ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ

Εκπαίδευση στη Γενική/Οικογενειακή Ιατρική

Ως Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ) νοείται η άμεση, συνεχής, περιεκτική, συντονισμένη (ολοκληρωμένη) φροντίδα που αντιστοιχεί στις επιθυμίες, προσδοκίες, αξίες και ανάγκες των ληπτών και παρέχεται από εκπαιδευμένους επαγγελματίες υγείας που λειτουργούν ως διεπαγγελματική ομάδα υγείας. Κύριοι στόχοι της ομάδας υγείας είναι η συνεχής βελτίωση της λειτουργικότητας του λήπτη, της αυτοφροντίδας και της ευδαιμονίας του. Η στόχευση αυτή επιτυγχάνεται μέσω της ενεργητικής (μετά από επαρκή πληροφόρηση) συμμετοχής του προσώπου στις αποφάσεις αναφορικά με την υγεία και τον τρόπο ζωής του, με τη χρήση από τον επαγγελματία υγείας δεξιοτήτων ενδυνάμωσης, κινητοποίησης, ενσυναίσθησης, συμβουλευτικής, καθώς και διαχείρισης των πιο συχνών και κοινών νοσημάτων και προβλημάτων υγείας στην κοινότητα. Οι υπηρεσίες αυτές δεν απευθύνονται μόνο στους λήπτες αλλά και στα μέλη της οικογένειάς τους, τους φροντιστές τους, καθώς και στο ευρύτερο εργασιακό και κοινωνικό περιβάλλον όπου ζουν και αλληλεπιδρούν αυτά τα πρόσωπα.

 

Η σύγχρονη Γενική/Οικογενειακή Ιατρική (Γ/ΟΙ) καλείται να παίξει έναν πολυδιάστατο και συνάμα απαιτητικό ρόλο στο Σύστημα Υγείας. Ο ρόλος αυτός περιλαμβάνει τη διάγνωση ενός ευρέος φάσματος αδιαφοροποίητων προβλημάτων υγείας, την θεραπεία χρόνιων και οξέων νοσημάτων, την φροντίδα της οικογένειας, την κατ’ οίκον φροντίδα, τον συντονισμό της φροντίδας με γιατρούς άλλων ειδικοτήτων και επαγγελματιών υγείας, τοπικά, κοντά στο σπίτι του ασθενούς, καθώς και τη φροντίδα της κοινότητας. Έχει σημαντικό στόχο την παρακολούθηση και διαχείριση των συχνών χρόνιων νοσημάτων, προβλημάτων υγείας και συνηθισμένων καταστάσεων που συναντούνται στις υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ).

 

Με το ΦΕΚ 4138/τεύχος Β/20-9-2018, η εκπαίδευση στην ειδικότητα της Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής έγινε 5 έτη.

Η Ομάδα Εργασίας του ΚΕΣΥ για την ειδικότητα της Γενικής Ιατρικής ολοκλήρωσε και κατέθεσε στο ΚΕΣΥ:

  • Πρόγραμμα και περιεχόμενο της εκπαίδευσης στη Γενική/Οικογενειακή Ιατρική, Πλήρης Έκδοση, Μάρτιος 2019
  • Βιβλιάριο Εκπαίδευσης Ειδικευόμενων στη Γενική/Οικογενειακή Ιατρική, Πλήρης Έκδοση, Μάρτιος 2019
  • Προτάσεις για τον Συντονισμό Εκπαίδευσης 
  • Πρόταση για το rotation των ειδ/μένων στα επιμέρους αντικείμενα της ειδικότητας

Στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας έχει αναρτηθεί το logbook της ειδικότητας και η διαδικασία παραλαβής του.  

 

Σχετικά αρχεία:

1. Βιβλιάριο Εκπαίδευσης ειδικότητας ΓΕΝΙΚΗΣ-ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

2. ΠΑΡΑΛΑΒΗ

3. Rotation 5ΕΤΕΣ

4. Βιβλιάριο Εκπαίδευσης Ειδικευόμενων στη Γενική Οικογενειακή Ιατρική, Πλήρης Έκδοση, Μάρτιος 2019

5. Ιατρικές ειδικότητες ΦΕΚ 4138-Β-2018

6. Πρόγραμμα και περιεχόμενο της εκπαίδευσης στη Γενική Οικογενειακή Ιατρική, Πλήρης Έκδοση, Μάρτιος 2019

7. Υ.Α._ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΕΚ 2661 Β 01072019

8. Υ.Α._ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ_ΦΕΚ 3065_Β_31072019

 

 

Friday, January 3, 2020