Τελ. ενημέρωση:

   08-Sep-2020
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 37(Συμπληρωματικό τεύχος 2) 2020, 104-107

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ

Η αλλαγή στο χρώμα των ούρων στις παθολογικές ασθένειες σύμφωνα με τον Enrico Cauchi

V. Savica,1,2 G. Duro,1 G. Bellinghieri2
1National Research Council (CNR), Institute for Research and Biomedical Innovation (IRIB), Palermo,
2Academia Peloritana dei Pericolanti at University of Messina, Messina, Ιταλία

Στην αρχαιότητα, τα ούρα θεωρούνταν σημαντικό στοιχείο τόσο για τη θρησκευτική παράδοση όσο και για διαγνωστικές διαδικασίες. Με την πάροδο του χρόνου, πολλοί ερευνητές ανέφεραν πως η αλλαγή των ούρων μπορεί να βοηθήσει στη διάγνωση διαφόρων ασθενειών. Το 1933, ο Enrico Cauchi, μέλος του Ιατρικού Συμβουλίου της Μάλτας, συνέλεξε όλες τις πληροφορίες, διεξοδικά οργανωμένες, στο βιβλίο του "Fisiologia e Patologia dell' urina", που εκδόθηκε από τον A. Wasserman στο Μιλάνο, Ιταλία. Σύμφωνα με τις προτάσεις των «Ουρολογικών Καμπυλών» του Augusto Murri, ο Enrico Cauchi ανέφερε όλα τα στοιχεία που ήταν γνωστά εκείνη την εποχή σχετικά με την αλλαγή του χρώματος των ούρων.

Λέξεις ευρετηρίου: Αλλαγή χρώματος ούρων, Augusto Murri, Enrico Cauchi, Ουρολογικές καμπύλες, Φυματίωση.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής