Πρόλογος Προέδρου

Πρόλογος Προέδρου
 

 

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών (ΙΕΑ) σας καλεί, με μεγάλη χαρά, να συμμετάσχετε ενεργά στο 36ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο (ΕΠΙΣ).

Στόχος και αυτού του ΕΠΙΣ, όπως άλλωστε και όλων των προηγούμενων, είναι η παροχή προς τους Έλληνες ιατρούς ενός βήματος παρουσίασης της Ελληνικής Ιατρικής Κλινικής και Βασικής Έρευνας, αλλά και ανάπτυξης και συζήτησης των νέων ιατρικών επιτευγμάτων, προσβλέποντας πάντα στη Συνεχιζόμενη Ιατρική Εκπαίδευση, ενημέρωση και κατάρτιση του ιατρικού δυναμικού της χώρας μας.

Πιστεύοντας πως η δομή του επιστημονικού προγράμματος και αυτού του συνεδρίου θα εξασφαλίσει τους προαναφερόμενος στόχους του 36ου ΕΠΙΣ και ότι οι Έλληνες συνάδελφοι θα προστρέξουν με ζήλο για παρακολούθηση των εργασιών του και κατάθεση της ερευνητικής τους προσπάθειας,

Συναδελφικά,

Χρήστος Ιατρού

Προέδρος της Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών

 

 

Πρόλογος Προέδρου

Μέγεθος αρχείου: 50 KB