ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ-ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2006, ΤΟΜΟΣ 23, ΤΕΥΧΟΣ 5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ανασκοπησεις

Γενετική και μοριακή βάση της νόσου του Parkinson
Ε.Ι. Αγορογιάννης, Γ.Ι. Αγορογιάννης, Α. Παπαδημητρίου, Γ.Μ. Χατζηγεωργίου
ΠΕΡΙΛΗΨΗ | ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ (PDF)

Οξειδωτικό stress και παθήσεις του πνεύμονα
Ε. Γερογιάννη, Κ.Ι. Γουργουλιάνης
ΠΕΡΙΛΗΨΗ | ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ (PDF)

ερευνητικες εργασιες

Μοριακή μελέτη και πρόληψη κυστικής ίνωσης στον ελληνικό πληθυσμό
E. Καναβάκης, Μ. Τζέτη
ΠΕΡΙΛΗΨΗ | ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ (PDF)

Ιστικές μικροσυστοιχίες στην ανοσοϊστοχημική
και μοριακή διερεύνηση του συστήματος DNA MMR στον καρκίνο του παχέος εντέρου
Ε. Τσιάμπας, Λ. Μαναίος, Α. Μελά, Α. Σταματελόπουλος, Α. Εμμανουηλίδου, Α. Καραμέρης
ΠΕΡΙΛΗΨΗ | ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ (PDF)

Η μέτρηση της ποιότητας ζωής σχετιζόμενης με την υγεία
στα άτομα με διαθλαστικό σφάλμα
Α. Μεϊδάνη, Ι. Τούντας, Χ. Δημητρακάκη
ΠΕΡΙΛΗΨΗ | ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ (PDF)

Χειρουργείο ημέρας - Προοπτικές.
Αντιλήψεις και πρόθεση συμπεριφοράς των ιατρών του Eθνικού Συστήματος Υγείας
Μ. Αρβανίτη, Π. Τσιτσόπουλος, Π. Σαράφης, Δ. Νιάκας
ΠΕΡΙΛΗΨΗ | ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ (PDF)

Συσχέτιση της λεπτίνης του ορού με βιοχημικές παραμέτρους
του μεταβολισμού των οστών σε ασθενείς υπό χρονία αιμοκάθαρση
H. Nasri, A. Baradaran
ΠΕΡΙΛΗΨΗ | ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ (PDF)

Παγκόσμια Μελέτη για το Κάπνισμα στους Νέους - Βουλγαρία.
Επίπτωση, γνώσεις και στάση απέναντι στο κάπνισμα
A. Manolova
ΠΕΡΙΛΗΨΗ | ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ (PDF)

Σχέση πρώιμων αθηροσκληρυντικών αγγειακών αλλοιώσεων
και λιποπρωτεΐνης(a) του ορού σε ασθενείς με χρονία νεφρική ανεπάρκεια
πριν και μετά από την έναρξη της χρονίας αιμοκάθαρσης
H. Nasri, A. Baradaran
ΠΕΡΙΛΗΨΗ | ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ (PDF)

εφαρμοσμενη ιατρικη ερευνα

Ορθολογικές κλινικές αποφάσεις. Η έννοια του θεραπευτικού ουδού
Π. Γαλάνης, Λ. Σπάρος
ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ (PDF)

ιστορια της ιατρικης

Ορειβάσιος και Παύλος Αιγινήτης.
Δύο Βυζαντινοί ιατροί, πρωτοπόροι στην Πλαστική Χειρουργική
Γ. Καλαντζής, Κ. Τσιάμης, Ε. Πουλάκου-Ρεμπελάκου
ΠΕΡΙΛΗΨΗ | ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ (PDF)