Πρόλογος Προέδρου

Χαιρετισμός

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Εκ μέρους της Οργανωτικής και Επιστημονικής Επιτροπής έχω τη τιμή και τη χαρά να σας προσκαλέσω στο 44ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα 9-12 Μαΐου 2018 στο Ξενοδοχείο Divani Caravel. Το συνέδριο αυτό έχει καθιερωθεί σε ετήσια βάση και αποτελεί το μεγαλύτερο επιστημονικό γεγονός στα πλαίσια της συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης.

Οι ραγδαίες κοινωνικοοικονομικές αλλαγές που συντελούνται σήμερα έχουν άμεση επίπτωση στην υγεία. Είναι συνεπώς επιτακτικό καθήκον των ιατρών η ανάγκη για αποτελεσματική φροντίδα της υγείας των πολιτών. Παρά τις αντίξοες οικονομικές συνθήκες και τη μεγάλη φυγή των νέων επιστημόνων στο εξωτερικό, η συνεχής εκπαίδευση όλων μας με σκοπό τη βελτίωση της επιστημονικής γνώσης, θα πρέπει να είναι ο κεντρικός μας στόχος. Η μεγάλη επιτυχία που παρουσίασαν στο προηγούμενο συνέδριο οι συνεδριάσεις με τις διαδραστικές παρουσιάσεις περιστατικών, καθώς επίσης και το ιδιαίτερο ενδιαφέρον μεγάλου αριθμού συναδέλφων στη πρακτική εξάσκηση σε προπλάσματα, μας δημιούργησε την ανάγκη για επανάληψη αυτού του είδους της εκπαίδευσης. Παράλληλα με αυτές τις δραστηριότητες, στο πρόγραμμα θα υπάρξουν Κλινικά Φροντιστήρια, Σεμινάρια, Διαλέξεις, Στρογγυλά Τραπέζια και Διεταιρικές Συζητήσεις σε ενδιαφέροντα και αμφιλεγόμενα ιατρικά θέματα.

Πιστεύοντας απόλυτα ότι θα ανταποκριθείτε στη πρόσκλησή μας για συμμετοχή σε αυτή τη προσπάθεια, σας καλώ όλους και όλες να συμμετάσχετε ενεργά στις εργασίες αυτού του Συνεδρίου, με τη βεβαιότητα ότι θα συμβάλλετε ουσιαστικά στην ανταλλαγή απόψεων και στην επικοινωνία πολλών ιατρικών ειδικοτήτων προς όφελος όλων μας.

Με τιμή

Καθηγητής Γρηγόριος Κουράκλης

Πρόεδρος Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών