Αναρτημένες Ανακοινώσεις (posters)

Οι λογαριασμοί όλων των χρηστών έχουν ενημερωθεί με τα αποτελέσματα των υποβληθεισών περιλήψεων και όλα ακριβή στοιχεία ανακοίνωσή τους (πατήστε εδώ , χρησιμοποιώντας e-mail/password όπως κατά την καταχώρησή της).

Η προβολή των e-posters θα γίνει όλες τις ημέρες του Συνεδρίου μέσω οθόνων που θα είναι εγκατεστημένες στο φουαγιέ της αίθουσας ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ.

Για τη δημιουργία του e-poster, θα βρείτε εδώ , τις σχετικές οδηγίες τις οποίες παρακαλούμε να τηρήσετε με ακρίβεια και να μας αποστείλετε το αργότερo μέχρι την Παρασκευή 15 Μαϊου 2020 το σχετικό αρχείο στα e-mails: [email protected], [email protected] ώστε να το παραλάβουν οι τεχνικοί οι οποίοι θα αναλάβουν και την ανάρτηση του.

Η συζήτηση της κάθε εργασίας θα γίνει στο χώρο ανάρτησης των e-posters σε προγραμματισμένη ώρα την οποία μπορείτε να δείτε στο λογαριασμό σας ή στην ενημερωτική επιστολή που εστάλη στον υπεύθυνο αλληλογραφίας.

Τα τρία (3) καλύτερα posters κάθε ημέρας θα βραβευθούν με έπαινο. Η παραλαβή των επαίνων θα γίνει από τα γραφεία της Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών μετά το πέρας του Συνεδρίου.

Μετά από σχετική απόφαση του Δ.Σ. της Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών (IEA), οιαδήποτε εργασία (προφορική παρουσίαση ή αναρτημένη ανακοίνωση) δεν παρουσιασθεί στο χώρο και κατά το χρόνο που ορίζεται από το πρόγραμμα του Συνεδρίου, αυτή δεν θα περιληφθεί τελικά στον Τόμο Περιλήψεων ο οποίος και θα αναρτηθεί μετά το πέρας του Συνεδρίου στον ιστότοπο της ΙΕΑ (http://www.mednet.gr).

Σας υπενθυμίζουμε ότι, η παρουσίαση της εργασίας σας προϋποθέτει την εγγραφή ενός εκ των συγγραφέων στο Συνέδριο.