2η Ετήσια συνάντηση για την ιατρική Εκπαίδευση στην Ελλάδα