ATHENS MEDICAL SOCIETY

ESTABLISHED 1835

ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1835

eHealth Forum
Φορέας διοργάνωσης HL7 Hellas
Με την επιστημονική υποστήριξη της Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών

Για να δείτε το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ πατήστε ΕΔΩ

Για ΕΓΓΡΑΦΗ πατήστε ΕΔΩ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ

  • Αποδελτίωση Ημερήσιου Τύπου για την Υγεία
  • Επιστολή στην ηγεσία του Υπουργείου Υγείας έστειλε ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γιώργος Πατούλης με την οποία καταγγέλλει το καυτό θέμα της ιατρικής διαφήμισης στα ΜΜΕ. Σύμφωνα με τον κ. Πατούλη, η ιατρική διαφήμιση στα ΜΜΕ και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχει ξεφύγει κάθε ελέγχου, με αποτέλεσμα οι πολίτες να κατακλύζονται από την προβολή εκπτωτικών πακέτων για ιατρικές πράξεις, και να υφίστανται  επαγγελματικές πινακίδες που είναι αντίθετες με τη νομοθεσία. Όπως αναφέρει ο κ. Πατούλης ο Ιατρικός Σύλλογος από το 2013, είχε επεξεργαστεί και στείλει στην τότε ηγεσία του Υπουργείου, Σχέδιο Διατάξεων για την τροποποίηση της κείμενης νομοθεσίας περί επαγγελματικών πινακίδων ιατρών και ιατρικής διαφήμισης. Την ίδια πρόταση είχε στείλει και σε όλες τις επόμενες ηγεσίες έκτοτε. Τώρα επανέρχεται, καθώς το θέμα είναι σοβαρό, όπως λέει και καταθέτει τις πάγιες προτάσεις του ιατρικού σώματος, οι οποίες είναι:      Το νομικό πλαίσιο που αφορά στις «επαγγελματικές πινακίδες» των ιδιωτικών φορέων Π.Φ.Υ. είναι αποσπασματικό και απαρχαιωμένο. Αφενός για τους ιατρούς, εφαρμοστέες φέρεται να είναι οι διατάξεις του Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας (Ν 3418/2005- ΦΕΚ  Α-287), που επιβάλουν πινακίδες διαστάσεων μόλις 0,25 χ 0,30 εκατοστών και μόνο στην είσοδο του ιατρείου, ενώ αυτές δεν ισχύουν για τις «ιατρικές εταιρείες», για τις οποίες εφαρμοστέες ήταν οι διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2194/1994 (ΦΕΚ Α'/34) «Αποκατάσταση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και  άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν σήμερα.      Η ενοποίηση του νομοθετικού πλαισίου για όλους τους φορείς ΠΦΥ, ανεξαρτήτως νομικής μορφής, είναι αναγκαία για λόγους ασφάλειας δικαίου και νομιμότητας, όπως και η αντιμετώπιση των ιδιωτικών φορέων πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας με τρόπο που συνάδει και προς τις διατάξεις της ΚΥΑ 38110/9-9-2002, που έλαβαν χώρα στα πλαίσια περιορισμού της υπαίθριας διαφήμισης και της επιβολής τάξης στις επαγγελματικές επιγραφές που αναρτούνται τόσο από τα φυσικά πρόσωπα όσο και τις πάσης φύσεως εταιρείες, ανεξαρτήτως της δραστηριότητας τους.      Περαιτέρω, όσον αφορά την απαγόρευση της ιατρικής διαφήμισης των φορέων Π.Φ.Υ., η οποία και δεν εμπίπτει στην κατηγορία των διοικητικών περιορισμών που αίρονται με το Ν.3919/2011 (απελευθέρωση επαγγελμάτων), αυτή θα πρέπει να αντιμετωπισθεί με ένα πλαίσιο εκσυγχρονισμένων διατάξεων, καθώς το ισχύον άρθρο 17 του Ν.3418/2005, περιλαμβάνει υπέρμετρους περιορισμούς αποκλειστικά για τους ιατρούς φυσικά πρόσωπα, με αποτέλεσμα την δυσμενή μεταχείριση τους έναντι νομικών προσώπων. Στο σημείο αυτό επισημαίνουμε την ασύδοτη διαφήμιση «ιατρικών καρτών» από εμπορικές εταιρείες σε συνεργασία με ιδιωτικές κλινικές, όπως “Ygeiaonline” “Ευ Club Εξασφάλιση Υγείας»        Επίσης, θα πρέπει οι ιατρικοί σύλλογοι να έχουν αρμοδιότητα για την επιβολή κυρώσεων επί πάσης φύσεως φορείς πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, που προβαίνουν σε παραβίαση των διατάξεων περί διαφήμισης, και όχι μόνο επί των φυσικών προσώπων – ιατρών επί των οποίων αποκλειστικά οι Ιατρικοί Σύλλογοι έχουν αρμοδιότητα μέχρι σήμερα.   Στην επιστολή έχει συμπεριληφθεί ένα επεξεργασμένο από τον Ιατρικό Σύλλογο σχέδιο διατάξεων, καθώς και σχετική αιτιολογική έκθεση για την κατάργηση του άρθρου 17 του Ν. 3418/2005.  Κλείνοντας, ο κ. Πατούλης τονίζει, ότι ο Ιατρικός Σύλλογος περιμένει από την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας να προβεί στις αναγκαίες ενέργειες ώστε να τροποποιηθεί η νομοθεσία περί ιατρικής διαφήμισης, η οποία, όπως λέει, εδώ και πολλά χρόνια είναι αντικειμενικά αδύνατο να εφαρμοστεί στην πράξη.       Δημοσιογραφική ομάδα της ΙΕΑ Απόσπασμα από ενημέρωση 01-12-2015  
  • Γραφείο Κλινικής Έρευνας και κίνητρα από την πολιτεία, ζήτησε ο Αντιπρόεδρος ΔΣ ΣΦΕΕ & Πρόεδρος της Ειδικής Επιτροπής Κλινικών Μελετών ΣΦΕΕ & Αντιπρόεδρος & Γενικός Διευθυντής της PharmaserveLilly, κ. Σπύρος Φιλιώτης, στη σημερινή του ομιλία στο 4ο Συνέδριο Κλινικής Έρευνας που γίνεται σήμερα στην Αθήνα. Όπως ανέφερε ο κ. Φιλιώτης, δυστυχώς η Ελλάδα πάσχει στον τομέα των Κλινικών Ερευνών σε σχέση με τις χώρες της Ευρώπης, όπως το Βέλγιο που έχει επενδύσει 2 δισ. ευρώ στην κλινική έρευνα και με τα οικονομικά οφέλη που λαμβάνει πίσω χρηματοδοτεί όλο το νοσοκομειακό της σύστημα. Επίσης, η Τσεχία  5πλασίασε τα τελευταία έτη την επένδυσή της, γιατί ξέρει, ότι αυτό θα της αποφέρει οικονομικά οφέλη στη χώρα. «Αν καταφέρουμε όλοι μαζί να συνεννοηθούμε θα κάνουμε σημαντικά πράγματα» τόνισε ο κ. Φιλιώτης και πάνω σ’ αυτό κατέθεσε την πρόταση για δύο πολύ σημαντικές γραμμές που πρέπει να ακολουθηθούν. Η μία είναι να στηθεί όπως είπε, μόνιμο γραφείο Κλινικής Έρευνας στο Υπουργείο Υγείας,  με στόχο να φτιάχνει νόμους και να κυνηγάει όλους τους συμμετέχοντες να τους τηρούν. Επίσης, να συλλέγει και να δημοσιεύει στατιστικά στοιχεία απαραίτητα για τις κλινικές μελέτες. Δεύτερη και εξίσου σημαντική γραμμή, όπως ανέφερε είναι να θεσπιστούν και να δοθούν από το κράτος ανταγωνιστικά φορολογικά κίνητρα, όπως γίνεται στην Ευρώπη που έχουν πολύ μεγάλες εκπτώσεις για την κλινική έρευνα, γεγονός που καθιστά τη διεξαγωγή τους πιο εύκολη και προσιτή. Όπως ανάφερε ο κ. Φιλιώτης, τα οφέλη της διεξαγωγής κλινικών μελετών είναι πολλά, τόσο για την ίδια τη χώρα όσο και για τους ασθενείς. Η Ελλάδα διαθέτει τις δυνατότητες και τα εχέγγυα για να αποτελέσει κέντρο αναφοράς κλινικών μελετών και σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα οι επενδύσεις στην κλινική έρευνα μπορούν να ανέλθουν σε 400 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση. Κι αυτό, γιατί η Ελλάδα τόσο από πλευράς υποδομών υγείας και ιδιαίτερα από πλευράς έμψυχου, υψηλά καταρτισμένου δυναμικού, διαθέτει ισχυρά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα.     