Τελ. ενημέρωση:

   30-Oct-2001
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 2000, 17(Συμπληρωματικό τεύχος Α):110-114

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Εμπειρία παρακολούθησης ασθενών στο ιατρείο αντιπηκτικής αγωγής

Κ. ΜΑΡΑΓΚΟΣ, Μ. ΜΠΕΛΛΙΑ, Ε. ΔΙΓΕΝΟΠΟΥΛΟΥ, Β. ΤΣΕΒΡΕΝΗΣ, Γ. ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ,
Ν. ΒΓΟΝΤΖΑ, Α. ΓΑΦΟΥ, Ε. ΝΟΜΙΚΟΥ, Α. ΛΑΓΙΑΝΔΡΕΟΥ, Ι. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ,
Α. ΚΟΥΣΟΥΛΑΚΟΥ, Ε. ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ-ΓΡΙΒΑ
1ο Περιφερειακό Κέντρο Αιμοδοσίας και Αιμορροφιλικών,
Ιπποκράτειο Περιφερειακό Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών

ΣΚΟΠΟΣ Η συστηματική παρακολούθηση, από εξειδικευμένο ιατρείο, ασθενών που υποβάλλονται σε αντιπηκτική αγωγή είναι διεθνώς αποδεκτή. Με σκοπό να διερευνήσουμε την αποτελεσματικότητα του ιατρείου αντιπηκτικής αγωγής, ως προς το εύρος (INR), και τις επιπλοκές, μελετήθηκαν οι παρακολουθούμενοι ασθενείς στο ιατρείο του Κέντρου μας.
ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Το ιατρείο αντιπηκτικής αγωγής άρχισε τη λειτουργία του το 1984 με 30 ασθενείς, σήμερα δε παρακολουθούμε 850. Το σύνολο παρακολουθούμενων ασθενών το 1998 ήταν 578. Αιτίες εφαρμογής αντιπηκτικής αγωγής: προσθετικές βαλβίδες 371, κολπική μαρμαρυγή 93, βαλβιδοπάθειες 24, θρομβώσεις 59, κληρονομική θρομβοφιλία 11, επίκτητη 15, κυήσεις 5. Η παρακολούθηση από το ιατρείο περιλαμβάνει λήψη λεπτομερούς ιστορικού, καθορισμό εύρους αντιπηκτικής αγωγής, εργαστηριακό έλεγχο με 2 αντιδραστήρια θρομβοπλαστίνης (ISI: 1,0–1,03) και ακολούθως ρύθμιση της αντιπηκτικής αγωγής. Στους ασθενείς χορηγείται ειδική κάρτα παρακολούθησης και βιβλίο οδηγιών για τους παράγοντες που επηρεάζουν την αντιπηκτική αγωγή όπως η διατροφή, τα φάρμακα, οι χειρουργικές και οδοντιατρικές επεμβάσεις, η κύηση. Το εύρος-στόχος της αντιπηκτικής αγωγής (INR) ήταν 2,5–3,5 για προσθετικές βαλβίδες, αρτηριακά μοσχεύματα, υποτροπή πνευμονικής εμβολής, υποτροπή φλεβικής θρόμβωσης, 2,0–3,0 για κολπική μαρμαρυγή, εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση, πνευμονική εμβολή, έμφραγμα και 2,0–2,5 για πρόληψη της εν τω βάθει φλεβικής θρόμβωσης. Τα αντιπηκτικά που χρησιμοποιήθηκαν ήταν ασενοκουμαρόλη (90%) και βαρφαρίνη (10%), με ή χωρίς συνδυασμό ασπιρίνης και σε ειδικές περιπτώσεις ηπαρίνη μικρού μοριακού βάρους.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Η μέση συχνότητα του εργαστηριακού ελέγχου και της ρύθμισης των ασθενών υπολογιζόμενη στο έτος ήταν ανά 3 εβδομάδες, με διακυμάνσεις από 1–5 εβδομάδες. Ο θεραπευτικός στόχος ήταν επιτυχής στο 68–71%, των ασθενών. Το έτος 1998 αναπτύχθηκαν 8 θρομβώσεις με INR μικρότερο του θεραπευτικού εύρους, 14 αιμορραγίες με INR μεγαλύτερο και 2 με συνδυασμό ασπιρίνης. Τα αποτελέσματά μας, συγκρινόμενα με τα διεθνή δεδομένα, είναι ικανοποιητικά.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑTA Η επιτυχία της αντιπηκτικής αγωγής εξαρτάται από τη συνέπεια του ασθενούς και τη στενή συνεργασία του με τον υπεύθυνο του ιατρείου αντιπηκτικής αγωγής, με σκοπό τη μείωση των θρομβώσεων και των αιμορραγιών. Όλα αυτά επιτυγχάνονται σε οργανωμένα ιατρεία αντιπηκτικής αγωγής, που είναι ανάγκη να δημιουργηθούν και να κατανεμηθούν ανά τη χώρα.

Λέξεις ευρετηρίου: Αντιδράσεις, Αντιπηκτική αγωγή, Αντιπηκτικό ιατρείο.


© 2001, Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής