ATHENS MEDICAL SOCIETY

ESTABLISHED 1835

ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1835

Εγχειρίδιο Πλοήγησης στο mednet.gr

Παράταση Υποβολής Περιλήψεων έως:

Παρασκευή 22 Ιανουαρίου 2016

** Ζητούμε συγνώμη για τεχνικό πρόβλημα που προέκυψε με τα λογαριασμούς των e-mails gmail και hotmail. Φροντίζουμε να επιλυθεί άμεσα. Αν αντιμετωπίσετε δυσκολίες στην υποβολή των περιλήψεων, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε μαζί μας τη Δευτέρα (210-7211845, 210-7243161, iea@mednet.gr, mednet@mednet.gr)

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «2η Ετήσια Ανασκόπηση στην Εσωτερική Παθολογία»

Για να δείτε το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ πατήστε εδώ.

Τομέας Παθολογίας - Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ: Δ. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ, Δ. ΜΠΟΥΜΠΑΣ, Π.Π. ΣΦΗΚΑΚΗΣ

Παρασκευή 4, Παρασκευή 18 και Σάββατο 19 Μαρτίου, 2016: Αμφιθέατρο της Βιβλιοθήκης Επιστημών Υγείας Πανεπιστημίου Αθηνών

Σάββατο 5 Μαρτίου: Αμφιθέατρο «Φ. Φέσσας», Λαϊκό Νοσοκομείο, Γουδή

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε ειδικευόμενους (4ο και 5ο έτος ειδικότητας) και τελειόφοιτους (έως και 1 έτος μετά το τέλος της ειδικότητας) ιατρούς της Παθολογίας Η συμμετοχή στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα είναι δωρεάν

Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: 100 (προτεραιότητα με βάση τη σειρά εγγραφής)

ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ

  • Χαρτογράφηση των δομών υγείας, καταγραφή των καινοτόμων τεχνολογιών και πρακτικών, εκσυγχρονισμό και προσαρμογή των υποδομών που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με την κινητικότητα των πολιτών και δημιουργία ιατρικού ηλεκτρονικού φακέλου για ασθενείς που πάσχουν από νευροεκφυλιστικές παθήσεις, είναι μερικά από τα έργα που έχει ξεκινήσει το Εργαστήριο Βιοπληροφορικής και Ανθρώπινης Ηλεκτροφυσιολογίας (Bioinformatics and Human Electrophysiology Lab -BiHeLab). To Εργαστήριο Βιοπληροφορικής και Ανθρώπινης Ηλεκτροφυσιολογίας (Bioinformatics and Human Electrophysiology Lab -BiHeLab)  είναι το μοναδικό στην Ευρώπη από άποψη εξοπλισμού, υποδομών, σύνθεσης διεπιστημονικής ερευνητικής ομάδας και οργάνωσης. Έχει την έδρα του στη Κέρκυρα και καλύπτει τις ερευνητικές δραστηριότητες του Τμήματος Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου, σχετικά με τις νευρολογικές διαταραχές και τη συσχέτισή τους με τις υποκυτταρικές μετρήσεις βιοενέργειας. Το BiHeLab κλείνει έναν χρόνο συμμετοχής, ως μοναδικός partner για νευροεκφυλιστικές ασθένειες, στο πρόγραμμα IPA Adriatic. Η πρόκληση που αντιμετωπίζει το έργο AdriHealthMob, που προβλέπει τη συμμετοχή 15 εταίρων από τις οκτώ χώρες που αποτελούν την Μακρο-περιφέρεια Αδριατικής & Ιονίου, παραπέμπει στον ορισμό ενός καινοτόμου, διασυνοριακού και βιώσιμου μοντέλου πρόσβασης στην πληροφορία και την εξυπηρέτηση από τις υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας, καθιστώντας την όλη διαδικασία πιο ορθολογική, εξυπηρετική και οικονομικά βιώσιμη. Το έργο στοχεύει στη δημιουργία ενός δια-λειτουργικού ολοκληρωμένου ηλεκτρονικού συστήματος, με τη χρήση καινοτόμων Τεχνολογιών, Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ICT), όπως για παράδειγμα e-health, m-health και tele-health εν γένει intelligent health (i-health), στον τομέα της υγείας και πρόνοιας στο χώρο της Αδριατικής, προκειμένου να βελτιωθεί η κινητικότητα των πολιτών (κάτοικοι / τουρίστες / χρήστες / ασθενείς) και να επιτευχθεί η βελτίωση της πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας και περίθαλψης, μέσω ενός αποτελεσματικού και αποδοτικού συστήματος μεταφορών. Στoπλαίσιο του έργου έχει ήδη ξεκινήσει η χαρτογράφηση των δομών υγείας, πρόνοιας και μεταφορών στην Αδριατική και το Ιόνιο αλλά και σε όλη την Ελληνική επικράτεια και στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί η καταγραφή των καινοτόμων τεχνολογιών και πρακτικών, i-health (intelligent-health), που έχουν υλοποιηθεί στην ευρύτερη περιοχή, η και έξω από αυτή. Το AdriHealthMob επικεντρώνεται στη δημιουργία ηλεκτρονικού συστήματος για την αποτελεσματική συλλογή και ανάλυση ιατρικών δεδομένων και πληροφοριών των χωρών της Αδριατικής, στην εισαγωγή προηγμένων τεχνολογιών πληροφορικής στον τομέα της υγείας και φροντίδας με επίκεντρο την κινητικότητα των πολιτών, στον εκσυγχρονισμό και στην προσαρμογή των υφιστάμενων φυσικών υποδομών που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με την κινητικότητα των πολιτών. Η δημιουργία ιατρικού ηλεκτρονικού φακέλου για ασθενείς που πάσχουν από νευροεκφυλιστικές παθήσεις, όπως το Alzheimer και το Πάρκινσον, κοινών κανόνων και ιατρικών πρωτοκόλλων για την ασφαλέστερη και αποτελεσματική μετακίνηση των πολιτών, καθώς και η παροχή έγκυρων πληροφοριών και συστάσεων στους πολίτες των χωρών της Αδριατικής σχετικά με τους διαθέσιμους τρόπους μετακίνησης και πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας και περίθαλψης, αποτελούν αντικείμενο του προγράμματος.     Δημοσιογραφική Ομάδα της Ι.Ε.Α. Απόσπασμα από ενημέρωση 12.02.2016  
  • Το 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης στην Εσωτερική Παθολογία με Διεθνή Συμμετοχή, θα πραγματοποιηθεί από 24 – 28 Φεβρουαρίου 2016 στο ξενοδοχείο Makedonia Palace, στη Θεσσαλονίκη από την Εταιρεία Παθολογίας Βορείου Ελλάδος (Ε.Π.Β.Ε.). Στην εκδήλωση θα συζητηθούν όλες οι νεότερες εξελίξεις στη «μητέρα ειδικότητα» της Ιατρικής, την Παθολογία, καθώς και στις συναφείς ειδικότητες, από κορυφαίους Έλληνες και ξένους επιστήμονες. Στα οκτώ χρόνια λειτουργίας της, η Ε.Π.Β.Ε. έχει να επιδείξει πλούσιο επιστημονικό έργο, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη συνεχιζόμενη εκπαίδευση των Ελλήνων ιατρών και στην έγκυρη ενημέρωσή τους στις σύγχρονες εξελίξεις της Παθολογίας, αναδεικνύοντας, συγχρόνως, το βασικό ρόλο της ειδικότητας στο Σύστημα Υγείας. Αιχμή του δόρατος στην προσπάθεια της Οργανωτικής Επιτροπής για μεγιστοποίηση της επιτυχίας της εκδήλωσης αποτελεί η καθιέρωση εφεξής ενός καινοτόμου θεσμού: κάθε χρόνο θα βραβεύονται σημαντικές προσωπικότητες από το χώρο του φαρμάκου, που συνέβαλλαν και συμβάλλουν στην ανάπτυξη και ενίσχυση της Ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας. Η απονομή των Βραβείων θα γίνει κατά την επίσημη Τελετή Έναρξής του, την Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου 2016, σε χώρο εκδηλώσεων του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης (Ο.Λ.Θ.).     Δημοσιογραφική Ομάδα της Ι.Ε.Α. Απόσπασμα από ενημέρωση 12.02.2016  
  • Για δεύτερη φορά  τρείς από τους πιο σύγχρονους και δημοφιλείς επιστημονικούς κλάδους συνυπάρχουν σε ένα συνέδριο στην Ελλάδα, στο 2ο Παγκόσμιο Συνέδριο για την Γενετική, Γηριατρική και την Έρευνα νευροεκφυλιστικών νόσων, 2nd World Congress "GeNeDis 2016" με τίτλο ‘Geriatrics and Neurodegenerative Diseases Research’ που  θα πραγματοποιηθεί στην Σπάρτη , 20-23 Οκτωβρίου 2016. Το συνέδριο θα επικεντρωθεί στις πρόσφατες εξελίξεις που αφορούν τους παραπάνω τομείς ξεκινώντας από την πρόοδο στο ερευνητικό πεδίο και τις τελευταίες επιστημονικές ανακαλύψεις, μέχρι τη κλινική πράξη και τις φαρμακευτικές εφαρμογές. Νομπελίστες  και κορυφαίοι επιστήμονες και ερευνητές από Ευρώπη και Αμερική, θα συζητήσουν για τις τελευταίες μεγάλες προκλήσεις στο χώρο της επιστημονικής έρευνας, για τους νέους στόχους των φαρμακευτικών ουσιών, για την ανάπτυξη νέων βιολογικών δεικτών, για τις νέες τεχνικές απεικόνισης και τα νέα πρωτόκολλα, για την έγκαιρη διάγνωση των νευροεκφυλιστικών ασθενειών, καθώς και για πλήθος άλλων επιστημονικών επιτευγμάτων. Την ίδια ώρα στο συνέδριο θα ανακοινωθούν σημαντικά επιστημονικά ερευνητικά αποτελέσματα. Να σημειωθεί ότι μια μεγάλη ομάδα καταξιωμένων Ελλήνων και ξένων Επιστημόνων απαρτίζει την Επιστημονική Οργανωτική Επιτροπή, ενισχύοντας και προβάλλοντας την ελληνική αυτή πρωτοβουλία. Την διοργάνωση έχει αναλάβει το  Τμήμα Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, με τα ΤΕΙ Ιονίων νήσων, με το Wilfrid Laurier University, στο Οντάριο του Καναδά και με την Περιφέρεια Πελοποννήσου.     Δημοσιογραφική Ομάδα της Ι.Ε.Α. Απόσπασμα από ενημέρωση 12.02.2016
  • Προκηρύχθηκε χθες το πρόγραμμα  «Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης» το οποίο στοχεύει στην υποστήριξη πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ανέργων και αυτοαπασχολούμενων. Επιδίωξη του προγράμματος είναι η μείωση της ανεργίας των πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μέσω της αυτοαπασχόλησης, με την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητα τους και την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.     Μπορούν να συμμετέχουν Άνεργοι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, κατά την υποβολή της αίτησης. Φυσικά πρόσωπα πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι, κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης, ασκούν συναφή με την ειδικότητά τους επαγγελματική δραστηριότητα και δεν έχουν σχέση μισθωτής εργασίας, ούτε λαμβάνουν σύνταξη γήρατος. Επιδοτούνται για Τη δημιουργία, οργάνωση, υποστήριξη και λειτουργία νέου ή υφιστάμενου αυτοτελούς επαγγελματικού χώρου συναφούς με την ειδικότητά τους .   Επιδοτούνται με - έως 25.000 ευρώ στην περίπτωση ενός ατόμου που ανοίγει ατομική επιχείρηση. - έως 40.000 ευρώ για συνεργατικά σχήματα δύο ατόμων. - έως 50.000 ευρώ για συνεργασίες τριών ή περισσοτέρων ατόμων. Η χρηματοδότηση καλύπτει το 100% των επιλέξιμων δαπανών.   Βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής I.  Εισοδηματικά κριτήρια Το ατομικό εισόδημα του ενδιαφερόμενου κατά το έτος 2015 θα πρέπει να είναι ≤ 20.000 ευρώ. Σε περίπτωση οικογένειας το οικογενειακό εισόδημα κατά το έτος 2015 θα πρέπει να είναι ≤ 35.000 ευρώ. II.  Επιδότηση από προγράμματα στο παρελθόν Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να μην έχει εγκριθεί και να μην έχει λάβει ενίσχυση από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα από την 1.01.2012 μέχρι και την μέχρι και την ημερομηνία υποβολή της αίτησης. Εξαιρείται η συμμετοχή σε συγχρηματοδοτούμενες δράσεις κατάρτισης.   Έναρξη υποβολής αιτήσεων 08/03/2016     Δημοσιογραφική Ομάδα της Ι.Ε.Α. Απόσπασμα από ενημέρωση 12.02.2016
  • Αποδελτίωση Ημερήσιου Τύπου για την Υγεία
  • Θα κλείσει σήμερα Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι η Πλατεία Κλαυθμώνος , καθώς οι επιστημονικοί φορείς έχουν δώσει ραντεβού για νέα συγκέντρωση διαμαρτυρίας  με αφορμή το Ασφαλιστικό. O Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών ζητά από τα μέλη του να βρίσκονται σε αγωνιστική ετοιμότητα και τους καλεί να συμμετέχουν μαζικά στην συγκέντρωση-μουσική διαμαρτυρία, των εκπροσώπων των Επιστημονικών Φορέων, για το Ασφαλιστικό, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 12 Φεβρουαρίου, στις 2 μ.μ. στην Πλατεία Κλαυθμώνος έξω από το Υπουργείο Εργασίας. Όπως αναφέρει η ανακοίνωση του ΙΣΑ, οι γιατροί είναι αποφασισμένοι να μην επιστρέψουν στην κυβέρνηση να καταστρέψει το παραγωγικό δυναμικό της χώρας και να οδηγήσει στη μετανάστευση και στην επαγγελματική εξαθλίωση χιλιάδες νέους επιστήμονες, οδηγώντας τη χώρα σε οικονομικό μαρασμό.     Δημοσιογραφική Ομάδα της Ι.Ε.Α. Απόσπασμα από ενημέρωση 12.02.2016
  • Αν δεν γίνει καταγραφή του υπάρχοντος προσωπικού δεν μπορεί να   γίνει προσπάθεια υλοποίησης, του διευρυμένου ωραρίου λειτουργίας στις Μονάδες Υγείας ΠΕΔΥ, όπως επεσήμανε ο Υπουργός Υγείας στον Πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Γιατρών ΕΟΠΥΥ-ΠΕΔΥ (ΠΟΣΕΥΠΕΟΠΥΥ- ΠΕΔΥ) κ. Παναγιώτη Ψυχάρη. Σύμφωνα με τον κ. Ψυχάρη ο Υπουργός ανάφερε ότι το θέμα της υλοποίησης θα συζητηθεί και με την Ομοσπονδία. Με αφορμή αυτό ο κ. Ψυχάρης έστειλε ενημέρωση  στους Διοικητές των Υγειονομικών Περιφερειών (ΥΠΕ) και στους Υπεύθυνους των Μονάδων Υγείας, να βρίσκονται μέσα στο πνεύμα της απόφασης, που έχει επίσημα ανακοινωθεί από το Υπουργείο Υγείας. Όπως, λέει, η ερήμωση των Μονάδων από ιατρικό προσωπικό είναι γεγονός αναμφισβήτητο και κάθε προσπάθεια, δήθεν, για διεύρυνση του ωραρίου είναι στην παρούσα στιγμή χωρίς πρακτική αξία. Η Ομοσπονδία έχει καταθέσει επανειλημμένα συγκεκριμένες προτάσεις για τη λειτουργία των Μονάδων Υγείας, στο Υπουργείο Υγείας, οι οποίες προφανώς  δεν έχουν ληφθεί υπόψη. Και αυτή τη στιγμή αναμένει να δοθούν σαφείς οδηγίες προς Διοικητές ΥΠΕ, από το Υπουργείο, ώστε να περιοριστεί η αυθαιρεσία κάποιων υπερπρόθυμων ΔΥΠΕ αρχών.   Δημοσιογραφική Ομάδα της Ι.Ε.Α. Απόσπασμα από ενημέρωση 12.02.2016
