Τελ. ενημέρωση:

   08-Sep-2020
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 37(Συμπληρωματικό τεύχος 2) 2020, 97-103

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ

Το ειδικό βάρος των ούρων σύμφωνα με αρχαίες και μεσαιωνικές ελληνικές πηγές

Α.Α. Διαμαντόπουλος
Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα και Ίδρυμα Λούρου Ιστορίας της Ιατρικής, Αθήνα

Τα σχετικά πρωτότυπα κείμενα του Ιπποκράτους, Γαληνού, Ανωνύμων Ελασσόνων Ιατρών, του Στέφανου, Θεόφιλου, Αέτιου, Ιωάννη Ακτουάριου και Αβικένα μελετήθηκαν με σκοπό να εντοπισθούν αναφορές τους στο ειδικό βάρος των ούρων. Αν και ο όρος δεν χρησιμοποιήθηκε ποτέ, εν τούτοις ο σχολιασμός τους για τη θέση των αδιάλυτων συστατικών των ούρων μέσα στην ουροσκοπική φιάλη είναι απόλυτα ενδεικτικός της υποψίας που είχαν για το θέμα. Η χαμηλή θέση τους (υπόσταση), η μεσαία (εναιώρημα) και η ανωτέρα (νεφέλη) συσχετίζονταν με την ποιότητα του προσαγομένου στους νεφρούς αίματος και με τη λειτουργία των ιδίων των νεφρών. Επειδή η θέση τους εξηρτάτο από τη διαφορά βάρους του υδαρούς και του εμμόρφου στοιχείου των ούρων, έμμεσα δήλωνε το ειδικό βάρος τους.

Λέξεις ευρετηρίου: Βυζαντινοί ιατρικοί συγγραφείς, Ειδική βαρύτητα, Κλασικοί ιατρικοί συγγραφείς, Ουρινόμετρο, Πρωτεϊνουρία.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής