ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2002, ΤΟΜΟΣ 19, ΤΕΥΧΟΣ 1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

νεα απ' ολο τον κοσμο
ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ (PDF)

αρθρα συνταξης

Διαβητική νεφροπάθεια 2002. Ποια είναι η καταλληλότερη αντιυπερτασική αγωγή;
Γ.Σ. Στεργίου, Θ.Δ. Μουντοκαλάκης
ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ (PDF)

Θεραπεία του σακχαρώδους διαβήτη τύπου 2. Η ανάγκη μιας νέας προσέγγισης
Η.Ν. Μυγδάλης
ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ (PDF)

κατευθυντηριες οδηγιες

Κατευθυντήριες οδηγίες για τη διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση
της οζώδους θυρεοειδικής νόσου
Λ.Χ. Ντούντας, Α. Τσατσούλη, Κ. Καραΐσκος, Κ. Μάρκου
ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ (PDF)

ανασκοπησεις

Θρομβωτική θρομβοπενική πορφύρα και ουραιμικό αιμολυτικό σύνδρομο
Ν.Ι. Αναγνωστόπουλος, Α. Τσακρή
ΠΕΡΙΛΗΨΗ | ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ (PDF)

Πρότυπα της διαδικασίας λήψης αποφάσεων
για δωρεά οργάνων εγκεφαλικά νεκρού ατόμου

Θ. Μπελλάλη, Δ. Παπαδάτου
ΠΕΡΙΛΗΨΗ | ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ (PDF)

βραχεια ανασκοπηση

Η διαπλεκόμενη μεταβίβαση του ενδοκυττάριου μηνύματος της ινσουλίνης
και ο ρόλος της στο σύνδρομο των πολυκυστικών ωοθηκών
Ε. Διαμάντη-Κανδαράκη, Γ. Αντωνογεώργος
ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ (PDF)

ερευνητικες εργασιες

Μη ψηλαφητές βλάβες στο μαστό Ιστοπαθολογική μελέτη
Χ.Δ. Σκόπα, Α. Μπατιστάτου, Π. Περιστεροπούλου, Σ.Κ. Κάκκος, Δ. Κούκουρας, Ε. Τζωρακολευθεράκης
ΠΕΡΙΛΗΨΗ | ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ (PDF)

Φαινοτυπική ανάλυση των φυσικών κυτταροκτόνων κυττάρων
σε γυναίκες με καθ’ έξιν αποβολές ανοσιακής αιτιολογίας

Ε. Ντριβαλάς, Γ. Πατεράκης, Κ. Παπασαράντη, Ε. Μαντουβάλου, Χ. Μαντούβαλος, Α. Σταυροπούλου-Γκιόκα
ΠΕΡΙΛΗΨΗ | ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ (PDF)

Σύγκριση των επιπέδων της αγγειοτασίνης ΙΙ και του μετατρεπτικού της ενζύμου (ACE)
μεταξύ αθλούμενων και μη αθλούμενων ανδρών και γυναικών

Η. Καλλίστρατος
ΠΕΡΙΛΗΨΗ | ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ (PDF)

ιστορια της ιατρικης

Η ίδρυση της έδρας της Υγιεινής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Οι πρώτοι καθηγητές (1837-1900)
Ι. Λασκαράτος
ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ (PDF)