Ελληνική Εταιρεία
Εργαστηριακής Αιματολογίας
και Αιμοδοσίας

ΠΡΟΣΕΧΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

13 February-15 February 2015
6th International Symposium on Women's Health Issues in Thrombosis and Haemostasis
Berlin, Germany
11 June-14 June 2015
20th Congress of EHA
Vienna, Austria
20 June-25 June 2015
XXV ISTH Congress and 61st Annual Scientific and Standardization Committee (SSC) Meeting in Toronto
Canada
27 June-1 July 2015
25th Regional Congress of the ISBT
London, United Kingdom
28 June-01 July 2015
25th Regional Congress of the ISBT
London, United Kingdom
24 July-26 July 2015
ITP Conference
Nashville, Tennessee
14 November-19 November 2015
26th Regional Congress of the ISBT
Indonesia Nusa Dua, Bali