ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

Σήμερα, οι κλινικές μελέτες αποτελούν το κύριο μέσο, μέσα από το οποίο η βασική επιστημονική έρευνα μεταφράζεται σε καινοτόμες ιατρικές θεραπείες, οι οποίες συντελούν στη διαμόρφωση των θεραπευτικών οδηγιών της κλινικής πρακτικής, καθώς και στην πολιτική της υγείας γενικότερα.

Πέραν του προφανούς οφέλους στο πεδίο του φαρμάκου και της κλινικής πρακτικής, η διεξαγωγή κλινικών μελέτες παρουσιάζει πολλαπλή προστιθέμενη αξία στην έρευνα και ανάπτυξη, στη διαμόρφωση ανθρώπινου κεφαλαίου, με σημαντικά οικονομικά οφέλη για τη χώρα διενέργειας.

Η ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ, στο πλαίσιο της Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης των επαγγελματιών υγείας, ανέλαβε την πρωτοβουλία δημιουργίας της ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ, με δύο εκπαιδευτικούς κύκλους κάθε έτος. Χορηγοί του προγράμματος είναι οι φαρμακευτικές εταιρείες BAYER & ELPEN.

Στόχος της Ακαδημίας είναι η εκπαίδευση και πιστοποίηση ιατρών, με μικρή έως μέτρια εμπειρία σε κλινικές μελέτες, στην Ορθή Κλινική Πρακτική (Good Clinical Practice), δηλαδή στους κανόνες (πρότυπο, standard) που διέπουν τον σχεδιασμό, τη διεξαγωγή, την παρακολούθηση, τον έλεγχο, την καταγραφή, την ανάλυση και την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των κλινικών μελετών. Εξίσου σημαντικό θεωρούμε να δημιουργηθεί μια κουλτούρα κλινικών μελετών σε κρατικούς φορείς, ιατρικό σώμα και ασθενείς.

Το πρόγραμμα διαμορφώθηκε από την ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ, με την συνεργασία του ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΦΑΡΜΑΚΩΝ και της ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ.

Συντονιστής του προγράμματος είναι ο Ομότιμος Καθηγητής Παθολογίας του ΕΚΠΑ κ. Θεόδωρος Μουντοκαλάκης και ως εκπαιδευτές θα χρησιμοποιηθούν ειδικοί από την ακαδημαϊκή κοινότητα, τον ΕΟΦ και φορέων που δραστηριοποιούνται στο χώρο των κλινικών μελετών.