49ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο

 

 

49ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο

Το 49ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο θα διεξαχθεί στην Αθήνα

στις 11-13 Μαΐου 2023 στο Ξενοδοχείο Divani Caravel.

,
Πρόλογος Προέδρου

Αγαπητές και Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Με μεγάλη χαρά, σας προσκαλούμε εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής και της Επιτροπής Επιστημονικού Προγράμματος, στο 49ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο (ΕΠΙΣ), που θα πραγματοποιηθεί 11-13 Μαΐου 2023 στην Αθήνα, στο ξενοδοχείο DIVANI CARAVEL.

Διοργανωτής του EΠΙΣ είναι η Ιατρική Εταιρεία Αθηνών (ΙΕΑ), η οποία σύντομα συμπληρώνει δύο αιώνες παρουσίας στην Ιατρική και επιστημονική ζωή της χώρας μας, έχοντας σαν κύριο στόχο της την Συνεχιζόμενη Ιατρική Εκπαίδευση. Για το σκοπό αυτό ενεργεί ως κέντρο γνώσης αλλά και ως κέντρο διαλόγου μεταξύ των γιατρών διαφόρων ειδικοτήτων αλλά και άλλων επαγγελματιών υγείας, διευκολύνοντας την σφαιρική ιατρική γνώση. Παράλληλα όμως, η ΙΕΑ, λειτουργεί και ως σημαντικό κέντρο συντονισμού -σε συνεργασία με την Πολιτεία- σε τομείς ενημέρωσης, ιατρικής εκπαίδευσης και οργάνωσης των υπηρεσιών υγείας, σε όλο το φάσμα της Κλινικής και της Εργαστηριακής Ιατρικής αλλά και της Δημόσιας Υγείας στη χώρα μας. 

Το πρόγραμμα του 49ου ΕΠΙΣ θα καταρτιστεί με βάση τις προτάσεις περισσότερων των 100 συναδέλφων, μέλη της Επιτροπής Επιστημονικού Προγράμματος από όλες τις ιατρικές ειδικότητες και εξειδικεύσεις αλλά και από Επιστημονικές Ιατρικές Εταιρείες. Η θεματολογία του 49ου ΕΠΙΣ θα καλύπτει τομείς ιδιαίτερου ενδιαφέροντος σε όλο το φάσμα της ιατρικής πρακτικής και έρευνας με διαφορετικού τύπου συνεδρίες που στηρίζονται στην διεπιστημονικότητα και τον διάλογο στοχεύοντας στην ανάδειξη των σύγχρονων τάσεων στην ιατρική. Με τον τρόπο αυτό το συνέδριο μας προσφέρει σε ιατρούς όλων των ηλικιών και των ειδικοτήτων την ευκαιρία να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες για την σύγχρονη καθημερινή ιατρική πρακτική. Επιπλέον, ιδίως τα τελευταία χρόνια, στο ΕΠΙΣ αναπτύσσονται εξειδικευμένα θέματα που αφορούν την άσκηση της ιατρικής όπως, βιοηθικής και δεοντολογίας, ποιότητας υπηρεσιών υγείας, ψηφιακών εφαρμογών στην υγεία, δημόσιας υγείας, βιοϊατρικής έρευνας και οικονομικών της υγείας.

Πιστεύουμε ότι το πρόγραμμα του 49ου ΕΠΙΣ με την ενεργό συμμετοχή των συναδέλφων στη διαμόρφωσή του θα ανταποκριθεί στις προσδοκίες σας για υψηλού επιπέδου Συνεχιζόμενη Ιατρική Εκπαίδευση και ελπίζουμε ότι θα αποτελέσει για άλλη μια χρονιά μια ευκαιρία όχι μόνον για την απόκτηση και την ανανέωση γνώσεων αλλά για έναν ζωντανό διάλογο μεταξύ των γιατρών, σε ένα κλίμα συναδελφικότητας που αναδεικνύει τις προόδους της ελληνικής ιατρικής.

