ΜΑΡΤΙΟΣ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2005, ΤΟΜΟΣ 22, ΤΕΥΧΟΣ 2

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

αρθρo συνταξης

Εφαρμοσμένη ιατρική έρευνα
Λ. Σπάρος
ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ (PDF)

εφαρμοσμενη ιατρικη ερευνα

Περί επιστημονικής εξήγησης
Σ. Κουλούρης, Λ. Σπάρος
ΠΕΡΙΛΗΨΗ | ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ (PDF)

Πιθανολογική θεωρία. Πιθανολογικός λογισμός ή λογισμός αβεβαιότητας
Ε. Ανευλαβής
ΠΕΡΙΛΗΨΗ | ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ (PDF)

Βασικές αρχές ανάλυσης των επιδημιολογικών δεδομένων
Π. Γαλάνης, Ν. Πετρόγλου, Λ. Σπάρος
ΠΕΡΙΛΗΨΗ | ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ (PDF)

Η έννοια του αποδοτέου κλάσματος στην εφαρμοσμένη ιατρική έρευνα
Π. Γαλάνης, Λ. Σπάρος
ΠΕΡΙΛΗΨΗ | ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ (PDF)

Τροποποίηση του μέτρου αποτελέσματος και σύγχυση στην εφαρμοσμένη ιατρική έρευνα
Π. Γαλάνης, Λ. Σπάρος
ΠΕΡΙΛΗΨΗ | ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ (PDF)

Μέτρα συχνότητας των νοσημάτων
Π. Γαλάνης, Λ. Σπάρος
ΠΕΡΙΛΗΨΗ | ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ (PDF)

Σχεδιασμός του αντικειμένου των προγνωστικών μελετών θεραπευτικής παρέμβασης
Α. Λάμπρου, Λ. Σπάρος
ΠΕΡΙΛΗΨΗ | ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ (PDF)

Τα συστηματικά σφάλματα στις αιτιολογικές επιδημιολογικές μελέτες
Κ. Μέλλου, Λ. Σπάρος
ΠΕΡΙΛΗΨΗ | ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ (PDF)