Τελ. ενημέρωση:

   08-Sep-2020
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 37(Συμπληρωματικό τεύχος 2) 2020, 89-92

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

Η ιστορία της Νεφρολογίας είναι ζωντανή και παρούσα και βοηθά στην πρόβλεψη του μέλλοντος

K. Solez,1 I. Moghe,1 Q.Y. Wang,2 R. Hu,1 K.B. Solez,3 J.S. Cameron4
1University of Alberta, Edmonton, Alberta, Καναδάς,
2University of Montreal, Montreal, Quebec, Καναδάς,
3MacEwan University, Edmonton, Alberta, Καναδάς,
4Kings College, London, Ηνωμένο Βασίλειο

Αν μπορεί να υπάρξει ένας «έρωτας στα χρόνια της χολέρας», τότε μπορεί να υπάρξει και η Ιστορία της Ιατρικής των νεφρών στην εποχή του COVID-19. Στο άρθρο μας αφηγούμαστε την ιστορία της Νεφρολογίας, η οποία και ενώνει διερευνητικά νεαρά μυαλά με μια επιστημονική παράδοση δημιουργημένη από τις πλέον έμπειρες προσωπικότητες της επιστήμης. Ιδιαίτερα νέες τεχνολογίες όπως αυτή του διαδικτύου έχουν πια κάνει την ιστορία της νεφρολογίας πολύ πιο προσβάσιμη σε ένα ευρύ φάσμα κοινού, συμπεριλαμβανομένων των νεαρών φοιτητών και των ασκούμενων ιατρών. Το ενδιαφέρον που συνεχίζει να κυριαρχεί στο πεδίο εγγυάται ότι το μέλλον της Ιατρικής των νεφρών θα είναι λαμπρό και θα επεκταθεί προς όλες τις κατευθύνσεις. Μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τόσο το παρελθόν όσο και το μέλλον με ίση ακρίβεια και αυστηρότητα υπό τη σκέπη της ιστορίας. Μπορεί κανείς να φανταστεί μια συμμετρική πορεία ανάμεσα στα 193 χρόνια που μεσολάβησαν από την έκδοση του βιβλίου του Richard Bright το 1827 και το σήμερα και τα 193 χρόνια που θα μεσολαβήσουν από το σήμερα μέχρι το 2213, την εποχή που κάποιοι αναμένουν ότι η ανθρώπινη συνείδηση θα μπορεί πια να μεταφυτεύεται τακτικά σε ανόργανα υποστρώματα. Προς το παρόν, ωστόσο, πρέπει να «ανασκάψουμε» το παρελθόν ώστε να επιτύχουμε μια καλύτερη εικόνα για το πού πηγαίνουμε και για το πώς θα επιτύχουμε τα επιθυμητά αποτελέσματα, που είναι ιδιαίτερα σημαντικά στην εποχή μιας παγκόσμιας κατάστασης υγειονομικής έκτακτης ανάγκης, που όλοι πολεμούμε τον κοινό εχθρό, τον COVID-19.

Λέξεις ευρετηρίου: Ιατρική εκπαίδευση, Ιστορία της Νεφρολογίας, Richard Bright, Τεχνολογική μοναδικότητα, Το μέλλον.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής