ATHENS MEDICAL SOCIETY

ESTABLISHED 1835

ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1835

ΝΕΟ Διαγωνισμός ανάπτυξης mobile εφαρμογών

Η Ιατρική Εταιρεία Αθηνών σας προσκαλεί να λάβετε μέρος σε διαγωνισμό ανάπτυξης mobile εφαρμογών, με θέμα την «προβολή και χρήση των θεραπευτικών πρωτοκόλλων συνταγογράφησης φαρμάκων».

Πρώτο βραβείο 10.000€ και τρεις έπαινοι.

Σημαντικές Ημερομηνίες:
Μέχρι 10 Ιουνίου 2015
Δήλωση συμμετοχής σε συνάντηση όπου θα ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι για το Διαγωνισμό και θα παραλάβουν όλο το σχετικό υλικό
Μέχρι 30 Ιουνίου 2015
Κατάθεση ιδεών σχετικά με τις εφαρμογές
Μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2015
Κατάθεση έτοιμων λειτουργικών εφαρμογών

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το Διαγωνισμό και τις Δηλώσεις Συμμετοχής παρακαλούμε πατήστε ΕΔΩ.

ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ

  • Αποδελτίωση Ημερήσιου Τύπου για την Υγεία
  • Με αφορμή την συζήτηση που διεξάγεται για την αλλαγή των συντελεστών του Φ.Π.Α, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Προμηθευτών Εμφυτεύσιμου Ορθοπεδικού Υλικού (ΠΑ.ΣΥ.Π.Ο.Υ) παρεμβαίνει επισημαίνοντας τα οφέλη για το Ελληνικό Δημόσιο, τον ΕΟΠΥΥ και τα Νοσοκομεία που θα έχει ενδεχόμενη μείωση του Φ.Π.Α. στα εμφυτεύσιμα ιατροτεχνολογικά προϊόντα και όχι η φημολογούμενη αύξησή του. Όπως λέει, τα εμφυτεύσιμα ορθοπεδικά υλικά χρησιμοποιούνται σε πληθώρα  περιστατικών ορθοπεδικών και τραυματολογικών καθώς και σε πλήθος άλλων επεμβάσεων που διεξάγονται καθημερινά στα Νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ. καθώς και στις Ιδιωτικές κλινικές. Σήμερα στα ειδικά αυτά υλικά τα οποία εμφυτεύονται στους ασθενείς προστίθεται Φ.Π.Α. 13%, τον οποίο καλείται να πληρώσει το ίδιο το Ελληνικό Δημόσιο, ο ΕΟΠΥΥ και φυσικά τα Νοσοκομεία. Στις δε Ιδιωτικές κλινικές αυτόν τον Φ.Π.Α τον επιβαρύνονται είτε οι ασθενείς εξ’ ολοκλήρου, είτε οι Ιδιωτικές ασφάλειες είτε ένα μέρος του ο ΕΟΠΥΥ στο ποσοστό συμμετοχής του. Αυτό που προτείνει ο Σύλλογος, είναι τα εμφυτεύσιμα ορθοπεδικά υλικά που χρησιμοποιούνται στα Δημόσια Νοσοκομεία αλλά και στις Ιδιωτικές κλινικές να χαρακτηριστούν είδη πρώτης ανάγκης όπως και τα φάρμακα και να επιβαρυνθούν με τον νέο χαμηλό συντελεστή Φ.Π.Α. όπως επισημαίνει, ακόμα και εάν υπάρχει κάποιος που δεν τα θεωρεί είδη πρώτης ανάγκης, ας λάβει υπόψη του ότι αυτή η μείωση θα «ελαφρύνει» σημαντικά τις ετήσιες δαπάνες για την Υγεία, τουλάχιστον κατά  3- 5 εκατομμύρια ευρώ. Ενώ, μια ενδεχόμενη αύξηση από το 13% στο 18% θα έχει καταστροφικά αποτελέσματα και για τους προμηθευτές των υλικών αυτών αλλά σίγουρα θα επιβαρύνει τις δαπάνες για την Υγεία και κατ’ επέκταση τον ήδη επιβαρυμένο κρατικό προϋπολογισμό κατά 5 – 7 εκατομμύρια ευρώ.   Δημοσιογραφική Ομάδα της Ι.Ε.Α. Απόσπασμα από την Ανακοίνωση 22.05.2015  
  • Μετά από καταγγελίες που δέχθηκε από την Ελληνική Εταιρεία Ιατρικής Βιοπαθολογίας και Εργαστηριακής Ιατρικής, ότι σε πολλά δημόσια νοσοκομεία σε όλη τη χώρα, έχουν μπει ως επιστημονικά υπεύθυνοι άνθρωποι που δεν είναι γιατροί και παρόλα αυτά υπογράφουν ιατρικά αποτελέσματα, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών απέστειλε επιστολή στους Διοικητές ζητώντας να μάθει τι συμβαίνει. Όπως επισημαίνει ο πρόεδρος του ΙΣΑ κ. Γιώργος Πατούλης, δεν υπάρχει νομοθετική διάταξη, που να το επιτρέπει αυτό να γίνεται. Όπως επισημαίνει στην επιστολή του, σύμφωνα με την άποψη της Νομικής υπηρεσίας του ΙΣΑ σχετικά με το θέμα που τέθηκε  επιτρέπονται τα εξής: Το άρθρο 7 παρ. 8 του Ν. 2889/2001 ορίζει ότι σε κάθε τμήμα προΐσταται ιατρός αντίστοιχης ειδικότητας, που κατέχει θέση Συντονιστή Διευθυντή ή ο μοναδικός Διευθυντής, ή άλλος επιστήμονας της Ιατρικής Υπηρεσίας με βαθμό Διευθυντή. Αν υπηρετούν δύο ή περισσότεροι σε ένα ιατρικό τμήμα ή μονάδα, ως υπεύθυνος για το συνολικό συντονισμό του τμήματος ή της μονάδας ορίζεται, με απόφαση του Διοικητή, ο Συντονιστής Διευθυντής που επιλέγεται μετά από εισήγηση ειδικής Επιτροπής, με βάση τα κριτήρια του άρθρου 37 του ν. 2519/1997, που αποτελείται από τον Πρόεδρο του Επιστημονικού Συμβουλίου (ως Πρόεδρο), τον Διευθυντή Ιατρικής Υπηρεσίας (ως Αντιπρόεδρο) και τους Συντονιστές Διευθυντές που κατέχουν θέση Διευθυντή Τομέα. Σύμφωνα με τη παρ.2 του άρθρου 22 του Ν.4238/2014  οι θέσεις ειδικευμένων ιατρών Ε.Σ.Υ., προκηρύσσονται κατά ειδικότητα κατά Νοσοκομείο, Κέντρο Υγείας, Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο ή/και Δ.Υ.Π. Σύμφωνα με τον Ν. 3366/1955 δι`αποφάσεως του Υπουργού Κοινων. Προνοίας, δημοσιευομένης εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μετά  σύμφωνον  γνώμην  του  Συμβουλίου  Ιατρών  Ειδικοτήτων  καθορίζονται τα βασικά κριτήρια της επιστημονικής  και τεχνικής συγκροτήσεως των διαφόρων Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων και των τμημάτων  αυτών  κατ`  ιατρικήν ειδικότητα, άτινα απαιτούνται διά την, συμφώνως τω παρόντι άρθρω αναγνώρισιν  αυτών  ως  καταλλήλων διά την μετεκπαίδευσιν ειδικών ιατρών. Σε κάθε περίπτωση η εκπαίδευση αυτή θα πρέπει να λαμβάνει χώρα από ιατρούς. Για όλους αυτούς τους λόγους που αναγράφονται στην επισήμανση της Νομικής Υπηρεσίας του ΙΣΑ, ο κ. Πατούλης ζητά να ενημερωθεί ο Σύλλογος καθώς όπως λέει, δεν είναι δυνατό μη ιατρός να είναι επιστημονικά υπεύθυνος βιοπαθολογικού τμήματος. Πρέπει δηλαδή ιατρός που κατέχει αντίστοιχη ειδικότητα να είναι επιστημονικά υπεύθυνος στο βιοπαθολογικό τμήμα.   Δημοσιογραφική Ομάδα της Ι.Ε.Α. Απόσπασμα από την Ενημέρωση 22.05.2015  
  • Αποδελτίωση Ημερήσιου Τύπου για την Υγεία
  • Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Επιστημονικού Υγειονομικού Προσωπικού ΕΟΠΥΥ (ΠΟΣΕΥΠ-ΕΟΠΥΥ) εκφράζει την ανησυχία της για την καθυστέρηση ένταξης των γιατρών Πλήρους και Αποκλειστικής Απασχόλησης ΠΕΔΥ στο μισθολόγιο του ΕΣΥ. Οι ομάδες εργασίας της Ομοσπονδίας και του Υπουργείου συνεργάστηκαν, όπως λένε, άψογα για την εκπόνηση τροπολογίας. Όμως, το τελευταίο διάστημα υπάρχει καθυστέρηση στη λήψη αποφάσεων από το Υπουργείο. Η ΠΟΣΕΥΠ-ΕΟΠΥΥ περιμένει με αγωνία την τελική πρόταση του Υπουργείου, ώστε οι γιατροί που εργάζονται ως Πλήρους και Αποκλειστικής Απασχόλησης να δικαιωθούν μισθολογικά και με αναδρομική ισχύ. Επίσης, εκκρεμεί το ζήτημα της αλλαγής των κριτηρίων αξιολόγησης για τη θέση Διευθυντή, το οποίο, όπως λένε, χρήζει άμεσης νομοθετικής ρύθμισης.   Δημοσιογραφική Ομάδα της Ι.Ε.Α. Απόσπασμα από την Ενημέρωση 21.05.2015
  • Την απόσυρση νομοσχεδίου που θα απαγορεύει την έκδοση διαταγών πληρωμής κατά του ελληνικού δημοσίου, ζητούν σύσσωμοι οι προμηθευτές Υγείας, καθώς, όπως λένε, με αυτό τον τρόπο, οι κυβερνώντες εφευρίσκουν τρόπους να μην πληρώνουν αυτά που οφείλουν, ενισχύοντας την «στάση πληρωμών» των Νοσοκομείων. Σύμφωνα με πρόσφατες πληροφορίες που έχουν συλλέξει ο Πανελλήνιος Σύλλογος Προμηθευτών Εμφυτεύσιμου Ορθοπεδικού Υλικού (ΠΑ.ΣΥ.Π.Ο.Υ.), ο Πανελλήνιος Σύλλογος Προμηθευτών Ιατρικών Ειδών (ΠΑ.ΣΥ.Π.Ι.Ε.) και ο Πανελλήνιος Σύλλογος Προμηθευτών Υλικών Τεχνητού Νεφρού (ΠΑ.Σ.Π.Υ.ΤΕ.Ν.) παρεμβαίνουν, επισημαίνοντας την προώθηση προς ψήφιση ενός νομοσχεδίου - της προηγούμενης κυβέρνησης -  με το οποίο το Ελληνικό Δημόσιο «απαγορεύει» την έκδοση διαταγών πληρωμής από ιδιώτες για ληξιπρόθεσμες οφειλές του ιδίου. Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση των προμηθευτών, το Ελληνικό Δημόσιο έχει πλήθος συναλλαγών με ιδιώτες για να καλύψει πλήθος αναγκών για όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων του. Ένας ευέλικτος και σχετικά γρήγορος τρόπος που ένας προμηθευτής διαθέτει για να διεκδικήσει αυτά που του οφείλει π.χ. ένα Νοσοκομείο είναι η Διαταγή Πληρωμής που εκδίδεται από τα πολιτικά Πρωτοδικεία, προσκομίζοντας α) τη σύμβαση, β) τα τιμολόγια και γ) τα πρωτόκολλα παράδοσης-παραλαβής των υλικών. Το νομοσχέδιο που είναι προς ψήφιση, δυστυχώς, αλλάζει τα δεδομένα και προσθέτει ένα ακόμα στοιχείο που καλείται ο προμηθευτής να προσκομίσει: «να έχει προηγηθεί θετικός προληπτικός έλεγχος της δαπάνης από τον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου». Αυτό, όπως λένε, είναι μια «πονηρή» παράμετρος που μόνο όσοι γνωρίζουν καλά πως λειτουργεί το σύστημα πληρωμών του Δημοσίου μπορούν να αντιληφθούν τι σημαίνει. Όπως σημειώνουν οι προμηθευτές, σχεδόν όλες οι δαπάνες του Κράτους περνάνε από έλεγχο του Επιτρόπου του Ελεγκτικού συνεδρίου, αφού όμως έχουν εξασφαλιστεί τα κονδύλια για πληρωμή τους, μιας και με την έγκριση της δαπάνης εκταμιεύεται το πόσο. Αυτή η διαδικασία, όμως, δεν αφορά τον προμηθευτή, αλλά το ίδιο το Κράτος. Για παράδειγμα, ένα Νοσοκομείο οφείλει σε έναν προμηθευτή κάποια τιμολόγια και δεν τα στέλνει για έλεγχο στον Επίτροπο, άρα με το προωθούμενο νομοσχέδιο ο προμηθευτής δεν μπορεί να διεκδικήσει δικαστικά την πληρωμή αυτών των τιμολογίων. Αλλά ας υποθέσουμε ότι το Νοσοκομείο στέλνει τα τιμολόγια που οφείλει για έλεγχο στον Επίτροπο και ο έλεγχος είναι αρνητικός, διότι λείπει κάποιο έγγραφο με υπαιτιότητα του Νοσοκομείου. Πάλι εδώ ο προμηθευτής δεν μπορεί να διεκδικήσει δικαστικά την πληρωμή του, αυτή τη φορά εξαιτίας λάθους του Νοσοκομείου. Είναι προφανές, τονίζει η ανακοίνωση, ότι με τη διάταξη αυτή το Ελληνικό Δημόσιο βρήκε ακόμα έναν τρόπο να καταστήσει αδύνατη τη δικαστική διεκδίκηση από τους προμηθευτές αυτών που τους οφείλει, προσθέτοντας ένα ακόμα πρόβλημα στον ήδη «ταλαιπωρημένο» κλάδο Υγείας.   Δημοσιογραφική Ομάδα της Ι.Ε.Α. Απόσπασμα από την Ανακοίνωση 21.05.2015
  • «Είναι ανάγκη, λοιπόν, να δουλέψουμε όλοι μαζί για ένα βιώσιμο Σύστημα Υγείας για όλους. Ώστε να μπορεί να είναι πραγματικά δίκαιο. Με τους όρους που θέτει ένα ισχυρό κοινωνικό κράτος. Ώστε να είναι αποτελεσματικό. Με τα σύγχρονα μέσα που εναποθέτει η έρευνα και τελικά η καινοτομία στα χέρια των γιατρών. Ώστε να αποτελεί ένα πολύ σοβαρό λόγο για να νιώθεις ασφαλής στην Ελλάδα. Με τις δυνατότητες που μπορούν να συνδυαστούν, να υποστηριχθούν με επενδύσεις και να κάνουν τις υπηρεσίες Υγείας, "εθνικό πλούτο" της χώρας» επεσήμανε ο πρόεδρος του ΣΦΕΕ, κ. Πασχάλης Αποστολίδης στην ομιλία του στο Athens Health Forum. Σύμφωνα με τον κ. Αποστολίδη, με τα δεδομένα που έχουμε σήμερα μπροστά μας, ίσως αυτά να φαίνονται υπερβολικά φιλόδοξα. Αν όμως τα δούμε με διαφορετικό φακό δεν είναι τόσο μακριά. Αν τα δούμε, δηλαδή, με το πρίσμα της ειλικρινούς συνεργασίας και της παραδοχής ότι είμαστε «από την ίδια πλευρά». Ο πολίτης, όπως είπε, είτε όταν θέτει στην κορυφή των απαιτήσεών του τη διασφάλιση του κοινωνικού αγαθού της Υγείας, είτε τη στιγμή που ως πάσχων, χρειάζεται την υποστήριξη του μηχανισμού για τη θεραπεία του, κοιτάει προς μία κατεύθυνση. Και σε αυτή την κατεύθυνση οφείλουμε να συναντιόμαστε όλοι. Ο κ. Αποστολίδης τόνισε την αναγκαιότητα να πάρει η κυβέρνηση γενναίες αποφάσεις για την έμπρακτη στήριξη για την ανάπτυξη υπηρεσιών υγείας με το πέρας της συμφωνίας με τους εταίρους. Όπως σημείωσε, πρώτα από όλα είναι απαραίτητος ο εξορθολογισμός των δαπανών σε όλο το σύστημα υγείας, καθώς άνω του 60% των περικοπών μέχρι σήμερα στην υγεία έχουν προκύψει από τη φαρμακευτική δαπάνη, η οποία έχει φθάσει σε ένα οριακό χαμηλό των € 2 δις, ίση με τη δαπάνη του 2003, ενώ έχει γίνει μία σημαντικότατη ποιοτική αναβάθμιση με νέες πιο αποτελεσματικές και ασφαλείς θεραπείες σε όλους σχεδόν τους τομείς, π.χ. αντικαρκινικά φάρμακα, στατίνες, βιολογικές θεραπείες, αντιαιμοπεταλιακά, ηπατιτίδα C, ορφανά φάρμακα κ.λπ.. Έτσι, με τις δυνατότητες που μπορούν να προκύψουν από αναγκαίες αλλαγές στη διαχείριση των πόρων στα κέντρα κόστους. Μια τέτοια αλλαγή είναι η διεύρυνση της χρήσης των γενοσήμων, ώστε από την εξοικονόμηση πόρων να έχει ο ασθενής πρόσβαση σε νέες καινοτόμες θεραπείες, ιδιαιτέρως για τις σοβαρές παθήσεις. Αναφέρθηκε δε στη σημασία χρηματοδότησης των ανασφαλίστων από τον κρατικό προϋπολογισμό κατά 50% (πέρα από τα σημερινά όρια της φαρμακευτικής δαπάνης) μετά και την πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση. Ενώ σημείωσε ότι η φαρμακοβιομηχανία είναι διατεθειμένη να χρηματοδοτήσει το υπόλοιπο 50%.  Πρότεινε, επίσης, να τηρηθεί διαφάνεια σε όλη την αλυσίδα και ισότιμη μεταχείριση όλων των παρόχων, ξεκαθαρίζοντας ότι αναφέρεται στο θέμα των πληρωμών. Με αυτό τον τρόπο, όπως είπε, δεν θα χάνει το κράτος, ούτε ο ασθενής τα πλεονεκτήματα που του δίνει η αγορά, ειδικά στις σημερινές συγκυρίες που όλοι προσπαθούν να γίνουν πιο ανταγωνιστικοί. Επεσήμανε ότι θα πρέπει να τονιστεί η απελπιστική θέση της φαρμακοβιομηχανίας, καθώς με την κατ’ ουσία στάση πληρωμών, με χρέη νοσοκομείων και ΕΟΠΥΥ να υπερβαίνουν το € 1 δις μέχρι το Μάρτιο του 2015, είναι απαραίτητο να βρεθούν άμεσα λύσεις με την όποια διαθέσιμη κρατική ρευστότητα υπάρχει. Είναι απαραίτητο, όπως είπε, να υπάρχει ένα δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα πληρωμών, καθώς επίσης νομοθετική και πρακτική ρύθμιση των συμψηφισμών με όλες τις ανοικτές υποχρεώσεις νοσοκομείων και ΕΟΠΥΥ (clawback, rebates, ΦΠΑ). Ο κ. Αποστολιδης έριξε, επίσης, βάρος στο θέμα της καινοτομίας και της έρευνας, λέγοντας ότι είναι απαραίτητη η ενθάρρυνση και η παροχή κινήτρων για τα επενδυτικά σχέδια του Κλάδου. Πρέπει, όπως είπε, να λυθούν όλες οι δυσλειτουργίες του συστήματος, ώστε οι εταιρείες να μπορούν να επενδύσουν και να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους. Αυτό θα δώσει στη χώρα ώθηση, θα ανοίξουν νέες θέσεις εργασίας και θα έρθουν περισσότεροι πόροι στη χώρα, τώρα που τους χρειάζεται. Έφερε, μάλιστα, ως παράδειγμα την ομιλία του προέδρου του ΣΕΒ στην ετήσια γενική συνέλευση του συνδέσμου παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας και του Πρωθυπουργού της χώρας, ο οποίος είπε ότι το φάρμακο και η παραγωγή του στη χώρα αποτελεί έναν από τους αναπτυξιακούς πυλώνες μας. Τώρα που η Ελλάδα μας χρειάζεται όλους πρέπει να συνδράμουμε ουσιαστικά, αλλάζοντας κουλτούρα, τόνισε ο κ. Αποστολίδης.   Δημοσιογραφική Ομάδα της Ι.Ε.Α. Άρθρο της Δημοσιογράφου Ανθής Αγγελοπούλου 21.05.2015
  • Τη σημασία της πλήρους ένταξης της Ελλάδας στη διεθνή ιατρική και επιστημονική κοινότητα των ερευνητών που αναζητούν τα «επόμενα βήματα» της γνώσης, τόνισε στην ομιλία του, στο Athens Health Forum, ο Αντιπρόεδρος του ΣΦΕΕ, κ. Σπύρος Φιλιώτης. Όπως είπε ο κ. Φιλιώτης, αυτό σημαίνει «επένδυση» στο εξαιρετικά καλό ιατρικό δυναμικό της χώρας, με τη διαρκή επιμόρφωση σε νέες τεχνολογίες και μεθόδους, οι οποίες εισάγονται με τις κλινικές έρευνες. Άρα, επένδυση σε υψηλής ποιότητας υπηρεσίες Υγείας. Ένα δεύτερο κομμάτι είναι, όπως είπε, η ισχυροποίηση του ελληνικού ιατροφαρμακευτικού κλάδου, με δεδομένο ότι υπάρχει μεγάλη δυναμική σε αυτόν και αναξιοποίητες δυνατότητες. Σύμφωνα με τον κ. Φιλιώτη, αυτό σημαίνει ότι η επένδυση στη φαρμακευτική έρευνα που είναι στο κέντρο της «οικονομίας της γνώσης», παίζει τεράστιο ρόλο στο να είναι η χώρα επαρκής σε ό,τι αφορά στην κοινωνική της πολιτική και μπορεί να φέρει εντυπωσιακά αποτελέσματα. Η Ελλάδα μπορεί και οφείλει να είναι πολύ καλή σε αυτό. Ο κ. Φιλιώτης τόνισε ότι «αν θέσουμε σωστές βάσεις, μπορούμε να καθιερώσουμε τις συνθήκες  για πρωτογενείς ανακαλύψεις από την Ελλάδα, μέσα από τολμηρά επιστημονικά βήματα και διεθνείς συνεργασίες». Είναι σαφές, όπως είπε, ότι οι κλινικές μελέτες μπορούν να ενταχθούν στην πρωτοπορία μιας νέας στρατηγικής για την οικονομική και την αναπτυξιακή προοπτική της χώρας. «Να ξεκινήσει από εκεί ένα "καλό παράδειγμα", μια λογική που δουλεύει, για το πώς πρέπει να είναι το νέο παραγωγικό μοντέλο που αναζητείται. Και είναι βέβαιο ότι προκύπτει μόνο όταν το κάνεις και ποτέ όταν απλά το σκέφτεσαι και το συζητάς. Η χώρα, είπε, θα πρέπει να «ξανασκεφτεί» πάνω στις «θεραπείες» για τα προβλήματά της, και να κάνει επιλογές χωρίς πια να έχει περιθώρια για αστοχίες. Ενώ για το ζήτημα των κλινικών μελετών, σημείωσε ότι είναι το ιδανικό πεδίο για να ξεκινήσει ένας συστηματικός δημόσιος διάλογος με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων, που αυτή τη φορά πρέπει και να καταλήξει σε αυτό που η κοινωνία περιμένει να ακούσει, ενώ έφερε ως παράδειγμα το γεγονός ότι με κάθε νέα κλινική έρευνα «εισάγονται» στην Ελλάδα πάνω από 250.000 ευρώ. Και αν λάβουμε υπόψη μας τους κατάλληλους δημοσιονομικούς πολλαπλασιαστές, μπορούμε, όπως είπε, να εκτιμήσουμε ότι για κάθε νέα έρευνα προκαλείται αύξηση του ΑΕΠ περίπου κατά 500.000 ευρώ. Η εικόνα θα μπορούσε να είναι ακόμα καλύτερη, τόνισε ο κ. Φιλιώτης, καθώς σε όλα αυτά τα μεγέθη, δεν προσμετρώνται πολλά ακόμα κρίσιμα οφέλη. Κλείνοντας, ο κ. Φιλιώτης είπε ότι οι αποφασίζοντες σε αυτή τη χώρα μπορούν να βγάλουν το φάρμακο από την ανισότητα και να δώσουν σε όλους τους πολίτες την ευκαιρία για καλύτερη πρόσβαση. Δημοσιογραφική Ομάδα της Ι.Ε.Α. Άρθρο της Δημοσιογραφου Ανθής Αγγελοπούλου 21.05.2015