ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2023, ΤΟΜΟΣ 40, ΤΕΥΧΟΣ 1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

εις μνημην

Καθηγητής Ιωάννης Νανάς
Ε. Ηλιοδρομίτης
ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ

ανασκοπησεις

Τα «αποτυπώματα» της COVID-19 στους ιστούς. Μόνο στους πνεύμονες;
Α. Μπαρμπέρης, Κ. Γιαννουκάκου, Π. Γκεσούλης, Ε.Α. Παλούκη, Ε. Ρομποτής, Α. Μπατιστάτου
ΠΕΡΙΛΗΨΗ | ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ

Η επίδραση της κινησιοθεραπείας
σε καρκινοπαθείς με χημειοθεραπευτικά-προκληθείσα περιφερική νευροπάθεια
Δ. Μπακαλίδου, Σ. Στάση, Γ. Παπαγιάννης, Α. Τριανταφύλλου
ΠΕΡΙΛΗΨΗ | ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ

Κατάθλιψη στους ηλικιωμένους
Α. Παπαγεωργίου, Ε. Γελαστοπούλου, Π. Γαλάνης, Γ. Χαραλάμπους
ΠΕΡΙΛΗΨΗ | ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ

ερευνητικες εργασιες

Πολιτισμική προσαρμογή και ψυχομετρική εγκυρότητα ερωτηματολογίου
Δείκτης ευπάθειας ηλικιωμένων – Frailty Index for Elders
Μ. Θεοδωροπούλου, Π. Σαράφης, Μ. Μαλλιαρού
ΠΕΡΙΛΗΨΗ | ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ

Ποιότητα φροντίδας υγείας και θεραπευτική πραγματικότητα
διά μέσου της αξιοποίησης της τέχνης στη βιωματική μάθηση
Γ. Πουλημενάκου, Μ. Σαρρής
ΠΕΡΙΛΗΨΗ | ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ

Διερεύνηση της ψηφιακής υγειονομικής πληροφοριακής παιδείας
και των εκπαιδευτικών αναγκών του νοσηλευτικού προσωπικού δημόσιου νοσοκομείου
κατά τη διάρκεια της πανδημίας
Α. Γκουντάρα, Π. Θεοδώρου, Χ. Πλατής
ΠΕΡΙΛΗΨΗ | ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ

Πρόσβαση σε εξετάσεις PET/CT για τον κυπριακό πληθυσμό: Μια συγχρονική μελέτη
Δ. Κεφαλλωνίτου, Ε. Πολυκάρπου, Κ. Σουλιώτης, Κ. Γιαννακού
ΠΕΡΙΛΗΨΗ | ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ

Εκτίμηση βασικού και ενεργού αριθμού αναπαραγωγής
για την πανδημία γρίπης Α (Η1Ν1) 2009 στην Ελλάδα
Β. Έγγελη, Α. Χατζάκης, Β. Σύψα
ΠΕΡΙΛΗΨΗ | ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ

Φυσική δραστηριότητα και φόβος νόσησης από COVID-19 σε αιμοκαθαιρόμενους ασθενείς
Μ. Τσεκούρα, Ν. Καλαμπάκος
ΠΕΡΙΛΗΨΗ | ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ

ειδικα αρθρα

Κοινωνικοοικονομικές και δημογραφικές αλλαγές.
Οι προοπτικές του Ελληνικού Συστήματος Υγείας
Σ. Σούλης, Α. Γούλα, Μ. Σαρρής
ΠΕΡΙΛΗΨΗ | ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ

Η Τηλεϊατρική στα νευροεκφυλιστικά νοσήματα. Ευκαιρίες και προκλήσεις
E. Αγγελοπούλου, Ε. Στανίτσα, Σ. Φραγκιαδάκη, Δ. Κονταξοπούλου,
Δ. Παύλου, Ι. Παπατριανταφύλλου, Σ. Παπαγεωργίου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ | ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ

Δαπάνες και χρηματοδότηση υπηρεσιών υγείας.
Οι επιπτώσεις της πανδημίας της νόσου CΟVID-19
Α. Μητάκος, Π. Μπογιατζίδης
ΠΕΡΙΛΗΨΗ | ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ

Απαιτήσεις υγιεινής των τροφίμων στις επιχειρήσεις παροχής υγείας στην Ελλάδα.
Ο ρόλος του νοσοκομειακού υγιεινολόγου
H. Χαϊδούτης, Δ. Κεραμυδάς, Π. Παπαλέξης, Α. Κούτου, Φ. Κουτσιαρή, Μ. Δουφεξή, Β. Καραγιάννη
ΠΕΡΙΛΗΨΗ | ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ

Νοσηλευτική στελέχωση και ανάπτυξη των νοσηλευτικών υπηρεσιών
κατά τη διάρκεια της πανδημίας λόγω της COVID-19
Α. Μπιλάλη, Ο. Κωνσταντακοπούλου, Π. Γαλάνης, O. Σίσκου
ΠΕΡΙΛΗΨΗ | ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ

ενδιαφερουσα περιπτωση

Παροδικός αποκλεισμός δεξιού σκέλους
σε απόφραξη του πρόσθιου κατιόντος κλάδου
της στεφανιαίας αρτηρίας
F.M.S. da Silva, A.J.A. Andrade, V.M. dos Santos, C.S. Margalho
ΠΕΡΙΛΗΨΗ | ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ

ιστορια της ιατρικης

Ο αντιφυματικός αγώνας στην Ελλάδα κατά τον 18ο και 19ο αιώνα
Σ. Μιχαλέας, Β. Τραούδα, Ι. Μπερσίμη, Α. Πρωτογέρου, Ν. Σύψας, Μ. Καραμάνου
ΠΕΡΙΛΗΨΗ | ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ

βραχεια δημοσιευση

Ιοί και ψύχωση. Από τις επιδημίες γρίπης στην πανδημία COVID-19
Θ. Κυζιρίδης
ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ

συνεχιζομενη ιατρικη εκπαιδευση

Hematology-Cell Morphology – Case 19
Acute monoblastic leukemia (Μ5a)
J.V. Asimakopoulos, L. Papageorgiou, J. Drandakis, I. Vasilopoulos, D. Galopoulos,
A. Kopsaftopoulou, A. Piperidou, A. Machairas, A. Georgopoulou, A. Karapaschalidis,
M.A. Lefaki, Α. Liaskas, C. Zerzi, E. Sinni, E. Plata, P. Tsaftaridis, M.P. Siakantaris,
T.P. Vassilakopoulos, M.K. Angelopoulou, J. Meletis

ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ

Surgery Quiz – Case 44
Aberrant left hepatic artery
K. Boulas, M. Nathanailidou, K. Sitaridis, G. Sourtse, A. Hatzigeorgiadis
ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ

Medical Imaging Quiz – Case 72
Substernal goiter
E. Botsa, I. Thanou, C. Georgokosta, M. Bompou, L. Thanos
ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