Με τιμή

Σωκράτης Παπαγεωργίου

Πρόεδρος Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών

,
Επιτροπές Συνεδρίου

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ



Πρόεδρος

Σ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Αντιπρόεδρος

Ν. ΑΡΚΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Γεν. Γραμματέας

Ε. ΘΗΡΑΙΟΣ

Ειδ. Γραμματέας

ΑΙΚ. ΜΑΡΑΘΙΑ

Ταμίας

Λ. ΡΑΛΛΙΔΗΣ

Μέλη

 

Α. ΑΡΔΑΒΑΝΗΣ

Ε. ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣ

Ε. ΓΡΟΥΖΗ

Δ. ΜΠΟΥΜΠΑΣ

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΓΕΙΑΚΗΣ & ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

Π.Κ. ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Σ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Κ. ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Π. ΤΑΣΣΙΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ & ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Α. ΚΑΤΟΥΛΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Γ. ΚΑΣΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΑΣ

Ι. ΒΙΔΑΛΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Α. ΦΙΛΑΛΗΘΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ/ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΕΕΙΒΕΙ)

Σ. ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Γ. ΤΣΙΒΓΟΥΛΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Κ. ΦΟΥΝΤΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Β. ΦΙΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ε. ΧΑΤΖΗΡΑΛΛΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ

Μ. ΜΥΛΩΝΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Σ. ΛΟΥΚΙΔΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

Δ. ΚΑΡΟΚΗΣ

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ &ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

Η. ΧΡΟΝΑΣ

ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ

Ε. ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ

Ε. ΦΡΥΣΙΡΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Α. ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ

Κ. ΤΡΥΦΙΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ

ΑΙΚ. ΑΡΓΥΡΑΚΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Χ. ΒΕΡΡΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ & ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Δ. ΛΟΥΤΡΑΔΗΣ,

Ι. ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ,

Ν. ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ – ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ/ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΓΚΟΛΟΓΩΝ-ΠΑΘΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΕΟΠΕ)

Ν. ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ

ΕΝΩΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Κ. ΠΛΑΤΩΝΗ

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 49ου ΕΠΙΣ

Σ.

Αγγελάκη

 

Ι.

Πανταζόπουλος

Δ.

Αγγουράς

 

Σ.

Παπαγεωργίου

Κ.

Αθανασάκης

 

Δ.

Παπαγιάννης

Γ.

Αντωνάκος

 

Α.

Παπαδόπουλος

Α.

Αργυράκη

 

Β.

Παπαευαγγέλου

Ν.

Αρκούδης

 

Α.

Παπαζαφειροπούλου

Σ.

Βαλσάμη

 

Γ.

Παπαθεοδωρίδης

Β.

Βανταλή

 

Ι.

Παπανικολάου

Π.

Βασιλείου

 

Ν.

Παπανικολάου

Δ.

Βασιλόπουλος

 

Ι.

Παπατριανταφύλλου

Ν.

Βιάζης

 

Ε.

Παραμυθιώτου

Δ.

Βλαχάκος

 

Π.

Παρασκευοπούλου

Μ.

Βλυχού

 

Ι.

Παρίσης

Ν.

Βραχνής

 

Α.

Πελεκάνου

Σ.

Γερακάρη

 

Μ.

Πέππα

Ε.

Γεωργακίλα

 

Θ.

Πέππας

Ε.

Γιαννιτσιώτη

 

Κ.

Πετροπούλου

Κ.

Γιαννοπούλου

 

Α.

Πεφάνης

Χ.

Γράσσος

 

Γ.

Πισσάκας

Γ.

Δαφούλας

 

Ε.

Πλατσούκα

Γ.

Δεδούσης

 

Μ.

Πολίτου

Α.

Δελίδης

 

Ε.

Πολυζωγοπούλου

Γ.

Δημόπουλος

 

Α.

