2007, ΤΟΜΟΣ 24, ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ 1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
Θεωρία και Πράξη

ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟΙ ΕΚΔΟΤΕΣ
Γ. Υφαντόπουλος, Π. Σκαπινάκης, Δ. Νιάκας

ανασκοπηση βιβλιογραφιας

Μέτρηση της ποιότητας ζωής και το ευρωπαϊκό υγειονομικό μοντέλο
Γ. Υφαντόπουλος
ΠΕΡΙΛΗΨΗ | ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ (PDF)

ερευνητικες εργασιες

Η σχέση των κοινωνικοοικονομικών παραγόντων με τις ψυχικές διαταραχές
στην περίοδο της όψιμης εφηβείας. Συγχρονική μελέτη στη βορειοδυτική Ελλάδα
Π. Σκαπινάκης, Κ. Μαγκλάρα, Σ. Μπέλλος, Τ. Γκάτσα, Γ. Μιχάλης, Β. Μαυρέας
ΠΕΡΙΛΗΨΗ | ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ (PDF)

Επιπολασμός και κοινωνικοδημογραφικές συσχετίσεις της ψυχιατρικής νοσηρότητας
σε αγροτικές κοινότητες της περιφέρειας του βόρειου Αιγαίου
Π. Σκαπινάκης, Α. Ζήση, Μ. Σαββίδου, Μ. Τσελώνη, Μ. Χίου
ΠΕΡΙΛΗΨΗ | ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ (PDF)

Αξιολόγηση της κοινωνικής και ψυχο-συναισθηματικής υποστήριξης των ηλικιωμένων
με προβλήματα υγείας, κοινωνικής απομόνωσης και αποκλεισμού:
Η περίπτωση του προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι»
Γ. Αλεξιάς, Α. Φλάμου
ΠΕΡΙΛΗΨΗ | ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ (PDF)

Σωματική και ψυχολογική λειτουργικότητα των Ελλήνων αστυνομικών
Ν. Βέμη, Φ. Αναγνωστόπουλος, Δ. Νιάκας
ΠΕΡΙΛΗΨΗ | ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ (PDF)

Συγκριτική μελέτη της σχετιζόμενης με την υγεία ποιότητας ζωής ασθενών
με χρονία ηπατίτιδα Β και C
Κ. Γαλάνης, Ν. Κοντοδημόπουλος, Γ.Ν. Νταλέκος, Δ. Νιάκας
ΠΕΡΙΛΗΨΗ | ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ (PDF)

Εκτίμηση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών υγείας
σε ασθενείς με ιδιοπαθείς φλεγμονώδεις εντερικές νόσους
Α.Γ. Πάλλης, Ι.Α. Μουζάς, Π.Α. Κωσταγιόλας, Δ. Νιάκας
ΠΕΡΙΛΗΨΗ | ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ (PDF)

Εκτίμηση της σχετιζόμενης με την υγεία ποιότητας ζωής διαβητικών ασθενών τύπου 2
Α.Α. Παπαδόπουλος, Ε. Οικονομάκης, Ν. Κοντοδημόπουλος, Α. Φρυδάς, Δ. Νιάκας
ΠΕΡΙΛΗΨΗ | ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ (PDF)

Διερευνώντας την επίδραση της επαγγελματικής εξουθένωσης
στη σχετιζόμενη με την υγεία ποιότητα ζωής των Ελλήνων νοσηλευτών
Θ. Μπελλάλη, Ν. Κοντοδημόπουλος, Μ. Καλαφάτη, Δ. Νιάκας
ΠΕΡΙΛΗΨΗ | ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ (PDF)

Ποιότητα ζωής ατόμων με αιμορροφιλία στην Ελλάδα
Β. Παπαγιαννοπούλου, Τ. Πιτταδάκη, Π. Περιστέρης, Ε. Πόκας, Γ. Υφαντόπουλος
ΠΕΡΙΛΗΨΗ | ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ (PDF)

Κοινωνιομετρία και υπηρεσίες υγείας. Ανάλυση των υγειονομικών και διοικητικών δικτύων
Μ. Χρυσάκης, Γ. Υφαντόπουλος
ΠΕΡΙΛΗΨΗ | ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ (PDF)