2019, ΤΟΜΟΣ 36, ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ 2

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΟΜΟΤΙΜΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ

"Το Κεφάλαιο της Γνώσης"

30-31 Μαΐου και 1 Ιουνίου, 2019, Αθήνα

Υπό την Αιγίδα της Α.Ε. του Προέδρου της Δημοκρατίας

χαιρετισμός
Ντ. Κόκκινος
ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ

βιβλίο περιλήψεων
ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ

Η Aντιμετώπιση των Προκλήσεων στον Τομέα της Υγείας στον Αιώνα μας (Α)
Συνδιοργάνωση με την Ελληνική Εταιρεία Καρδιοαγγειακής Έρευνας

Η Αντιμετώπιση των Προκλήσεων στον Τομέα της Υγείας στον Αιώνα μας (Β)
Συνδιοργάνωση με την Ελληνική Εταιρεία Καρδιοαγγειακής Έρευνας

Πολιτισμός και Περιβάλλον

Ειδική Διάλεξη

Το Κεφάλαιο της Ηλικίας

Επιστημονικά Επιτεύγματα διαμέσου των Αιώνων

Οι Δραστηριότητες Ακαδημιών και Εταιρειών Ομοτίμων

Συμπόσιο: "Επιστροφή στη Γνώση- Ο ρόλος του Μέντορος"

Ειδική Διάλεξη

Η συμβολή των Ομοτίμων Καθηγητών στις Επιστήμες

Ειδική Διάλεξη

Η Υγεία στην Κοινωνία μας

Περιλήψεις δημοσιευθείσες αλλά όχι παρουσιασθείσες

Ευχαριστίες
ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ

Ευρετήριο
ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