Αντιαιμοπεταλιακή Αγωγή

Θεματολογία: (πατήστε επάνω στους τίτλους για να δείτε τις ομιλίες)

 

1. Αντιαιμοπεταλιακή αγωγή: χρησιμότητα, ενδείξεις χορήγησης, κίνδυνοι

Ομιλητής: Ηρακλής Αβραμόπουλος, Παθολόγος, Ιατρείο Υπέρτασης, Νοσοκομείο «Υγεία», Αθήνα

Παρουσίαση: Θεόδωρος Μουντοκαλάκης, Ομότιμος Καθηγητής Παθολογίας, Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών  

Αναρτήθηκε στις 12.02.2015

 

2. Αντιαιμοπεταλιακή αγωγή στην πρωτογενή πρόληψη

Ομιλητής: Δημήτριος Ρίχτερ, Καρδιολόγος, Διευθυντής Καρδιολογικής Κλινικής, «ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ»

Αναρτήθηκε στις 12.02.2015