Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής

Αναζητήστε Ελληνικές και Αγγλικές λέξεις ευρετηρίου μέσα σε οποιαδήποτε εργασία έχει δημοσιευθεί στα Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής, από το 1999 έως και σήμερα!

Search for any keyword published in the Archives of Hellenic Medicine from 1999 until today.
Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής  
ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2024, ΤΟΜΟΣ 41, ΤΕΥΧΟΣ 4
Διμηνιαίο περιοδικό της ΙΕΑ!
Περιλαμβάνεται στο Excerpta Medica (EMBASE), INDEX COPERNICUS, SCOPUS, Google Scholar, DOAJ, SJR, CIRRIE, JournalSeek, Medword List, Biores, GFMER, J-Gate και στο ΙΑΤΡΟΤΕΚ.