Ράπτης

Π.

Διαμαντοπούλου

 

Ε.

Ρίζος

Ι.

Ελλούλ

 

Α.

Ροδολάκης

Ι.

Ζέρβας

 

Ε.

Σαλούστρος

Γ.

Ζωγράφος

 

Δ.

Σαλή

Ν.

Θωμάκος

 

Π.

Σκαπινάκης

Μ.

Καλοειδάς

 

Π.

Σκλαβούνος

Δ.

Καραγεωργόπουλος

 

Ε.

Σμυρνάκης

Μ.

Καραμάνου

 

Ε.

Σολωμού

Σ.

Καράμπελα

 

Κ.

Σουλιώτης

Χ.

Καρανίκας

 

Σ.

Σπηλιόπουλος

Θ.

Καρατζάς

 

Θ.

Στρατηγού

Ε.

Καστρίτης

 

Ε.

Συμβουλάκης

Α.

Κατούλης

 

Α.

Συμεωνίδης

Α.

Κελέκης

 

Α.

Τατσιώνη

Δ.

Κόκκινος

 

Ν.

Τεντολούρης

Π.

Κουλουβάρης

 

Β.

Τζαβάρα

Α.

Κούτρας

 

Μ.

Τζανέλα

Ε.

Κραββαρίτη

 

Ν.

Τζιώλος

Σ.

Κύκαλος

 

Θ.

Τσαγανός

Κ.

Κυπραίος

 

Η.

Τσαγκάρης

Β.

Λαμπαδιάρη

 

Δ.

Τσακλακίδου

Σ.

Λιονάκη

 

Α.

Τσερκέζογλου

Χ.

Λιονής

 

Σ.

Τσικρικά

Σ.

Λουκίδης

 

Ι.

Τσιλιγιάννη

Ε.

Λυμπερόπουλος

 

Π.

Τσιριγώτης

Π.

Μάκρας

 

Α.

Τσιρογιάννη

Ι.

Μάργαρης

 

Γ.

Τσουρούφλης

Α.

Μαριόλης

 

Π.

Φερεντίνος

Α.

Μαυρογιαννάκη

 

Δ.

Φιλιππιάδης

Ε.

Μιχελής

 

Ε.

Φραγκούλης

Α.

Μπέρλερ

 

Γ.

Χαραλάμπους

Σ.

Μπούσμπουλας

 

Ε.

Χαρμανδάρη

Π.

Μυριανθέας

 

Α.

Χατζηιωάννου

Κ.

Μυστακίδου-Γκίνη

 

Ε.

Χατζηραλλη

Η.

Νικολαΐδου

 

Α.

Ψυρρή

Μ.

Νταλαμάγκα

 

 

 

Σ.

Ντουράκης

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,
Γενικές πληροφορίες εργασιών

Τελευταία παράταση υποβολής περιλήψεων: Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου 2023

Παράταση υποβολής περιλήψεων: Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου 2023

Προθεσμία για την υποβολή των περιλήψεων: Παρασκευή 20 Ιανουαρίου 2023

Η κρίση των περιλήψεων των εργασιών γίνεται από τους κριτές αντίστοιχων ειδικοτήτων.

Η παρουσίαση των ανακοινώσεων που επιλέγονται, γίνεται προφορικά ή με τη μορφή ηλεκτρονικά αναρτημένων ανακοινώσεων (e-posters). Για την επιλογή του τρόπου παρουσίασης των εργασιών λαμβάνεται υπόψη τόσο η επιθυμία των συγγραφέων, όσο και οι δυνατότητες του τελικού προγράμματος. Η επιλογή του τρόπου παρουσίασης δεν σχετίζεται με την επιστημονική ποιότητα των εργασιών

Οι εργασίες που θα υποβληθούν δεν πρέπει να έχουν ανακοινωθεί ή δημοσιευθεί προηγουμένως στον ελληνικό έντυπο ιατρικό τύπο.

