ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ-ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2001, ΤΟΜΟΣ 18, ΤΕΥΧΟΣ 5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

νεα απ' ολο τον κοσμο
ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ (PDF)

αρθρα συνταξης

Η πλαστικότητα του εγκεφάλου και το σύστημα γραφής και ανάγνωσης Braille
Α. Καραβάτος
ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ (PDF)

Ψυχιατρική μεταρρύθμιση. Διαφορετικοί ασθενείς, διαφορετικές ανάγκες
Π. Σκαπινάκης, Β. Μαυρέας
ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ (PDF)

βραχειες ανασκοπησεις

Ψυχιατρικά προβλήματα κατά την περιεγχειρητική περίοδο
N.B. Aγγελόπουλος
ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ (PDF)

Γαλακτική οξέωση
Γ. Τσουφάκης
ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ (PDF)

ανασκοπησεις

Η συννοσηρότητα των μαθησιακών διαταραχών
Δ.Κ. Αναγνωστόπουλος
ΠΕΡΙΛΗΨΗ | ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ (PDF)

Εφηβεία και κατάθλιψη
Ε. Λαζαράτου, Δ.Κ. Αναγνωστόπουλος
ΠΕΡΙΛΗΨΗ | ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ (PDF)

Η χαρτογράφηση του ανθρώπινου γονιδιώματος
E. Καναβάκης, Α. Ξαϊδάρα
ΠΕΡΙΛΗΨΗ | ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ (PDF)

Αυτοάνοση ηπατίτιδα. Σύγχρονες απόψεις
Α. Μιχαήλ, Γ.Β. Παπαθεοδωρίδης
ΠΕΡΙΛΗΨΗ | ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ (PDF)

Απόπτωση. Ο κυτταρικός θάνατος προϋπόθεση για τη ζωή
M. Ανδρίκουλα, Γ. Βαρθολομάτος
ΠΕΡΙΛΗΨΗ | ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ (PDF)

Καρδιοτοξικότητα από ανθρακυκλίνες
A. Παπαθανασίου, Α. Χάιδος, Ι. Γουδέβενος, Κ. Μπουραντάς
ΠΕΡΙΛΗΨΗ | ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ (PDF)

Η ομοκυστεΐνη ως παράγοντας κινδύνου καρδιαγγειακών νόσων και θρομβώσεων
B. Χριστοπούλου-Κοκκίνου
ΠΕΡΙΛΗΨΗ | ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ (PDF)