ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2006, ΤΟΜΟΣ 23, ΤΕΥΧΟΣ 1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

αρθρο συνταξης

Η επιδημιολογική φύση της ιατρικής επιστήμης
Λ. Σπάρος
ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ (PDF)

ειδικο αρθρο

Η γνωστική λειτουργία παιδιών με διαταραχές της ψυχονοητικής ανάπτυξης
μέσα από τις θεωρίες του Piaget και του Vygotsky.
Σκέψεις για το σχεδιασμό συνθετικών προγραμμάτων ψυχοπαιδαγωγικής παρέμβασης

Ε. Μπόντη
ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ (PDF)

ανασκοπησεις

Μοριακή απεικόνιση. Απεικόνιση της γονιδιακής μεταφοράς με ραδιοϊσοτοπικές τεχνικές
Α. Ζάγκλης
ΠΕΡΙΛΗΨΗ | ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ (PDF)

Λευχαιμία στην κύηση
Α.Χ. Βάσσου, Κ.Λ. Μπουραντάς
ΠΕΡΙΛΗΨΗ | ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ (PDF)

βραχεια ανασκοπηση

Οικογενής πολυποδίαση. Τι νεότερο στη διάγνωση και τη θεραπεία
Κ. Φωτιάδης, Δ.Κ. Τσεκούρας, Μ. Γενετζάκης, Γ. Ζωγράφος
ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ (PDF)

ερευνητικες εργασιες

Integrons τάξης 1 σε εντεροβακτηριακά από κτηνοτροφική μονάδα, νοσοκομειακούς
και εξωνοσοκομειακούς ασθενείς

Α. Βασιλακοπούλου, Γ.Λ. Δαΐκος, Λ.Σ. Τζουβελέκης, Χ. Κοσμίδης,
Α. Χαρβάλου, Μ. Πασιώτου, Α. Αυλάμη, Γ. Πετρίκκος
ΠΕΡΙΛΗΨΗ | ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ (PDF)

Η επιδημιολογία της πνευμονικής φυματίωσης σε ασθενείς δύο νοσοκομείων της Αθήνας
Δ. Χούχουλα, Ν. Σκαρμούτσου, E. Φαβίου, Ε. Φακίρη, Σ. Νικολάου, Χ. Βλέτσας, Β. Ταμβάκης,
Ε. Παπαφράγκας, Σ. Καναβάκη, Γ. Βουρλή, Π.Θ. Τάσιος, Ν. Λεγάκης, Λ. Ζέρβα
ΠΕΡΙΛΗΨΗ | ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ (PDF)

H ενδογενής PAF-ακετυλοϋδρολάση επηρεάζει την αντιγονικότητα της οξειδωμένης LDL
σε ασθενείς με στεφανιαία νόσο

Ε. Λουρίδα, Α. Παπαθανασίου, Ι. Γουδέβενος, Α.Δ. Τσελέπης
ΠΕΡΙΛΗΨΗ | ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ (PDF)

οικονομικα της υγειας

O σχεδιασμός των υπηρεσιών υγείας
Γ. Τούντας
ΠΕΡΙΛΗΨΗ | ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ (PDF)

εφαρμοσμενη ιατρικη ερευνα

Διαγνωστική ποιότητα. Πιθανοφάνειες
N. Πετρόγλου, Λ. Σπάρος
ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ (PDF)

κλινικοεργαστηριακες συζητησεις

Έφηβη 13 ετών με επαναλαμβανόμενα επεισόδια μηνιγγίτιδας
Α. Καράλη, Α. Ζήκου, Δ. Παχατουρίδης, Ν. Χαλιάσος, K. Πολυζωίδης,
Μ. Αργυροπούλου, Α. Σιαμοπούλου-Μαυρίδου
ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ (PDF)

αλληλογραφια

Διφωσφονικά και οστεονέκρωση των γνάθων
Α.Δ. Πολυμέρης, Α.Α. Πολυμέρη, Π.Δ. Παπαπέτρου
ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ (PDF)