ΜΑΪΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2007, ΤΟΜΟΣ 24, ΤΕΥΧΟΣ 3

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ανασκοπησεις

Συμπεριφορικές και γνωσιακές θεωρήσεις για την αιτιολογία
και τη θεραπεία της διαταραχής πανικού με αγοραφοβία
Β.Γ. Μασδράκης, Ν. Βαϊδάκης
ΠΕΡΙΛΗΨΗ | ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ (PDF)

Σημεία αναφοράς για τη λειτουργία τοπικών δικτύων ψυχικής υγείας
Σ. Στυλιανίδης, Π. Χονδρός
ΠΕΡΙΛΗΨΗ | ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ (PDF)

Η σχέση των κοινωνικο-οικονομικών παραγόντων με τις ψυχικές διαταραχές
Ο. Πολάκη, Π. Σκαπινάκης, Δ. Νιάκας
ΠΕΡΙΛΗΨΗ | ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ (PDF)

Από το ψυχοκοινωνικό stress στην αγγειακή αναδιαμόρφωση και την αθηροσκλήρυνση
Γ. Ράμμος, Σ. Ζιάκκα
ΠΕΡΙΛΗΨΗ | ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ (PDF)

Η ημικρανία ως παράγοντας κινδύνου για ισχαιμικό αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο
Κ. Στέλλος, Χ. Πιπερίδου
ΠΕΡΙΛΗΨΗ | ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ (PDF)

Kαρκίνος του θυρεοειδούς
Κ. Ντάλλες, Ι. Κώστογλου-Αθανασίου
ΠΕΡΙΛΗΨΗ | ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ (PDF)

ερευνητικες εργασιες

Συγκριτική ανάλυση κάλυψης δημοσίων νοσοκομείων
με αξονικούς και μαγνητικούς τομογράφους στην Ελλάδα και στην Αγγλία
Π. Μάρκου, Π.Δ. Μπαμίδης, Δ. Νιάκας
ΠΕΡΙΛΗΨΗ | ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ (PDF)

Πιλοτική μελέτη ερωτηματολογίου επιτήρησης συμπεριφορών κινδύνου
για την υγεία των νέων
Δ. Γεννηματά, Κ. Μεράκου, Ε. Κτενάς, Μ. Διαμαντοπούλου, Τ. Κουρέα-Κρεμαστινού
ΠΕΡΙΛΗΨΗ | ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ (PDF)

Ιστολογικές μεταβολές του αορτικού τοιχώματος υπό μηχανική τάση
E.Μ. Κεφαλογιάννης, Δ.Π. Σοκόλης, Μ. Κουλούκουσα, E. Μαρίνος, Χ. Μπουντούλας, Π.E. Καραγιαννάκος
ΠΕΡΙΛΗΨΗ | ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ (PDF)