Ο συγγραφέας που θα παρουσιάσει την εργασία, πρέπει να υπογράψει τη σχετική υπεύθυνη δήλωση και να υποδείξει τη θεματική ενότητα, στην οποία αντιστοιχεί η εργασία. Η οριστική ένταξη σε θεματική συνεδρίαση αποφασίζεται από την Οργανωτική Επιτροπή, με βάση τις δυνατότητες του επιστημονικού προγράμματος του Συνεδρίου.

Στον ηλεκτρονικό Τόμο Περιλήψεων δημοσιεύονται οι περιλήψεις των εργασιών που ανακοινώνονται προφορικά ή με τη μορφή αναρτημένων ανακοινώσεων.

Η Οργανωτική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να γνωστοποιεί σε κάθε ενδιαφερόμενο ποιες από τις εργασίες δεν παρουσιάστηκαν στο Συνέδριο με ευθύνη των συγγραφέων τους.

,
Εγγραφή στο συνέδριο

Για την εγγραφή σας στο 49ο ΕΠΙΣ συμπληρώνετε την φόρμα στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://registration.congressworld.gr/49epis/

 

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ 49ο ΕΠΙΣ

Ειδικοί

100,00€

 

Ειδικευόμενοι ιατροί

50,00 €

Λοιποί Επαγγελματίες Υγείας

Δωρεάν

Φοιτητές

Δωρεάν

Σε περίπτωση υποβολής περίληψης είναι απαραίτητη προϋπόθεση η εγγραφή στο Συνέδριο ενός εκ των συγγραφέων της και ισχύουν τα παρακάτω κόστη:

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ 49ο ΕΠΙΣ (με υποβολή περίληψης)

Ειδικοί ιατροί

100,00€

 

Ειδικευόμενοι ιατροί

50,00 €

Λοιποί Επαγγελματίες Υγείας

50,00 €

Φοιτητές

50,00 €

,
Οδηγίες συγγραφής περιλήψεων

* Η περίληψη δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 300 λέξεις, συμπεριλαμβανομένων του τίτλου, των ονομάτων των συγγραφέων και του ονόματος του κέντρου προέλευσης της εργασίας

* Η περίληψη πρέπει να είναι γραμμένη στην ελληνική γλώσσα

* Η περίληψη γράφεται σε συμβατό με ΙΒΜ ηλεκτρονικό υπολογιστή και υποβάλλεται μέσω internet (ηλεκτρονική φόρμα υποβολής) ή σε ηλεκτρονικό μέσο εγγραφής με γραμματοσειρά Arial 10pt

* Ο τίτλος της εργασίας γράφεται με κεφαλαία γράμματα

* Σε άλλη σειρά γράφονται, με πεζά, τα ονόματα των συγγραφέων, με υπογραμμισμένο το όνομα του ατόμου που θα ανακοινώσει την εργασία.

* Σε άλλη σειρά γράφεται, με πεζά, το κέντρο προέλευσης της εργασίας και η πόλη. Οι συγγραφείς παρακαλούνται να χρησιμοποιούν τις επίσημες ονομασίες των κέντρων. Σε περίπτωση περισσοτέρων του ενός κέντρων προέλευσης, ο διαχωρισμός γίνεται με ανωφερείς αριθμούς (εκθέτες).

Παράδειγμα:

Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ

Γ. Αντωνιάδης1, Α. Νικολάου2

1A' Παθολογική Κλινική, Γ.Ν.Α.. "Ονομα Νοσοκομείου" , 2Ιατρική Εταιρεία Αθηνών

Οι περιλήψεις είναι δομημένες ως εξής:

ΣΚΟΠΟΣ ....

ΥΛΙΚΟ....

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ....

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ....