Δημοσιογραφική ομάδα της ΙΕΑ Ρεπορτάζ της Δημοσιογράφου Ανθής Αγγελοπούλου 01-12-2015  
  • Η πρωτότυπη «Επιχείρηση Ανοιχτές Πόρτες», ξεκίνησε πέρυσι, όταν άνοιξε τις πύλες του στο κοινό για να προσφέρει δωρεάν εξετάσεις στον κόσμο που έχει ανάγκη. Έτσι και φέτος η όμορφη αυτή εκδήλωση ανθρωπιάς, θα επαναληφθεί το Σάββατο στις 5 Δεκεμβρίου, από τις 9 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα. Η εκδήλωση «Επιχείρηση Ανοιχτές Πόρτες», θα περιμένει τον κόσμο που θέλει να ενημερωθεί για την υγεία του, να δώσει εθελοντικά αίμα και να κάνει δωρεάν ιατρικές εξετάσεις όπως σπιρομέτρηση, εκτίμηση αρτηριών κάτω άκρων με μηχάνημα, μέτρηση κινδύνου οστεοπόρωσης, εκτίμηση χρόνιου και καρκινικού πόνου, επίδειξη ασκήσεων αποκατάστασης ΧΑΠ και διάμεσων νοσημάτων. Επίσης, όποιος θέλει μπορεί να παρακολουθήσει μία 45λεπτη ξενάγηση στο ιστορικό και ιατρικό Μουσείο της "Σωτηρίας". Το νοσοκομείο έχει μια τεράστια ιστορία που αξίζει να μάθει κάθε έλληνας πολίτης. Από την ημέρα των εγκαινίων της, τον Ιούνιο του 1905, η «Σωτηρία» τάχθηκε στην υπηρεσία της νεοελληνικής κοινωνίας. Προμαχώνας του Ελληνικού Αντιφυματικού Αγώνα, μετεξελίχθηκε μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο σε σύγχρονο Γενικό Νοσοκομείο. Στην «Επιχείρηση Ανοιχτές Πόρτες», όλες οι κλινικές και τα τμήματα του Νοσοκομείου θα ενημερώσουν το κοινό, για το αντικείμενο της δουλειάς τους (πρόληψη, θεραπεία, χρόνια παρακολούθηση), αλλά και θα παρουσιάσουν μια σειρά από άλλες δραστηριότητες και υπηρεσίες υγείας που συντελούνται στο Νοσοκομείο και που ο διερχόμενος από τη λεωφόρο Μεσογείων ίσως ούτε φαντάζεται!     Δημοσιογραφική ομάδα της ΙΕΑ Απόσπασμα από ενημέρωση 01-12-2015
  • Με επείγουσα ανακοίνωσή της η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Επιστημονικού Υγειονομικού Προσωπικού ΕΟΠΥΥ (ΠΟΣΕΥΕΟΠΥΥ – ΠΕΔΥ) ενημερώνει τα μέλη της ότι η διάταξη (Ν.4336/15, σελ. 1022), η οποία είναι πλέον αναγκαστικό προαπαιτούμενο για την επικείμενη αξιολόγηση όλων των Δημόσιων Παρόχων Υγείας, περιλαμβανομένων και των Μονάδων Υγείας του ΠΕΔΥ, ενέχει εν δυνάμει κίνδυνο για το εργασιακό μέλλον όλων τους, εφόσον κριθούν με την παραπάνω διάταξη μη παραγωγικές και κατά συνέπεια καταργηθούν. Συγκεκριμένα η διάταξη αναφέρει τα εξής:  " Για την αξιολόγηση των επιδόσεων των παρόχων ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, τόσο των δημόσιων όσο και των ιδιωτικών, ο ΕΟΠΥΥ θα συνεχίσει να συλλέγει και να δημοσιεύει τα σχετικά στοιχεία σε μηνιαία/τριμηνιαία βάση. Μέχρι τον Ιούνιο του 2016, οι αρχές θα εκπονήσουν εκτίμηση της ικανότητας του δημόσιου τομέα ανά περιφέρεια και ανά ειδικότητα και θα την χρησιμοποιήσουν για να επανεξετάσουν την ανάγκη για ανάθεση σε ιδιωτικούς παρόχους ανά περιφέρεια·"     Δημοσιογραφική ομάδα της ΙΕΑ Απόσπασμα από ανακοίνωση 01-12-2015
