2000, ΤΟΜΟΣ 17, ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ Α

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΙΜΟΣΤΑΣΗ - ΘΡΟΜΒΩΣΗ
Θεωρία και Πράξη

ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟΙ ΕΚΔΟΤΕΣ
Χ.Δ. Μιχαλόπουλος
Τ. Μανδαλάκη

προλογος
Τ. Μανδαλάκη-Γιαννιτσιώτη
ΑΝΑΤΥΠΟ (PDF)

διαλεξεις

Ο μηχανισμός της πήξης και τρόπος καθορισμού του φαινοτύπου
H.C. Hemker, S. Beguin
ΠΕΡΙΛΗΨΗ | ΑΝΑΤΥΠΟ (PDF)

Ρύθμιση της πήξης μέσω της οδού της αντιθρομβωτικής πρωτεΐνης C
J.H. Griffin
ΠΕΡΙΛΗΨΗ | ΑΝΑΤΥΠΟ (PDF)

Γενετικοί παράγοντες κινδύνου θρομβοφιλίας
P.H. Reitsma
ΠΕΡΙΛΗΨΗ | ΑΝΑΤΥΠΟ (PDF)

Επιδημιολογία της αρτηριακής θρόμβωσης.
Αλληλεπίδραση γονιδίων-περιβάλλοντος, παράγοντες κινδύνου για στεφανιαία νόσο

F. Zito, S.E. Humphries
ΠΕΡΙΛΗΨΗ | ΑΝΑΤΥΠΟ (PDF)

Παθογένεια και εργαστηριακά ευρήματα στην αρτηριοσκλήρυνση
από τη σκοπιά της αιμόστασης

Ο.N. Ulutin
ΠΕΡΙΛΗΨΗ | ΑΝΑΤΥΠΟ (PDF)

Αιμόσταση και φλεγμονή στον καρδιαγγειακό κίνδυνο.
Αναδυόμενες αντιλήψεις από τη γενετική επιδημιολογία

Μ.Β. Donati, L. Lacoviello
ΠΕΡΙΛΗΨΗ | ΑΝΑΤΥΠΟ (PDF)

H σχέση μεταξύ κατανάλωσης οίνου και αγγειακού κινδύνου.
Από τις επιδημιολογικές ενδείξεις στη βιολογική αληθοφάνεια

G. de Gaetano, H.S. Rotondo
ΠΕΡΙΛΗΨΗ | ΑΝΑΤΥΠΟ (PDF)

Θρομβοπροφύλαξη: Εστίαση στις ορθοπαιδικές εγχειρήσεις υψηλού κινδύνου.
Ο νέος αναστολέας της θρομβίνης Η 376/95 και ο ενεργός μεταβολίτης αυτής μελαγατράνη

Ο.Ε. Dahl
ΠΕΡΙΛΗΨΗ | ΑΝΑΤΥΠΟ (PDF)

H άριστη διάρκεια της αντιπηκτικής αγωγής μετά από φλεβική θρομβοεμβολή
S. Schulman
ΠΕΡΙΛΗΨΗ | ΑΝΑΤΥΠΟ (PDF)

Αιμοπετάλια, αθηροθρόμβωση και νέες οδοί αναστολής
H. Buller (Δεν υποβλήθηκε χειρόγραφο)

Θεραπεία της εν τω βάθει φλεβικής θρόμβωσης και της πνευμονικής εμβολής
Μ.Μ. Samama
ΠΕΡΙΛΗΨΗ | ΑΝΑΤΥΠΟ (PDF)

Προ- και μεταπτυχιακή εκπαίδευση στην αιμόσταση και θρόμβωση
U. Seligsohn
ΑΝΑΤΥΠΟ (PDF)

στρογγυλο τραπεζι
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΑΙΜΟΣΤΑΣΗ

H αιμόσταση στις προπτυχιακές και ακαδημαϊκές μεταπτυχιακές ιατρικές σπουδές
Δ. Λουκόπουλος
ΑΝΑΤΥΠΟ (PDF)

H αιμόσταση στην ειδικότητα της Αιματολογίας
και μέσα στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης

Τ. Μανδαλάκη-Γιαννιτσιώτη
ΑΝΑΤΥΠΟ (PDF)

H ανάγκη για την εισαγωγή του μαθήματος της θρόμβωσης
στην ειδικότητα της Αγγειοχειρουργικής

Μ.Ν. Σέχας
ΑΝΑΤΥΠΟ (PDF)

Η ανάγκη για την εισαγωγή του μαθήματος της αιμόστασης
στην ειδικότητα της Καρδιολογίας

Δ. Κόκκινος
ΑΝΑΤΥΠΟ (PDF)

Η ανάγκη για την εισαγωγή του μαθήματος της αιμόστασης
στην ειδικότητα της Μαιευτικής και Γυναικολογίας

Σ. Σαλαμαλέκης
ΑΝΑΤΥΠΟ (PDF)

Συζήτηση
ΑΝΑΤΥΠΟ (PDF)

ερευνητικες εργασιες

Η χρήση της αεροπληθυσμογραφίας στη διάγνωση της φλεβικής θρόμβωσης
Σ. Βασδέκης, Α. Λούπου, Α. Γουγουλάκης, Σ. Γιαννακάκης, Α. Λάζαρης, Γ. Γαλάνης, Κ. Φωτιάδης, Μ.Ν. Σέχας
ΠΕΡΙΛΗΨΗ | ΑΝΑΤΥΠΟ (PDF)

Διερεύνηση αιτίων θρομβοφιλίας
σε ασθενείς με ιστορικό αρτηριακής ή φλεβικής θρόμβωσης

Α. Γάφου, Γ. Θεοδοσιάδης, Ε. Διγενοπούλου, Ν. Βγόντζα,
Σ. Σκλάβου, Β. Τσεβρένης, Μ. Μπέλλια, Ε. Νομικού, Ε. Κοντοπούλου-Γρίβα
ΠΕΡΙΛΗΨΗ | ΑΝΑΤΥΠΟ (PDF)

Εμπειρία παρακολούθησης ασθενών στο ιατρείο αντιπηκτικής αγωγής
Κ. Μαραγκός, Μ. Μπέλλια, Ε. Διγενοπούλου, Β. Τσεβρένης, Γ. Θεοδοσιάδης, Ν. Βγόντζα,
Α. Γάφου, Ε. Νομικού, Α. Λαγιανδρέου, Ι. Γεωργόπουλος, Α. Κουσουλάκου, Ε. Κοντοπούλου-Γρίβα
ΠΕΡΙΛΗΨΗ | ΑΝΑΤΥΠΟ (PDF)

Μελέτη μοριακών και βιολογικών δεικτών
σε υγιείς απογόνους ασθενών με στεφανιαία νόσο

Α. Γιαλεράκη, Α. Χατζηζαχαριάς, Θ. Μακρής, Κ. Τσουκαλά,
Ε. Χρονάκης, Ι. Αναστασοπούλου, Β. Βοττέας, Μ. Κυριακίδης, Τ. Μανδαλάκη
ΠΕΡΙΛΗΨΗ | ΑΝΑΤΥΠΟ (PDF)

Ο ρόλος των γενετικών ανωμαλιών
στην αιμοστατική ισορροπία ασθενών με αρτηριακή υπέρταση

Α. Γιαλεράκη, Θ. Μακρής, Α. Χατζηζαχαριάς, Κ. Τσουκαλά,
Δ. Ξάνθης, Π. Κρέσπη, Β. Βοττέας, Μ. Κυριακίδης, Τ. Μανδαλάκη
ΠΕΡΙΛΗΨΗ | ΑΝΑΤΥΠΟ (PDF)

Διαταραχές της αιμοστατικής ισορροπίας σε υπερτασικούς ασθενείς
και προϋπερτασικά άτομα

Κ. Τσουκαλά, Θ. Μακρής, Α. Χατζηζαχαριάς, Α. Γιαλεράκη,
Π. Κρέσπη, Γ. Αναστασιάδης, Β. Βοττέας, Μ. Κυριακίδης, Τ. Μανδαλάκη
ΠΕΡΙΛΗΨΗ | ΑΝΑΤΥΠΟ (PDF)

Συγκριτική μελέτη του συνδυασμού αντιαιμοπεταλιακών φαρμάκων έναντι της βαρφαρίνης
στην αντιμετώπιση των θρόμβων της αριστερής κοιλίας

Π. Χέρας, Γ. Μεταξάρης, Ι. Παπαδάκης, Ε. Προκοπάκης, Σ. Καραγιάννης, Γ. Χρυσοφάκης, Ε. Τζαγκαράκης
ΠΕΡΙΛΗΨΗ | ΑΝΑΤΥΠΟ (PDF)

Προϊόντα διάσπασης του ινώδους (D-διμερή) στο οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου
Ε. Σινιοράκης, Κ. Πατρής, Χ. Μπρίνιας, Π. Τσώνου, Σ. Αρβανιτάκης, Π. Μπονώρης
ΠΕΡΙΛΗΨΗ | ΑΝΑΤΥΠΟ (PDF)