Ιδιαίτερες οδηγίες για τις περιλήψεις

* Αποφύγετε την οποιαδήποτε διαμόρφωση του κειμένου πέραν της παραγραφοποίησης.
* Σε περίπτωση που κατά τη μετατροπή της εργασίας από το λογισμικό επεξεργασίας υπάρξουν λάθη ή προβλήματα, μπορεί να ζητηθεί η εκ νέου υποβολή της σύμφωνα με τους όρους.
* Όλα τα ευρετήρια ονομάτων που δημιουργούνται για το ΕΠΙΣ προκύπτουν από τα στοιχεία των συγγραφέων όπως αυτά καταγράφονται στο σώμα της περίληψης.
* Συντμήσεις όρων μπορούν να χρησιμοποιούνται, αφού γραφούν σε παρένθεση μετά την πρώτη αναγραφή του όρου ολογράφως στο κείμενο. Τα φάρμακα πρέπει να αναφέρονται με την επίσημη και όχι με την εμπορική ονομασία τους.
* Όλες οι περιλήψεις συνοδεύονται από συγκεκριμένο αριθμό υποβολής, τον οποίο φέρουν σε όλες τις φάσεις της διακίνησής τους. Ο αριθμός υποβολής της περίληψης είναι πάντα απαραίτητος κατά την επικοινωνία των συγγραφέων με την Γραμματεία του Συνεδρίου. Ο αριθμός της εργασίας διαφοροποιείται στον Τόμο Περιλήψεων (αριθμός τελικού προγράμματος).

Mετά το πέρας της βαθμολόγησης των περιλήψεων και την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων στους συγγραφείς, δεν είναι δυνατή οποιαδήποτε προσθήκη ή αφαίρεση στα ονόματα των συγγραφέων και στο σώμα του κειμένου των περιλήψεων.

Έλεγχος των εργασιών-Μη αποδοχή

Ο έλεγχος πληρότητας των εργασιών γίνεται κατά την παραλαβή των εργασιών από τη Γραμματεία της Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών. Οι λόγοι μη αποδοχής μιας εργασίας από τη Γραμματεία είναι οι εξής:

* Ελλιπή στοιχεία ή έντυπα

* Χρήση διαφορετικού επεξεργαστή κειμένου πέραν του ήδη προκαθορισμένου

* Μη συμπληρωμένα στοιχεία στο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης

* Περίληψη με περισσότερες από 300 λέξεις


Μια κακή περίληψη μπορεί να αδικήσει μια καλή εργασία

,
Video - Οδηγός ηλεκτρονικής υποβολής περιλήψεων

,
Yποβολή περιλήψεων

Η υποβολή των περιλήψεων γίνεται από τον υπεύθυνο αλληλογραφίας μόνο μέσω της φόρμας υποβολής που υπάρχει στον ιστότοπο http://epis.mednet.gr/ αφού προηγουμένως αυτός έχει εγγραφεί ως χρήστης. 

Εργασίες που αποστέλλονται με απλό ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail) στις διευθύνσεις της Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών δεν γίνονται δεκτές.

  1. Η υποβολή των περιλήψεων μέσω της φόρμας δεν προϋποθέτει και την επιτυχή παραλαβή της. Για το λόγο αυτό οι συγγραφείς θα πρέπει να αναζητούν σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες το απαντητικό ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail).
  2. Στα απαντητικά e-mail αναγράφεται ο αριθμός καταχώρησης και ενδεχομένως παρατηρήσεις της γραμματείας (π.χ. παράλειψη ονομάτων, διαφοροποίηση μαθηματικών συμβόλων κ.λπ.). Για το λόγο αυτό, τα απαντητικά e-mail θα πρέπει να ελέγχονται σχολαστικά από τους συγγραφείς για αποφυγή λαθών, παραλείψεων ή αποκλεισμού της περίληψης. 

