Βραβεία Συνεδρίου

Στο πλαίσιο του 44ου Ετήσιου Πανελλήνιου Ιατρικού Συνεδρίου θα απονεμηθούν τα ακόλουθα βραβεία:

Βασική Έρευνα: Απονέμονται δύο βραβεία και ένας έπαινος σε τρεις περιλήψεις εργασιών με θέμα βασικής έρευνας (1.800,00 ευρώ το πρώτο και 1.200,00 ευρώ το δεύτερο)

Εφαρμοσμένη Έρευνα: Απονέμονται δυο βραβεία και ένας έπαινος σε τρεις περιλήψεις εργασιών με θέμα εφαρμοσμένης έρευνας (1.800,00 ευρώ το πρώτο και 1.200,00 ευρώ το δεύτερο)

Έπαθλο «Σωτήρης Παπασταμάτης»: Απονέμονται δύο βραβεία (3.000€ το πρώτο, 1.800€ το δεύτερο) και ένας έπαινος σε πρωτότυπες ερευνητικές μελέτες με θέμα Βιοϊατρικής

Βραβείο «Γεράσιμου Καρβουντζή»: Απονέμεται ένα βραβείο (1000€) για την καλύτερη ηπατολογική εργασίατου Συνεδρίου

Βραβείο «Αιματοποίηση-Αιματοθεραπεία»: Απονέμεται ένα βραβείο (2000€) στον πρώτο συγγραφέα της καλύτερης εργασίας που πραγματεύεται αιματολογικό θέμα