, Β. Κονταξάκης
ΠΕΡΙΛΗΨΗ | ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