«Μετα-νοσοκομειακή ιατρική και φροντίδα υγείας», Α. Μπετροσιάν