Τελ. ενημέρωση:

   23-Jul-2008
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 2000, 17(Συμπληρωματικό τεύχος Α):57-63

ΔΙΑΛΕΞΗ

Η σχέση μεταξύ κατανάλωσης οίνου και αγγειακού κινδύνου
Aπό τις επιδημιολογικές ενδείξεις στη βιολογική αληθοφάνεια

G. de GAETANO, S. ROTONDO
Department of Vascular Medicine and Pharmacology, Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri,
Consorzio Mario Negri Sud, Santa Maria Imbaro, Italy


Επιδημιολογικές μελέτες υπαινίσσονται ότι η νοσηρότητα και θνησιμότητα λόγω αγγειακών νόσων μπορεί να μειωθεί με τη μέτρια κατανάλωση αλκοολούχων ποτών. Μία μετα-ανάλυση έγινε πρόσφατα σε 19 από τις μελέτες αυτές, οι οποίες επιλέχθησαν με βάση τις ειδικές πληροφορίες για το σχετικό κίνδυνο με την κατανάλωση αλκοολούχων ποτών. Τα αποτελέσματα συνηγορούν έντονα υπέρ της ύπαρξης προστατευτικής δράσης της μέτριας, μέχρι 300 mL ημερησίως, κατανάλωσης οίνου εναντίον του κινδύνου αγγειακών επεισοδίων. Αν και κάποιες καρδιοπροστατευτικές δράσεις των περισσότερων αλκοολούχων ποτών πιθανώς οφείλονται στην προκαλούμενη από την αιθανόλη αύξηση της HDL χοληστερόλης, στην ελάττωση του ινωδογόνου του πλάσματος και ίσως στη συσσώρευση των αιμοπεταλίων είναι λογικό να υποθέσουμε ότι οι προστατευτικές δράσεις του οίνου επί των αγγείων, που παρατηρήθηκαν στη Γαλλία και σε άλλους πληθυσμούς, μπορούν να αποδοθούν εν μέρει και στις αντιοξειδωτικές, αγγειοδιασταλτικές και αντιθρομβωτικές ιδιότητες των πολυφαινολικών συστατικών του.

Λέξεις ευρετηρίου: Εγκεφαλοαγγειακά νοσήματα, Καρδιαγγειακά νοσήματα, Οίνος, Πολυφαινόλες.


© 2001, Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής