Τι κανουμε

  • Διοργάνωση «Ετήσιου Πανελλήνιου Ιατρικού Συνεδρίου» (ΕΠΙΣ)
  • Έκδοση Περιοδικού «Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής»
  • Δραστηριότητες Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης
  • Δράσεις Ενημέρωσης – Υποστήριξης Ενώσεων Ασθενών