Προφορικές Ανακοινώσεις- Ενδιαφέρουσες Περιπτώσεις (Case Study)

 

Οι λογαριασμοί όλων των χρηστών έχουν ενημερωθεί με τα αποτελέσματα των υποβληθεισών περιλήψεων και όλα ακριβή στοιχεία ανακοίνωσή τους (πατήστε εδώ, χρησιμοποιώντας e-mail/password όπως κατά την καταχώρησή της).

Η διάρκεια της ανακοίνωσης έχει οριστεί σε 8 λεπτά και πλέον 2 λεπτά συζήτησης και παρακαλούμε θερμά να τηρήσετε αυστηρά τον διατιθέμενο χρόνο καθώς επίσης όπως φροντίσετε να είναι παρόντα όλα τα μέλη της συγγραφικής ομάδας κατά την παρουσίασή της.

Μετά από σχετική απόφαση του Δ.Σ. της Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών (IEA), οιαδήποτε εργασία (προφορική παρουσίαση ή αναρτημένη ανακοίνωση) δεν παρουσιασθεί στο χώρο και κατά το χρόνο που ορίζεται από το πρόγραμμα του Συνεδρίου, αυτή δεν θα περιληφθεί τελικά στον Τόμο Περιλήψεων ο οποίος και θα αναρτηθεί μετά το πέρας του Συνεδρίου στον ιστότοπο της ΙΕΑ (http://www.mednet.gr).

Σας υπενθυμίζουμε ότι, η παρουσίαση της εργασίας σας προϋποθέτει την εγγραφή ενός εκ των συγγραφέων στο Συνέδριο.