Οι συγγραφείς που επιθυμούν να υποβάλουν τις περιλήψεις τους ηλεκτρονικά θα πρέπει προηγουμένως να συμβουλευτούν το Εγχειρίδιο Υποβολής Εργασιών

Προθεσμία υποβολής περιλήψεων έως Παρασκευή 20 Ιανουαρίου 2023

Παράταση υποβολής περιλήψεων: Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου 2023

Τελευταία παράταση υποβολής περιλήψεων: Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου 2023

,
Σύνδεση στο ΕΠΙΣ- Ηλεκτρονική φόρμα υποβολής περιλήψεων

Στον ακόλουθο σύνδεσμο μπορείτε να υποβάλλετε ηλεκτρονικά την περίληψή σας: http://epis.mednet.gr/

,
Βραβεία συνεδρίου

Στο πλαίσιο του 49ου Ετήσιου Πανελλήνιου Ιατρικού Συνεδρίου θα απονεμηθούν τα ακόλουθα βραβεία:

  1. Βασική Έρευνα: Απονέμονται δύο βραβεία και ένας έπαινος σε τρεις περιλήψεις εργασιών με θέμα βασικής έρευνας.
  2. Εφαρμοσμένη Έρευνα: Απονέμονται δυο βραβεία και ένας έπαινος σε τρεις περιλήψεις εργασιών με θέμα εφαρμοσμένης έρευνας.
  3. Βραβείο «Αιματοποίηση-Αιματοθεραπεία»: Απονέμεται ένα βραβείο στον πρώτο συγγραφέα της καλύτερης εργασίας που πραγματεύεται αιματολογικό θέμα.

Τα παραπανω βραβεία δίνονται στις υποβληθείσες εργασίες του συνεδρίου σύμφωνα με την βαθμολογία που θα λάβουν από τους κριτές.

 

Έπαθλο «Σωτήρης Παπασταμάτης»: Απονέμονται δύο βραβεία και ένας έπαινος σε πρωτότυπες ερευνητικές μελέτες με θέμα Βιοϊατρικής

(Οι όροι συμμετοχής αναπτύσσονται σε επόμενο πεδίο)

,
Οδηγίες επάθλου "Σωτήρης Παπασταμάτης"

Στη μνήμη του Σωτήρη Παπασταμάτη η Ιατρική Εταιρεία Αθηνών έχει καθιερώσει ετήσιο διαγωνισμό για τη βράβευση πρωτότυπων βιοϊατρικών ερευνητικών μελετών.

Όροι διαγωνισμού

1. Οι μελέτες πρέπει να έχουν γίνει στην Ελλάδα και να αναφέρονται σε πρωτότυπα βιοϊατρικά θέματα βασικής, εφαρμοσμένης ή άλλης φύσης έρευνας και να μην έχουν δημοσιευθεί ολικώς ή μερικώς.

2. Ο συγγραφέας (ή επί περισσοτέρων συγγραφέων, ο πρώτος κατά σειρά) πρέπει να είναι Έλληνας και να έχει ηλικία όχι μεγαλύτερη των 40 ετών.

3. Οι μελέτες πρέπει να υποβληθούν σε 5 αντίτυπα, η συνολική δε έκτασή της, μαζί με τις περιλήψεις (ελληνική και αγγλική), τις εικόνες και τη βιβλιογραφία, δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 20 δακτυλογραφημένες σελίδες (δακτυλογράφηση στη μία όψη του φύλλου, περίπου 30 στίχοι σε κάθε σελίδα). Για τη σύνταξη του κειμένου, της βιβλιογραφίας κ.λπ., πρέπει να τηρηθούν οι "Οδηγίες για τους συγγραφείς" του περιοδικού Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής. Οι συγγραφείς, εκτός από την εργασία, θα διατυπώσουν σε ιδιαίτερο κείμενο, μικρότερο από 50 λέξεις με τίτλο "Συμβολή της εργασίας", το συγκεκριμένο στοιχείο προόδου που προκύπτει από την έρευνά τους. Προκειμένου για εργασίες που αφορούν σε βιοϊατρική έρευνα στον άνθρωπο, θα απαιτηθεί δήλωση του κύριου ερευνητή ότι η έρευνα έγινε μετά από ενημέρωση και συγκατάθεση των ατόμων, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν κατά τη μελέτη. Η δήλωση αυτή αναγράφεται στο τέλος της ενότητας “Υλικό-Μέθοδοι”.

