ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΥΓΕΙΑΣ-ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Με τη συνεργασία

της Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών και της

 Ελληνικής Εταιρείας Εντατικής Θεραπείας

 

Σκεπτικό και Στόχοι

Μετά την αποφοίτησή τους από την Ιατρική Σχολή, οι νέοι ιατροί  καλούνται να αναλάβουν για πρώτη φορά, έστω και μερικά, την ευθύνη της διαχείρισης ασθενούς. Ωστόσο, στη φάση αυτή της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας το έργο αυτό είναι δύσκολο, καθώς δεν έχουν προηγούμενη εμπειρία αυτόνομης λειτουργίας. Ειδικότερα για τη χώρα μας- λόγω της νησιωτικότητος της και της ύπαρξης δύσβατων  περιοχών με δυσχερή πρόσβαση σε οργανωμένα ιατρικά κέντρα- οι νέοι ιατροί καλούνται επίσης να εκπληρώσουν την  υπηρεσία υπαίθρου. 

Το πρόγραμμα Προκαταρκτικής Κλινικής  Εκπαίδευσης (ΠΚΕ)  έχει ως  στόχο να βοηθήσει τους νέους ιατρούς να αξιοποιήσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες που απέκτησαν στην Προπτυχιακή τους εκπαίδευση έτσι ώστε, όταν το ολοκληρώσουν, να μπορούν να λειτουργούν αυτόνομα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά και με ασφάλεια εντός του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Η  εκπαίδευση αυτή αποτελεί τη βάση για την άσκηση της ιατρικής για οποιαδήποτε ειδικότητα ακολουθήσουν. Βασικό στόχος  του προγράμματος αποτελεί η απόκτηση δεξιοτήτων απαραίτητων για την άσκηση της ιατρικής για τη παροχή φροντίδας υγείας η οποία θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες του Ελληνικού πληθυσμού.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει εξάμηνη  συνεχή απασχόληση των νέων ιατρών σε μια κλινική του γενικού παθολογικού και χειρουργικού τομέα και στα εξωτερικά ιατρεία/ παθολογικά επείγοντα τους/ ώστε να αποκτήσουν την ευθύνη των ασθενών υπό επιτήρηση ( λήψη ιστορικού και ιατρικών αποφάσεων, συνταγογράφηση, καθημερινή κλινική εργασία) για  να αρχίσουν να λειτουργούν αυτόνομα σε ένα δομημένο περιβάλλον. Μετά την ολοκλήρωση προγράμματος ο ιατρός όταν υπηρετεί στο αγροτικό ιατρείο ή το κέντρο υγείας θα είναι σε θέση να παράσχει τις πρώτες βοήθειες σε επείγοντα περιστατικά η  τραυματισμούς και να ολοκληρώσει την ασφαλή μετακίνηση ασθενών προς το Νοσοκομείο. 

Η άσκηση  περιλαμβάνει τετράμηνη συνεχή απασχόληση σε Κλινικές, Εξωτερικά Ιατρεία ή Ιατρείο Επειγόντων του Παθολογικού Τομέα, δίμηνη άσκηση στα αντίστοιχα τμήματα του Χειρουργικού τομέα και α) τουλάχιστον 20  διδακτικές ώρες ενιαίας Πανελλαδικά διαδικτυακής επιμόρφωσης υπό την μορφή σεμιναρίων και β) τουλάχιστον 20  διδακτικές ώρες ενιαίας πρακτικής εξάσκησης σε δεξιότητες για τα Επείγοντα και τις Μονάδες Εντατικής θεραπείας  υπό την μορφή πρακτικών φροντιστηρίων

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΣΚΗΣΗΣ

Σεμινάρια: Περιλαμβάνουν θέματα που είναι  ιδιαίτερα χρήσιμα ώστε ο νέος ιατρός να μπορέσει να κατανοήσει και να εκπληρώσει  το ρόλο του στα πλαίσια του Εθνικού Συστήματος Υγείας. 

Πρακτικά Φροντιστήρια: Αποσκοπούν στην απόκτηση πρακτικών δεξιοτήτων έχουν δε τη μορφή εκπαίδευσης σε μικρές ομάδες. 

Κλινική ΆσκησηΕίναι ο πυρήνας του εκπαιδευτικού προγράμματος και αποσκοπεί στην απόκτηση εμπειρίας σε οξέα και γενικότερα  ιατρικά προβλήματα που είναι συνήθη στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και στη Νοσοκομειακή Ιατρική, και υλοποιείται μέσω της συμμετοχής του ειδικευόμενου στο κλινικό έργο. 

ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

 

ΠΡΩΤΟΣ ΚΥΚΛΟΣ: ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
Συντονισμός:
ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΣΥ-ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ
Εκπαιδευτικό υλικό