ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2022, ΤΟΜΟΣ 39, ΤΕΥΧΟΣ 4

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ανασκοπησεις

Αξιολόγηση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας
και βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών
E. Παπακώστα-Γάκη, A. Ζήση, E. Σμυρνάκης
ΠΕΡΙΛΗΨΗ | ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ

Μόλυνση με COVID-19 σε βρέφη και οι εκβάσεις της νόσου
Α. Φραντζάνα, Δ. Λαμνίσος, Κ. Γιαννάκο
ΠΕΡΙΛΗΨΗ | ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ

Επιπλοκές στομιών εντέρου και ουροποιητικού
και ο ρόλος της διαδικασίας προσημείωσης του σημείου εκστόμωσης
Μ.Ε. Τζανή, Ο. Γκοβίνα, Θ. Κατσούλας, Α. Καυγά, Ι. Καλεμικεράκης
ΠΕΡΙΛΗΨΗ | ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ

Η σηματοδοτική οδός Wnt στα οστά. Οστική βιολογία και θεραπευτικές προσεγγίσεις
Α. Αδαμόπουλος, Γ.Ι. Λάμπρου
ΠΕΡΙΛΗΨΗ | ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ

Επιγενετική και μεταβολικό σύνδρομο. Από την κατανόηση των επιγενετικών μηχανισμών
στην πρόληψη και στη θεραπεία των μεταβολικών διαταραχών
Γ. Μπέλλος, Λ. Κοκολάτου, Σ. Λιάππα, Α. Παπαζαφειροπούλου, Α. Μελιδώνης
ΠΕΡΙΛΗΨΗ | ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ

Αποτελεσματική διοίκηση νοσηλευτικών ιδρυμάτων. Όροι και προϋποθέσεις
Κ. Βλασιάδης, Ε. Μαίση, Ε. Πατελάρου, Α. Πατελάρου
ΠΕΡΙΛΗΨΗ | ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ

Μέθοδοι αποζημίωσης ιατρών στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας
Πρόταση τροποποίησης των μεθόδων πληρωμής βάσει κινήτρων
Β. Γκουλιαβέρας, Δ. Νιάκας
ΠΕΡΙΛΗΨΗ | ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ

ερευνητικες εργασιες

Ο αντίκτυπος της πανδημίας COVID-19 και οι στρατηγικές αντιμετώπισής της
από τα υγειονομικά στελέχη
Α. Ψιρολιόλιου, Β. Αλετράς, Δ. Νιάκας
ΠΕΡΙΛΗΨΗ | ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ

Η ικανοποίηση των εργαζομένων και το ταίριασμά τους με τον οργανισμό
που απασχολούνται μέσω της εφαρμογής εργασιακών πρακτικών υψηλής απόδοσης
Χ. Πλατής, Μ. Λιατήρα-Νικολάου, Μ.Ε. Ψωμιάδη, Ε. Λαχανά, Π. Σαράφης
ΠΕΡΙΛΗΨΗ | ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ

Ερωτηματολόγιο ρύθμισης συναισθημάτων:
Μελέτη εγκυρότητας και αξιοπιστίας στην Ελλάδα
Ε. Μπεμπέτσος, Χ. Κωνσταντινίδης, Φ. Φιλίππου, Γ. Μπεμπέτσος
ΠΕΡΙΛΗΨΗ | ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ

Η εναλλαγή θέσεων εργασίας του νοσηλευτικού προσωπικού και οι επιδράσεις της
στην ικανοποίηση και στην επαγγελματική τους δέσμευση
Χ. Ηλωνίδου, Χ. Πλατής, Μ.Ε. Ψωμιάδη, Π. Στεργιάννης, Γ. Ίντας
ΠΕΡΙΛΗΨΗ | ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ

Πόσο σημαντική είναι η άσκηση κατά τη διάρκεια του εγκλεισμού λόγω COVID-19;
Ε. Μπεμπέτσος, Χ. Κωνσταντινίδης, Δ. Κωνσταντούλας, Γ. Μπεμπέτσος
ΠΕΡΙΛΗΨΗ | ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ

Προγνωστική αξία της τιμής της κορτιζόλης και των DHEA-S στον ορό
και η σχέση τους ως προς την αντιψυχωσική απάντηση στην οξεία σχιζοφρένεια
Z. Babinkostova, S. Markovic
ΠΕΡΙΛΗΨΗ | ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ

ειδικο αρθρο

Χαοτική Μηχανική και βιολογικά συστήματα.
Η «φιλοσοφική λίθος» για την πρόβλεψη των βιολογικών φαινομένων;
Κ. Αδαμόπουλος, Δ. Κουτσούρης, Γ.Ι. Λάμπρου
ΠΕΡΙΛΗΨΗ | ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ

συνεχιζομενη ιατρικη εκπαιδευση

Surgery Quiz – Case 40
Late enterocutaneous fistula due to plug erosion
of the underlying cecum after elective open inguinal hernia repair
K. Boulas, A. Xenou, E. Vranou, M. Nathanailidou, K. Sitaridis,
C. Kampaki, A. Spanoudaki, A. Hatzigeorgiadis

ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ

Surgery Quiz – Case 41
Acute gastric dilatation and acute abdomen
Α. Kostouros, V. Kyriakidis, A. Kyriakidis
ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ

Hematology-Cell Morphology – Case 16
Cell type: Hemophagocytosis
J.V. Asimakopoulos, L. Papageorgiou, J. Drandakis, I. Vasilopoulos, D. Galopoulos,
A. Kopsaftopoulou, A. Piperidou, A. Machairas, A. Georgopoulou, A. Karapaschalidis,
M.A. Lefaki, Α. Liaskas, C. Zerzi, E. Sinni, E. Plata, P. Tsaftaridis, M.P. Siakantaris,
T.P. Vassilakopoulos, M.K. Angelopoulou, J. Meletis

ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