4. Για το αδιάβλητο της κρίσης, οι μελέτες που θα υποβληθούν δεν πρέπει να αναφέρουν το όνομα του συγγραφέα (ούτε από το κείμενο να είναι δυνατή η αναγνώριση της ταυτότητας των συγγραφέων ή της προέλευσης της εργασίας), αλλά μόνο μια “φράση” της επιλογής τους (π.χ. ρητό). Μέσα σε ιδιαίτερο φάκελο αδιαφανή και καλά σφραγισμένο, στο εξωτερικό του οποίου θα αναγράφεται η ίδια “φράση”, θα υπάρχει σημείωμα με το ονοματεπώνυμο του συγγραφέα (ή των συγγραφέων), τη διεύθυνση, το τηλέφωνο, τον τίτλο της εργασίας και την προέλευση της εργασίας. Στον ίδιο κλειστό φάκελο πρέπει να υπάρχει και "Δήλωση του συγγραφέα" (ή επί περισσοτέρων του πρώτου κατά σειρά) ότι είναι Έλληνας, ότι η ηλικία του δεν είναι μεγαλύτερη των 40 ετών και ότι η εργασία έχει γίνει στην Ελλάδα και δεν έχει δημοσιευθεί ή υποβληθεί για ανακοίνωση ολικά ή μερικά. Οι κλειστοί φάκελοι θα ανοιχτούν μόνο σε περίπτωση βράβευσης της μελέτης.

5. Οι μελέτες θα κριθούν από Ειδική Επιτροπή που θα οριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών. Η κρίση θα βασιστεί στα εξής κριτήρια ποιότητας:

α. πρωτοτυπία της ερευνητικής ιδέας

β. ερευνητικό σχέδιο (πρωτόκολλο)

γ. μεθοδολογία και στατιστική επεξεργασία

δ. παρουσίαση της ιδέας, της έρευνας και των αποτελεσμάτων

ε. βιβλιογραφική τεκμηρίωση (πληρότητα, εκλεκτικότητα) και

στ. δυναμικό μελλοντικών προεκτάσεων ή εφαρμογών, με βάση τα πορίσματα της έρευνας.

6. Θα απονεμηθούν δύο βραβεία και ένας έπαινος.

7. Οι μελέτες που θα βραβευθούν θα ανακοινωθούν κατά την εναρκτήρια συνεδρία του 49ου Ετήσιου Πανελληνίου Ιατρικού Συνεδρίου, κατά την οποία και θα απονεμηθούν τα βραβεία. Οι μελέτες που θα βραβευθούν, θα δημοσιευθούν στο περιοδικό της Εταιρείας Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής.

8. Εργασίες που θα υποβληθούν για το Έπαθλο "ΣΩΤΗΡΗΣ ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΗΣ" δεν μπορούν να υποβληθούν, στο σύνολό τους ή εν μέρει, για ανακοίνωση στο Συνέδριο.

9. Το πρωτότυπο υλικό των εργασιών που υποβάλλονται, δεν επιστρέφεται στους συγγραφείς.

10. Οι μελέτες πρέπει να κατατεθούν στη Γραμματεία της Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών, το αργότερο μέχρι 31 Μαρτίου 2023. Δεν θα γίνουν δεκτές μελέτες οι μελέτες που δεν πληρούν τους πιο πάνω όρους ή που θα κατατεθούν εκπρόθεσμα.

,
Ενημερωτικό δελτίο
,
Θεματολογία Συνεδρίου
,
Συνοπτικό Πρόγραμμα
, , ,
Προφορικές-Αναρτημένες Ανακοινώσεις
,
Τόμος Περιλήψεων