Τελ. ενημέρωση:

    28-Nov-2016
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 33(6), Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2016, 831-833

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

Μαζικό έμφρακτο σπληνός σε ασθενή με χρόνια λεμφογενή λευχαιμία:
Υπερηχογραφική εικόνα μετά τη χορήγηση σκιαγραφικού μέσου

Ν. Βαλλιάνου,1 Ε. Γελαδάρη,1 Κ. Τριγκίδης,1 Θ. Βαγδατλής,2 Ε. Κοκκινάκης,1 Ε. Αντύπα2
1Α΄ Παθολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ο Ευαγγελισμός», Αθήνα,
2Ακτινολογικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ο Ευαγγελισμός», Αθήνα

Τα μαζικά σπληνικά έμφρακτα είναι σπάνιες κλινικές οντότητες, που οφείλονται σε διαταραχή της ροής του αίματος στον σπλήνα, ειδικότερα σε καταστάσεις υπερπηκτικότητας, αιματολογικές κακοήθειες, ενδοκαρδίτιδα ή σε περιπτώσεις που άλλες πηγές εμβόλων είναι παρούσες. Στην εν λόγω περίπτωση, παρουσιάζεται ασθενής με μαζικό, κυστικό έμφρακτο σπληνός σε έδαφος χρόνιας λεμφογενούς λευχαιμίας, προκειμένου να περιγραφούν τα ιδιαίτερα υπερηχογραφικά του ευρήματα, σε υπερηχογράφημα με χορήγηση σκιαγραφικού μέσου. Το υπερηχογράφημα επιβεβαίωσε την ύπαρξη βλάβης με διαστάσεις 13,5×10,6 cm, χωρίς όμως τα χαρακτηριστικά απλής κύστης, αφού ήταν πιο υποηχοϊκή με άμορφο υλικό εντός αυτής και με σαφώς αφοριζόμενα όρια. Στο υπερηχογράφημα Doppler δεν εμφανίστηκε αγγείωση. Μετά την ενδοφλέβια χορήγηση σκιαγραφικού μέσου, ενώ το σπληνικό παρέγχυμα ενισχύθηκε με ομοιογενή τρόπο, η συγκεκριμένη βλάβη παρέμεινε ως είχε, χωρίς ενίσχυση σε καμιά φάση κατά τη χορήγηση ενδοφλέβιου σκιαγραφικού μέσου.

Λέξεις ευρετηρίου: Μαζικό έμφρακτο σπληνός, Υπερηχογράφημα, Χορήγηση σκιαγραφικού μέσου.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής