Υποβολή περίληψης με προσωπική κατάθεση ή ταχυδρομικά

Η κατάθεση των περιλήψεων γίνεται στα γραφεία της Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών (Μαιάνδρου 23, 115 28 ΑΘΗΝΑ) και τις ώρες  9.30-17.30.
 

Κάθε περίληψη τοποθετείται σε ξεχωριστό φάκελο που περιέχει:

1. Το usb flash με το αρχείο της περίληψης

2. Το κείμενο της περίληψης τυπωμένο σε χαρτί μεγέθους Α4.

3. Το έντυπο της υπεύθυνης δήλωσης και της θεματικής ενότητας .

 

Η αποστολή γίνεται με απλή ή επείγουσα ταχυδρόμηση.

 

Ως προθεσμία υποβολής νοείται η ημερομηνία παραλαβής και όχι αποστολής της περίληψης.