Αναρτημένες Ανακοινώσεις (E-posters)

Αναρτημένες Ανακοινώσεις (E-posters)

Οι λογαριασμοί όλων των χρηστών έχουν ενημερωθεί με τα αποτελέσματα των υποβληθεισών περιλήψεων και όλα ακριβή στοιχεία ανακοίνωσή τους (πατήστε εδώ ) (χρησιμοποιώντας e-mail/password όπως κατά την καταχώρησή της).

Για τη δημιουργία του e-poster, θα βρείτε εδώ τις σχετικές οδηγίες τις οποίες παρακαλούμε να τηρήσετε με ακρίβεια και να μας αποστείλετε το αργότερo μέχρι την Παρασκευή 15 Μαϊου 2020 το σχετικό αρχείο αναγράφοντας τον αντίστοιχο κωδικό, στα e-mails: [email protected], [email protected], ώστε να το παραλάβουν οι τεχνικοί οι οποίοι θα αναλάβουν και την ανάρτησή του.

Οι ανακοινώσεις θα προβάλλονται σε κυκλική παρουσίαση (loop) στο περιβάλλον της πλατφόρμας χωρίς τη δυνατότητα παρέμβασης, κατανεμημένες ανά θεματικές ενότητες, όπως αυτές θα προκύψουν μετά και τον σχετικό σχεδιασμό της Επιστημονικής Επιτροπής του Συνεδρίου.

Μετά από σχετική απόφαση του Δ.Σ. της Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών (IEA), οιαδήποτε αναρτημένη ανακοίνωση (e-Poster) δεν σταλεί κατά το χρόνο που ορίζεται από το πρόγραμμα του Συνεδρίου, αυτή δεν θα περιληφθεί τελικά στον Τόμο Περιλήψεων ο οποίος και θα αναρτηθεί μετά το πέρας του Συνεδρίου στον ιστότοπο της ΙΕΑ (http://www.mednet.gr).

Σας υπενθυμίζουμε ότι, η παρουσίαση της εργασίας σας προϋποθέτει την εγγραφή ενός εκ των συγγραφέων στο Συνέδριο.