  • Χθες Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου εκδόθηκαν οι προκηρύξεις για τα 4 πρώτα προγράμματα επιδότησης του νέου ΕΣΠΑ σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομίας. Ειδικότερα σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, για τις 4 νέες δράσεις του προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» του ΕΣΠΑ 2014-2020,  οι δικαιούχοι μπορούν να διεκδικήσουν επιδοτήσεις από 6.000 έως 100.000 ευρώ.  Η Υγεία συμπεριλαμβάνεται σε αυτά. Συγκεκριμένα στο κομμάτι «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» Πρόκειται για πρόγραμμα, προϋπολογισμού 52 εκατ. ευρώ, το οποίο θα ενισχύσει υφιστάμενες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις  Υγείας.  Ως υφιστάμενη ορίζεται κάθε επιχείρηση που έχει συσταθεί έως την 31/12/2013.  Στο πλαίσιο του προγράμματος ενισχύονται επενδυτικά σχέδια από 15.000 ευρώ έως 200.000 ευρώ, με ποσοστό ενίσχυσης 40%, κατά μέγιστο, των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου. Στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού το ποσοστό επιχορήγησης προσαυξάνεται κατά 10 μονάδες. Ενδεικτικές κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών για τη διετή περίοδο ενίσχυσης είναι: • Ο εκσυγχρονισμός και η ποιοτική αναβάθμιση κτιριακών και λοιπών υποδομών. • Η απλοποίηση / αυτοματοποίηση λειτουργικών και παραγωγικών δραστηριοτήτων μέσω του εκσυγχρονισμού του εξοπλισμού και της εισαγωγής ή/και αύξηση της χρήσης ΤΠΕ.  Στο επόμενο πρόγραμμα που συμπεριλαμβάνεται ο τομέας Υγείας είναι η «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» Δυνητικοί δικαιούχοι της δράσης, προϋπολογισμού 48 εκατ. ευρώ, για την ίδρυση νέας επιχείρησης, είναι φυσικά πρόσωπα που έχουν γεννηθεί πριν από την 1/1/1991 ή ενώσεις αυτών, τα οποία είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της αίτησης ή ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα και δεν έχουν σχέση μισθωτής εργασίας. Σε περίπτωση σύστασης εταιρικού σχήματος πρέπει όλοι οι εταίροι να πληρούν τις προϋποθέσεις αυτές. Τα σχέδια που θα ενισχυθούν θα πρέπει να αφορούν τον Τομέα (Υγεία-Φάρμακα) Στο πλαίσιο του προγράμματος ενισχύονται έργα συνολικού προϋπολογισμού, ύψους επένδυσης (επιχορηγούμενος π/υ) έως 60.000 ευρώ. Το ποσοστό ενίσχυσης των επενδυτικών προτάσεων ορίζεται σε 100% του συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσης. Ενδεικτικές κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών για τη διετή περίοδο ενίσχυσης είναι: • Ο αναγκαίος επαγγελματικός παραγωγικός εξοπλισμός σε ποσοστό έως 40% του συνολικού προϋπολογισμού του σχεδίου (εκτός του κόστους της ΕΜΕ). • Το λειτουργικό κόστος της δραστηριότητας (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, ασφαλιστικές εισφορές, δαπάνες τρίτων, όπως π.χ. ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, φυσικό αέριο, κινητή επαγγελματική τηλεφωνία). • Το κόστος μισθωτής εργασίας (στην περίπτωση πρόσληψης υπαλλήλου) έως μιας ετήσιας μονάδας εργασίας (ΕΜΕ). • Ο γενικός εξοπλισμός (γραφεία, καθιστικά κ.ά.).  Τελευταίος τομέας είναι η «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» Το πρόγραμμα προϋπολογισμού 17,5 εκατ. ευρώ θα αφορά την ενίσχυση πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι έχουν γεννηθεί πριν από την 1/1/1991, για την έναρξη/υποστήριξη της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους και την οργάνωση αυτοτελούς επαγγελματικού χώρου. Οι επαγγελματικές δραστηριότητες που θα χρηματοδοτηθούν από το πρόγραμμα ενδεικτικά είναι οι ακόλουθες: Ιατρού, οδοντιάτρου, κτηνιάτρου, φυσιοθεραπευτή, βιολόγου, ψυχολόγου, μαίας, χημικού κ.ά. Ενισχύονται επενδυτικά σχέδια, συνολικού προϋπολογισμού, ύψους επένδυσης (επιχορηγούμενος π/υ) από 5.000 έως 25.000 ευρώ, με ποσοστό ενίσχυσης 100% του συνολικού προϋπολογισμού. Οι επιλέξιμες δαπάνες είναι οι ίδιες με τις αναφερόμενες στο τρίτο πρόγραμμα.   Δημοσιογραφική Ομάδα της Ι.Ε.Α. Ρεπορτάζ της Δημοσιογράφου Ανθής Αγγελοπούλου 12.02.2016  

ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