2020, ΤΟΜΟΣ 37, ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ 1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ, ΚΡΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΚΦΑΝΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟΙ ΕΚΔΟΤΕΣ
Φωτεινή Τζαβέλλα1 – Χαράλαμπος Οικονόμου2
1Επίκουρος Καθηγήτρια, Τμήμα Νοσηλευτικής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
2Καθηγητής, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πάντειον Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών

αρθρο συνταξης

Η ελληνική κοινωνία και η διεθνής διπλωματία της υγείας
μπροστά στην Ευρωπαϊκή προσφυγική κρίση
Φ. Τζαβέλλα, Χ. Οικονόμου
ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ

ανασκοπησεις

Γυναικείες προσφυγικές μαρτυρίες και ανθρώπινα δικαιώματα στην Ελλάδα
Φ. Τζαβέλλα, Γ. Σακελλαρίδης
ΠΕΡΙΛΗΨΗ | ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ

Μετανάστες και σχεδιασμός πολιτικών υγείας στην Ελλάδα της κρίσης
Α. Καμέκης, M. Σπυριδάκης
ΠΕΡΙΛΗΨΗ | ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ

Η ευρωπαϊκή προσφυγική κρίση στον ελλαδικό χώρο.
Η πρόκληση της διαχείρισης των υγειονομικών προβλημάτων των ανήλικων προσφύγων
Φ. Τζαβέλλα, Α. Δρελιώζη, Π. Πρεζεράκος
ΠΕΡΙΛΗΨΗ | ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ

ερευνητικες εργασιες

Προσβασιμότητα και χρήση των υπηρεσιών υγείας από μετανάστες στην Ελλάδα
Π. Γαλάνης, Δ. Καϊτελίδου, Π. Σουρτζή, Ο. Σίσκου, Ο. Κωνσταντακοπούλου, Χ. Οικονόμου
ΠΕΡΙΛΗΨΗ | ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ

Αποκλεισμός ή ένταξη; Η πρόσβαση των υπηκόων τρίτων χωρών
στην υγειονομική περίθαλψη και στην απασχόληση
Θ. Φούσκας, Γ. Κουλιεράκης, Π. Γκικοπούλου, Ε. Ιωαννίδη, M. Ψωϊνού
ΠΕΡΙΛΗΨΗ | ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ

Χρησιμοποίηση υπηρεσιών υγείας στην Κύπρο από μετανάστριες οικιακές βοηθούς:
Συνθήκες πρόσβασης και εμπόδια
Μ. Κανταρής, Μ. Θεοδώρου
ΠΕΡΙΛΗΨΗ | ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