  • Αποδελτίωση Ημερήσιου Τύπου για την Υγεία
  • Η Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδος (ΟΕΝΓΕ) είχε προκηρύξει πανελλαδική απεργία σε Νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας για την Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου. Ωστόσο, επειδή προκηρύχτηκε από την ΑΔΕΔΥ και ΓΣΕΕ πανελλαδική – πανεργατική απεργία την Πέμπτη 3 Δεκεμβρίου, η Εκτελεστική Γραμματεία της ΟΕΝΓΕ αποφάσισε ομόφωνα να μεταθέσει την απεργία της Τετάρτης 2 Δεκεμβρίου κατά μία ημέρα, ώστε να συμπέσει με την απεργία ΑΔΕΔΥ-ΓΣΕΕ της Πέμπτης 3 Δεκεμβρίου.  Οι γιατροί Νοσοκομείων & ΚΥ διεκδικούν προσλήψεις γιατρών και προσωπικού στο ΕΣΥ, επαρκή χρηματοδότηση του συστήματος υγείας και θεμελίωση Συστήματος Πρωτοβάθμιας Υγείας. Ταυτόχρονα διεκδικούν ένα βιώσιμο και δίκαιο Ασφαλιστικό σύστημα που θα διασφαλίζει την αλληλεγγύη των γενεών.  Ωστόσο, παραμένει σε ισχύ η απόφαση της ΟΕΝΓΕ εκτός από την απεργία, για στάση εργασίας την Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου στα Νοσοκομεία και ΚΥ όλης της χώρας από τις 11πμ μέχρι το πέρας του ωραρίου, ημέρα που εκδικάζεται στο ΣτΕ η προσφυγή της ΟΕΝΓΕ για αποκατάσταση του ιατρικού μισθολογίου, διεκδικώντας τη θετική έκβαση της προσφυγής μας, κατ΄ αναλογία προς τις προσφυγές δικαστικών και ενστόλων.     Δημοσιογραφική ομάδα της ΙΕΑ Απόσπασμα από ενημέρωση 30-11-2015  
  • Σύμφωνα με ανακοίνωσή του ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών (ΙΣΑ), επέβαλε πρόστιμο ύψους 73.367,57 ευρώ και διοικητικές κυρώσεις σε φορέα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, καθώς σε έλεγχο που προέβη, διαπίστωσε ότι δεν είχε νόμιμη άδεια λειτουργίας. Μετά από έκτακτο έλεγχο που πραγματοποιήθηκε από την αρμόδια τριμελή επιτροπή του ΙΣΑ στις εγκαταστάσεις του συγκεκριμένου φορέα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, διαπιστώθηκε, ότι η λειτουργία του γινόταν χωρίς να έχει υποβληθεί η σχετική αίτηση για τη χορήγηση βεβαίωσης νομίμου λειτουργίας ιδιωτικού ιατρείου, παρότι είχε ενημερωθεί κατ’ επανάληψη να συμμορφωθεί με τις κείμενες διατάξεις. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών εφάρμοσε άμεσα τις διατάξεις του άρθρου 17 παρ. 1 του Π.Δ. 84/2001, ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σύμφωνα με την οποία «ιδιωτικοί φορείς ΠΦΥ που λειτουργούν χωρίς να έχουν λάβει νόμιμη άδεια λειτουργίας,… κλείνονται αμέσως με απόφαση του οικείου Ιατρικού Συλλόγου, η οποία εκτελείται από την αστυνομική αρχή μετά από γνωστοποίηση της στον αρμόδιο εισαγγελέα. Ως εκ τούτου καλεί τα μέλη που δεν έχουν εναρμονιστεί με τις κείμενες και ως άνω αναφερόμενες διατάξεις, όπως προβούν στην κατά νόμο αδειοδότηση των φορέων ΠΦΥ που λειτουργούν.     Δημοσιογραφική ομάδα της ΙΕΑ Απόσπασμα από ενημέρωση 30-11-2015